งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มา ใช้ในงานอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มา ใช้ในงานอุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มา ใช้ในงานอุตสาหกรรม

2  เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมและช่วยงานด้าน อุตสาหกรรม  ปัจจุบันเป็นระบบอัตโนมัติซึ่งมีบทบาทในงาน อุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  ขนาด  ขีดความสามารถ  ราคา การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ ในงานอุตสาหกรรม

3  ทำให้มีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน อุตสาหกรรมด้านๆ อย่างกว้างขวาง  ทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์  การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานอุตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น งานควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมและ นิยมใช้คอมพิวเตอร์เฉพาะงานอุตสหกรรมเรียกว่า Programmable Logic Controller เรียกย่อๆ ว่า PLC การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ ในงานอุตสาหกรรม

4  คอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมอัตโนมัติสามารถโปรแกรม ได้  PLC ถูกสร้างและพัฒนาแทนวงจรรีเลย์  มีการพัฒนาให้ PLC มีการประมวลผลที่เร็วมากขึ้น ตามการเปลี่ยนแปลงของ Microprocessor มีราคา ถูก  สามารถใช้อเนกประสงค์และสามารถเรียนรู้การใช้ งานได้ง่าย ความหมายของ PLC

5  ค. ศ.1969 PLC ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาครั้งแรกโดย บริษัท Bedford Associates โดยใช้ชื่อว่า Modular Digital Controller (modicon)  ค. ศ.1980-1979 ได้มีการพัฒนาให้ PLC มีการ ประมวลผลที่เร็วมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของ Microprocessor  ค. ศ.1990- ปัจจุบัน ได้พยามยามในการที่จะทำให้ ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม PCL มีมาตรฐานเดียวกัน IEC1131-3 สามารถโปรแกรม PLC ด้วยภาษาดังนี้ ประวัติของ PLC

6 1.IL (instruetion list) 2.LD (ladder diagrams) 3.FBD (function block diagrams) 4.SFC (sequential function chart) 5.ST (structured text) ประวัติของ PLC

7 PLC เป็นคอมพิวเตอร์เฉพาะประเภทหนึ่ง จึงมี โครงสร้างเหมือนคอมพิวเตอร์ แต่มีความแตกต่างดังนี้ 1.PLC ถูกออกแบบมาให้มีความทนทานต่อ สภาพแวดล้อมของโรงงานอุตสหกรรม เช่น ความ ร้อน ความเย็น ระบบไฟฟ้ารบกวน การสั่นสะเทือน การกระแทก 2. การใช้โปรแกรม PLC จะไม่ยุ่งยากเหมือน คอมพิวเตอร์ PLC จะมีระบบตรวจสอบตัวเอง ทำให้ ใช้งานได้ง่ายและบำรุงรักษาง่าย 3.PLC ทำงานตามที่โปรแกรมเอาไว้เพียงโปรแกรม เดียว ทำให้ไม่ยุ่งยาก ส่วนคอมพิวเตอร์จะทำงาน หลายโปรแกรม 4.PLC ใช้ควบคุมกระบวนการผลิตทุกชนิดทั้งและ อนาล็อก และดิจิตอล ข้อแตกต่างระหว่าง PLC กับ computer ทั่วไป

8 ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ดังนี้ 1. ภาคอินพุต (input section) 2. ตัวประมวลผล (CPU) 3. หน่วยความจำ (memory) 4. ภาคเอาต์พุต (output section) 5. แหล่งจ่ายไฟ (power supply) โครงสร้างภายในของ PLC

9 ลักษณะโครงสร้างภายในของ PLC

10 อุปกรณ์อินพุท

11 อุปกรณ์เอาต์พุท

12  การเขียนโปรแกรม PLC ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก นิยมเขียนด้วยภาษาแลดเดอร์ (Ladder Diagram)  PLC ไม่สามารถเขียนด้วยภาษาแลดเดอร์ลงในตัว PLC ได้โดยตรง  ต้องเปลี่ยนภาษาแลดเดอร์เป็นคำสั่งบูลีนเสียก่อน การใช้โปรแกรม PLC

13 ลำดับขั้นตอนการคิดดังนี้ 1. ศึกษางานจริง 2. กำหนดลำดับการทำงาน 3. ร่างแบบควบคุม 4. กำหนด input, output ( หมายเลขอุปกรณ์ ) 5. เขียนภาษา Ladder Diagram 6. เขียนคำสั่งบูลีนโดยสร้างตารางคำสั่งบูลีน 7. ป้อนโปรแกรมให้ PLC 8. ทดสอบโปรแกรมภายใน PLC 9. แก้ไขถ้าเขียนโปรแกรมผิด การใช้โปรแกรม PLC

14 ตารางโปรแกรมสำหรับเขียน คำสั่งบูลีน

15  เป็นภาษาเชิงรูปภาพ  ประกอบไปด้วยแลดเดอร์ไออะแกรมเพื่อไว้สำหรับดู คำสั่งแลดเดอร์ที่สั่งงาน  ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายต่อการใช้งาน โปรแกรมภาษาแลดเดอร์ไออะแกรม (ladder diagram)

16 ตัวอย่างโปรแกรม ภาษาแลดเดอร์ไออะแกรม

17 สามารถคุมงานได้ 3 ลักษณะ 1. งานที่ทำตามลำดับก่อนหลัง (sequence control) 2. งานควบคุมสมัยใหม่ (sophisticated control) 3. การควบคุมเกี่ยวกับงานอำนวยการ (supervisory control) ความสามารถของ PLC

18  การทำงานของระบบรีเลย์  การทำงานของไทเมอร์ เคาน์เตอร์  การทำงานของ P.C.B. Card  การทำงานในระบบกึ่งอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ หรือ งานที่เป็นกระบวนการทำงาน งานที่ทำตามลำดับก่อนหลัง (sequence control)

19  การทำงานทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร  การควบคุมแบบอนาล็อก เช่น การควบคุมอุณหภูมิ และการควบคุมความดัน  การควบคุม P.I.D. (proportional-intergral- derivation)  การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ (sevo-motor control)  การควบคุม stepper-motor  information handling การควบคุมเกี่ยวกับงานอำนวยการ (supervisory control)

20  งานสัญญาณเตือนและ process monitoring  fault diagnostic and monitoring  งานต่อร่วมกับคอมพิวเตอร์ (RS-232C/RS422)  Printer/ASCII Interfacing  งานควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม  LAN (local area network)  WAN (wide area network)  FA., FMS., CIM. งานควบคุมสมัยใหม่ (sophisticated control)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มา ใช้ในงานอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google