งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ. ธานินทร์ โลเกศกระวี วว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาล ลำปาง Referral System : ทำอย่างไรให้ยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ. ธานินทร์ โลเกศกระวี วว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาล ลำปาง Referral System : ทำอย่างไรให้ยั่งยืน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ. ธานินทร์ โลเกศกระวี วว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาล ลำปาง Referral System : ทำอย่างไรให้ยั่งยืน

2 3 step Real time Emergency + OPD Emergency

3 * SHA = Sustainable Heath care & Health promotion by Appreciation & Accreditation

4 จัดอบรมโรงพยาบาล เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

5

6 กระทู้ / สอบถาม Add “Namo Teerin” http://www.facebook.com /ThaiRefer

7 ผลการพัฒนา

8

9 ยกเลิกใบส่งตัวสาม สีแล้ว

10

11 Jaehom model ( รพ. แจ้ห่ม ) เครือข่ายรพ. สต. แจ้ห่ม

12 Jaehom model ( รพ. แจ้ห่ม ) ER 1 ศูนย์ Refer ห้อง บัตร 2 3 4 5 ward ห้อง คลอด ซัก ประวัติ manag e advice OPD case

13 Jaehom model ( รพ. แจ้ห่ม )

14 คณะทำงาน ThaiRefer ประกอบไปด้วย  แพทย์  พยาบาลวิชาชีพ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ผู้รับผิดชอบระบบส่งต่อสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด โดยมีเป้าหมาย “ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการส่งต่อ ผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สะดวกต่อ การใช้งาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย ” 25 %

15 ปัจจัยความสำเร็จและ ยั่งยืน

16 * SHA = Sustainable Heath care & Health promotion by Appreciation & Accreditation

17 ไกลแค่ไหนคือใกล้

18 Acknowledgemen t  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายจ. ลำปางทุกท่าน  นพ. ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รพ. ลำปาง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลลำปาง  เจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลลำปาง  ผู้ใช้งานโปรแกรม ThaiRefer ทุกท่านทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  นพ. วิศิษฏ์ ตั้งนภากร ผู้ตรวจราชการฯเครือข่ายบริการที่ 1


ดาวน์โหลด ppt นพ. ธานินทร์ โลเกศกระวี วว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาล ลำปาง Referral System : ทำอย่างไรให้ยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google