งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำแนะนำจากงาน ทะเบียนนิสิตฯ สำหรับนิสิต หลักสูตร กศ. บ. 5 ปี ปีการศึกษา 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำแนะนำจากงาน ทะเบียนนิสิตฯ สำหรับนิสิต หลักสูตร กศ. บ. 5 ปี ปีการศึกษา 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำแนะนำจากงาน ทะเบียนนิสิตฯ สำหรับนิสิต หลักสูตร กศ. บ. 5 ปี ปีการศึกษา 2557

2 การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ภาคเรียนที่ 2/2557 เริ่ม 22 ก. ย ต. ค ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บ กองบริการฯ

3 การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ภาคเรียนที่ 2/2557

4 2. บันทึกข้อมูลในไฟล์ Excel ให้ตั้งชื่อไฟล์ ดังนี้ เลขประจำตัวนิสิต _ ชื่อ _ นามสกุล.xlsx ตัวอย่าง _ สุชาวดี _ เพิ่มพรพิทักษ์.xlsx

5 การขอใบประกอบวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/ ไฟล์รูปถ่ายสวมครุย นามสกุล.jpeg ขนาด กว้าง 300 x สูง 400 Pixels ขนาด ไม่เกิน 100 KB นิสิตตั้ง ชื่อไฟล์ดังนี้ เลขประจำตัวนิสิต _ ชื่อ _ นามสกุล.xlsx ตัวอย่าง _ สุชาวดี _ เพิ่มพร พิทักษ์.xlsx

6 การขอใบประกอบวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2557 ตัวอย่าง ไฟล์รูปถ่ายสวมครุย ให้ถ่ายรูปขนาด 1 นิ้ว ใช้ติดใบคำขอฯ และขนาด 2 นิ้ว ใช้ติดใบรับรองปริญญา

7 การขอใบประกอบวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/ รวบรวมไฟล์ ข้อมูล + ไฟล์ รูป ใส่แผ่นซีดี ส่งที่กองบริการฯ มีข้อสงสัยโทร

8 การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ภาคเรียนที่ 2/2557 ขั้นตอนดังนี้ 1. นิสิตกรอกข้อมูลและส่งไฟล์ + รูปถ่าย ที่กอง บริการฯ ตามวันที่กำหนด 2. กองบริการฯ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ KSPBundit ของคุรุสภา

9 การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ภาคเรียนที่ 2/2557 ขั้นตอนดังนี้ 3. นิสิตชำระเงินค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 500 บาท พิมพ์ เอกสารได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา _payment.php

10 การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ภาคเรียนที่ 2/2557 ขั้นตอนดังนี้ 4. หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติสำเร็จ การศึกษา นิสิตขอใบรับรองปริญญา Transcript ( ฉบับสมบูรณ์ ) 5. นิสิตรับใบคำขอฯ ที่กองบริการฯ พร้อมแนบ สำเนาเอกสารสำคัญ ติดรูปถ่าย กองบริการฯ รวบรวมใบคำขอฯ ส่งคุรุสภาเพื่อตรวจคุณสมบัติ 6. คุรุสภาส่งบัตรพร้อมใบอนุญาตฯ มาให้ มหาวิทยาลัยฯ 7. นิสิตรับได้ที่คณะต้นสังกัด

11 สอบถามข้อมูล ประกาศนัดหมายต่างๆ ที่ Facebook กองบริการการศึกษา ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt คำแนะนำจากงาน ทะเบียนนิสิตฯ สำหรับนิสิต หลักสูตร กศ. บ. 5 ปี ปีการศึกษา 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google