งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

: ชุดทดสอบสารกำจัดแมลง กลุ่มไพรีทรอยด์ PYRETHROID TEST KIT By GT TEST KIT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ": ชุดทดสอบสารกำจัดแมลง กลุ่มไพรีทรอยด์ PYRETHROID TEST KIT By GT TEST KIT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 : ชุดทดสอบสารกำจัดแมลง กลุ่มไพรีทรอยด์ PYRETHROID TEST KIT By GT TEST KIT

2 TEST KIT TEST KIT : ชุดทดสอบสารกำจัดแมลง กลุ่ม ไพรีทรอยด์ Detection Limit : peppers, chili = 0.4 mg./kg. (as cypermethrin) พืช - ผลไม้ - ชนิด อื่นๆ = 0.2 mg./kg สารในกลุ่มไพรีทรอยด์ที่ตรวจสอบได้ : CYPERMETHRIN, CYFLUTHRIN, CYHALOTHRIN, DELTAMETHRIN, ESFENVALERATE, FENVALERATE, FENPROPATHRIN - *+

3 อุปกรณ์และชุดน้ำยาตรวจสอบ อุปกรณ์ประกอบการตรวจ : VORTEX MIXER, WATER BATH at 35-40  C., AUTOPIPETTE ขนาด 10- 100 l., AUTOPIPETTE ขนาด 100-1,000 l., TIMER, RACK, TEST TUBE, PASTURE PIPETTE, FORCEPS, GLASS FUNNEL, PUMP SET ชุดน้ำยาตรวจสอบ PY TEST ประกอบด้วย : BLANK, EXTRACT-1, EXTRACT-2, PY-1, PY- 2, PY-3, PY-4, PY-5, PY- 6, COTTON WOOL และ COLLUMN

4 PY TEST : วิธีการตรวจสอบ การสกัด - เช็ดตัวอย่าง กรอง ผ่าน Collume นำไปเป่าระเหยด้วยเครื่องเป่า ระเหย จะได้ “ SAMPLE EXTRACT ” ที่จะ นำไปทำปฏิกิริยาต่อไป

5 PY TEST : วิธีการตรวจสอบ การตรวจสอบ : ปฏิบัติตาม ตารางต่อไปนี้ หลอด BLANK หลอด SAMPLE ชนิดสาร BLANK 250 ไมโครลิตร SAMPLE EXTRACT 250 ไมโครลิตร หมายเหตุ PY-1 250 ไมโครลิตร เขย่าและ นำไปอุ่น อุ่นในอ่างน้ำอุ่นที่อุณหภูมิ 37  C ( หรือช่วง 35 - 40  C) นาน 10 นาที ครบเวลานำออกมาจากอ่างน้ำอุ่น - เติมสาร PY-2 750 ไมโครลิตร เขย่า PY-3 100 ไมโครลิตร เขย่า PY-4 250 ไมโครลิตร เขย่า PY-5 500 ไมโครลิตร เขย่า PY-6500 ไมโครลิตร เขย่า / อ่าน ผล

6 PY TEST : วิธีการตรวจสอบ การอ่านผล : เทียบสีหลอด ตัวอย่างกับหลอดแบลงค์ สีที่ปรากฏ ผลการตรวจ  หลอดตัวอย่างมีสีเท่ากับหลอด BLANK ตรวจไม่พบ  หลอดตัวอย่างมีสีอ่อนกว่า หลอด BLANK พบปลอดภัย  หลอดตัวอย่างไม่มีสีพบไม่ปลอดภัย 


ดาวน์โหลด ppt : ชุดทดสอบสารกำจัดแมลง กลุ่มไพรีทรอยด์ PYRETHROID TEST KIT By GT TEST KIT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google