งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อบริษัท BERM Professional Organizer สำนักงาน 17/61-62 ซอยลาซาล 7 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 02-3986560 ต่อ 1407.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อบริษัท BERM Professional Organizer สำนักงาน 17/61-62 ซอยลาซาล 7 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 02-3986560 ต่อ 1407."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อบริษัท BERM Professional Organizer สำนักงาน 17/61-62 ซอยลาซาล 7 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 02-3986560 ต่อ 1407 มือถือ 084 7099841 ก่อตั้งเมื่อ มกราคม 2554 ประเภทกิจการบริการและรับเหมาจัดงาน Event Marketing ผลิตสื่อโฆษณาทุกประเภท วางแผนสื่อ โฆษณาและประชาสัมพันธ์

3 บริการด้านต่างๆ วางแผนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ บันทึกเทป / ตัดต่อผลิตดีวีดี / วีซีดี ตัวอย่างการจัดงาน - จัดงานตักบาตร ที่มหาวิทยาลัยเกริก - จัดงานพิธีมอบรางวัล การประกวดเยาวชนผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 ดำเนินการโดย สมาคมผู้บริโภคสื่อสีขาว และ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด - จัดงานตักบาตรพระ 221 รูป ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ราม อินทรา - จัดงานกีฬา “ จัตุรภัทรเกมส์ ครั้งที่ 1 – 3” ณ กรมทหารพัฒนา - จัดงานพิธีมหาพุทธาภิเษกน้ำพระพุทธนต์มหาสงกรานต์ ณ วัด พระรามเก้า กาญจนาภิเษก ซึ่งรับประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก - จัดบู๊ทโปรโมชั่น ให้กับบริษัท มาบุญครองศิริชัย 25 มาร์เก็ตติ้ง จำกัด - จัดบู๊ทให้กับบริษัท พี เค เอ็ม เมทัลเวิร์ค ไดคาสติ้ง จำกัด ใน งานเมคอินไทยแลนด์ 2011 - จัดบู๊ทให้กับบริษัท อยุธยา อลิอัน ซีพี จำกัด ( มหาชน ) ที่ตึก จี เอ็มเอ็ม แกรมมี่ - จัดงานวันแม่ ที่ ถนนเยาวราช เมื่อ พ. ศ. 2549

4 เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ประธานกรรมการนางสาวอนงค์ แสง พรม ผู้จัดการฝ่ายตลาด นายนรบดี บุญ มา ผู้จัดการฝ่ายอีเวนท์นายพรรษา จิตต์จรุงธรรม ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์นายอนุพงศ์ มาลัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงินนางสาววงค์ดาว แสงพรม

5 ตำแหน่งประธานกรรมการ และผู้จัดการทั่วไป การศึกษาปริญญาตรีการบริหารธุรกิจบัณฑิต ( บธ. บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประสบการณ์ - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม บริษัท อินฟุส เมดิคัล ( ประเทศไทย ) จำกัด - ตำแหน่งเลขานุการชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2550 ศึกษาและดูงาน อบรมโปรแกรม จาก สถาบันไทย เยอรมัน - อบรมโปรแกรม CNC&CAD/CAM Technology date : 26-30 October, 1998 - อบรมโปรแกรม CNC&CAD/CAM Technology date : 2-6 August, 1999 - อบรมโปรแกรม CNC&CAD/CAM Technology date : 16-20 August, 1999 - อบรมโปรแกรม Solid Works Basic - อบรมผู้นำชมรมนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 25-27 May 2007 - อบรมหลักสูตร “ การดับเพลิงขั้นต้น ” จากบริษัท ไฟร์การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด - อบรมหลักสูตร “ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ” จาก สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน ( ประเทศไทย )

6 ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด การศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอกการบริหารทั่วไป ( บริหารธุรกิจ ) คณะศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก บางเขน กรุงเทพ ประสบการณ์ - ตำแหน่งพนักงานจัดเลี้ยง โรงแรมน่านเจ้า พิษณุโลก - ตำแหน่งกัปตันห้องอาหาร โรงแรมอุดรโฮเต็ล อุดรธานี - ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ บริษัท เอส เอ พี มีเดีย เน็คเวิร์ค จำกัด อบรมและดูงาน - ฝึกงานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง - อบรมการโรงแรม แผนกอาหารและเครื่องดี่ม จากการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย ททท. - อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ จากชมรมพุทธศาสตร์สากล ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ - อบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ 5 หลักสูตร จากสถาบันพัฒนาการ สื่อสารมวลชนและ การประชาสัมพันธ์ - อบรมหลักสูตร NEC Organizer รุ่น 1 จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

7 จัดงานพิธีมอบรางวัลการประกวดเยาวชนผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1

8

9

10

11

12

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt ชื่อบริษัท BERM Professional Organizer สำนักงาน 17/61-62 ซอยลาซาล 7 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 02-3986560 ต่อ 1407.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google