งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดี ต้อนรับ ผู้บริหารและครู ทุกท่าน. ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดยระบบเครือข่ายนิเทศการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประชุมปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดี ต้อนรับ ผู้บริหารและครู ทุกท่าน. ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดยระบบเครือข่ายนิเทศการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประชุมปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดี ต้อนรับ ผู้บริหารและครู ทุกท่าน

2 ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดยระบบเครือข่ายนิเทศการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประชุมปฏิบัติการ

3 กิจกรรมสำคัญ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยระบบเครือข่ายนิเทศการศึกษา ประชุมปฏิบัติการทีมงานโครงการ เครือข่ายนิเทศการศึกษาระดับเขต พื้นที่ เพื่อพัฒนาครูผู้สอน สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการ ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เผยแพร่ผลการปฎิบัติงาน การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ ดำเนินงานของสถานศึกษา

4 ผลการประเมินคุณภาพ นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ศน. วรรณา สุนันต๊ะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

5 ผลการทดสอบระดับชาติขั้น พื้นฐาน O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2553 ภาพรวมระดับเขต พื้นที่การศึกษา สาระการเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่ระดับประเทศผลต่าง ภาษาไทย 27.0131.22- 4.21 คณิตศาสตร์ 26.8434.85- 8.01 วิทยาศาสตร์ 34.9441.56- 6.62 ภาษาอังกฤษ 14.0420.99- 6.95 สังคมศึกษา 40.0047.07- 7.07 สุขศึกษาฯ 52.5854.31- 1.73 ศิลปะ 33.4241.10- 7.68 การงานอาชีพฯ 48.7452.52- 3.78

6 ผ ลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O- NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2553 จำแนกรายอำเภอ สาระการเรียนรู้เมืองขุนยวมปายปางมะผ้า ภาษาไทย 27.8427.6125.8826.17 คณิตศาสตร์ 28.5028.5927.2021.26 วิทยาศาสตร์ 37.0535.8334.0330.98 ภาษาอังกฤษ 14.5711.6112.9916.85 สังคมศึกษา 43.8240.3237.5635.13 สุขศึกษาฯ 53.5657.8548.9049.78 ศิลปะ 35.2332.5433.5930.48 การงานอาชีพฯ 52.5950.6246.2842.20 เฉลี่ยรวม 36.6535.6233.3031.61

7 เ ปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้น พื้นฐาน O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2551 - 2553 สาระการเรียนรู้ 255125522553 ผลต่าง ปี 52 กับ 53 ภาษาไทย 36.1834.9627.01- 7.95 คณิตศาสตร์ 36.6224.9326.841.91 วิทยาศาสตร์ 43.4331.5734.943.37 ภาษาอังกฤษ 30.0521.3514.04- 7.31 สังคมศึกษา -27.5540.0012.45 สุขศึกษาฯ -58.1452.58- 5.56 ศิลปะ -33.9833.42- 0.56 การงานอาชีพฯ -43.8948.744.85

8 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2551 - 2553

9 ผลการทดสอบระดับชาติขั้น พื้นฐาน O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2553 สาระการเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่ระดับประเทศผลต่าง ภาษาไทย 40.5142.80- 2.29 คณิตศาสตร์ 21.6424.18- 2.54 วิทยาศาสตร์ 26.9129.17- 2.26 ภาษาอังกฤษ 14.0816.19- 2.11 สังคมศึกษา 35.5340.85- 5.32 สุขศึกษาฯ 67.5371.97- 4.44 ศิลปะ 23.9728.48- 4.51 การงานอาชีพฯ 41.2447.07- 5.83

10 ผ ลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O- NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2553 จำแนกรายอำเภอ สาระการเรียนรู้เมืองขุนยวมปายปางมะผ้า ภาษาไทย 42.5940.4337.3640.97 คณิตศาสตร์ 23.3821.03 20.53 วิทยาศาสตร์ 27.6924.8924.4429.20 ภาษาอังกฤษ 16.2212.3212.2614.15 สังคมศึกษา 35.7536.2433.0337.13 สุขศึกษาฯ 72.7166.0064.9664.70 ศิลปะ 24.6424.3926.0821.16 การงานอาชีพฯ 44.2643.4938.8738.79 เฉลี่ยรวม 35.9133.6032.2633.33

11 เ ปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้น พื้นฐาน O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2551 - 2553 สาระการเรียนรู้ 255125522553 ผลต่าง ปี 52 กับ 53 ภาษาไทย 39.5433.5340.516.98 คณิตศาสตร์ 30.3923.2221.64- 1.58 วิทยาศาสตร์ 37.4927.4626.91- 0.55 ภาษาอังกฤษ 30.3718.4314.08- 4.35 สังคมศึกษา 40.2038.0235.53- 2.49 สุขศึกษาฯ -55.7567.5311.78 ศิลปะ -32.4823.97- 8.51 การงานอาชีพฯ -31.6841.249.56

12 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2551 - 2553

13 ขอบ คุณ


ดาวน์โหลด ppt ยินดี ต้อนรับ ผู้บริหารและครู ทุกท่าน. ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดยระบบเครือข่ายนิเทศการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประชุมปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google