งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายส่งเสริมความพึงพอใจลูกค้า วันพุธที่ 7 มกราคม 2557 รายละเอียดการจัดแถลงนโยบายของผู้แทนจำหน่าย ประจำปี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายส่งเสริมความพึงพอใจลูกค้า วันพุธที่ 7 มกราคม 2557 รายละเอียดการจัดแถลงนโยบายของผู้แทนจำหน่าย ประจำปี 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายส่งเสริมความพึงพอใจลูกค้า วันพุธที่ 7 มกราคม 2557 รายละเอียดการจัดแถลงนโยบายของผู้แทนจำหน่าย ประจำปี 2558

2 วัตถุประสงค์ ( สำหรับผู้แทนจำหน่าย ) ท่านเจ้าของผู้แทนจำหน่ายฯ ประกาศเรื่องความผูกพันของพนักงานภายใต้ 3 ส ผู้แทนจำหน่ายสื่อสาร กลยุทธ์ด้านบริการให้พนักงานภายในผู้แทนจำหน่าย วัตถุประสงค์ ( สำหรับ DM/ ZM ) แจ้งช่องทางการสื่อสารของฝ่ายฯ ไปยังผู้แทนจำหน่ายเกี่ยวกับการแถลงนโยบาย รายละเอียดการเปิดตัวของผู้แทนจำหน่าย แจ้งสื่อประชาสัมพันธ์ ที่ใช้สำหรับการแถลงนโยบายของผู้แทนจำหน่าย แจ้งขั้นตอนการจัดการแถลงนโยบายของผู้แทนจำหน่าย

3 ช่องทางการสื่อสารของฝ่ายฯ ไปยังผู้แทนจำหน่าย ทีเว็ป จดหมายเลขที่ 155/ 2557 ลงวันที่ 23 ธันวาคม กลุ่ม facebook เว็ปไซต์ You are the FACE of Toyota

4 รายละเอียดการเปิดตัวของผู้แทนจำหน่าย จดหมายเลขที่ 155/ 2557 ลงวันที่ 23 ธันวาจม

5

6 แบบฟอร์มแจ้ง กำหนดการแถลงนโยบาย ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558

7 รายชื่อผู้แทนจำหน่ายที่ตอบกลับกำหนดการแถลงนโยบายของผู้แทนจำหน่าย อัพเดทล่าสุด 15:30 น. วันที่ 6 มกราคม 2558

8 แบบฟอร์มรายงาน การแถลงนโยบาย ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

9 สื่อประชาสัมพันธ์ ที่ใช้สำหรับการแถลงนโยบายของผู้แทนจำหน่าย

10 นโยบายประจำปี 2558 กลยุทธ์ด้านบริการ การส่งเสริมความผูกพัน พนักงานภายในองค์กร ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการบริการ หรือผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ของผู้แทนจำหน่าย

11

12


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายส่งเสริมความพึงพอใจลูกค้า วันพุธที่ 7 มกราคม 2557 รายละเอียดการจัดแถลงนโยบายของผู้แทนจำหน่าย ประจำปี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google