งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L o g o บ ท ที่ 8 การเป็นนัก แปล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L o g o บ ท ที่ 8 การเป็นนัก แปล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L o g o บ ท ที่ 8 การเป็นนัก แปล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ

2 L o g o Company Logo www.themegallery.com Hot Tip  ล่ามของทารก  พ่อและแม่ถือว่าเป็นล่ามที่ดีที่สุดของทารก ในการตอบสนองความต้องการในสิ่งต่างๆ ทั้งทารกยังเรียนรู้ภาษาของพ่อแม่ทั้งภาษา กายและภาษาพูด

3 L o g o Company Logo www.themegallery.com Hot Tip  คำศัพท์ภาษาต่างประเทศ  ผู้คนต่างมากมายต้องการที่เรียน ภาษาต่างประเทศ แต่แน่นอนว่าบุคคลผู้นั้น ต้องมีความรู้ทางด้านศัพท์มากกว่าผู้อื่น จึง จะเรียนรู้ได้เร็วและดีกว่า

4 L o g o Company Logo www.themegallery.com Hot Tip  การถามผู้รู้  มีหลายคนที่ชอบถามคำถามเกี่ยวกับการ แปลภาษาที่พวกเข้าไม่เข้าใจ และอยาก ให้ผมช่วย ทั้งวลีที่ออกเสียงคล้ายกันจน ทำให้เข้าใจผิดความหมาย หรือประโยคที่ ไม่สามารถพูดได้ในภาษานั้นๆ

5 L o g o Company Logo www.themegallery.com Hot Tip  การเลือกใช้ถ้อยคำที่สละสลวย  หลายคนมองว่าการเลือกใช้ ถ้อยคำให้ สละสลวยเป็นเรื่องที่ยากในการแปลแต่ หากเป็นความคิดของนักแปลแล้วจะกลับ รู้สึกมีความสุขมากอย่างหนึ่งของการมี อาชีพเป็นนักแปล

6 L o g o Company Logo www.themegallery.com Hot Tip  การหัดจำข้อความหรือคำที่จำได้ ง่าย  วิธีที่จะช่วยให้ทุกอย่างราบรื่นคือการหัดจำ ข้อความหรือคำที่จำได้ง่ายเพราะถ้าคำ เหล่านั้นอยู่ในสมองของผู้แปลแล้วจะทำ ให้ผู้แปลเลือกเฟ้นคำออกมาใช้ได้อย่าง เหมาะสม

7 L o g o Company Logo www.themegallery.com Hot Tip  การคิดคำใหม่  การคิดคำใหม่ขึ้นมาใช้เป็นเรื่องยากและ เสียเวลาแต่หากทำได้ก็จะเกิดผลประโยชน์ ไม่น้อยไม่เพียงแต่ความรวดเร็วในการแปล คำศัพท์จากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง นัก แปลยังจะเกิดทักษะที่เรียกว่า ทักษะการ ถ่ายโอน คือการแปลโดยใช้อารมณ์และ ความรู้สึกเหมือนดั่งได้ท่องเที่ยวไปใน สถานที่ต่างๆ หรือพูดง่ายๆก็คือ เพียงแค่ได้ อ่านอย่างคร่าวๆผู้แปลก็สามารถแปลได้ อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็ว

8 L o g o Company Logo www.themegallery.com Hot Tip  การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอคือ ทางออกที่ดีที่สุด  สมองของมนุษย์เป็นที่ซับซ้อน ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บางครั้งทำงานได้ช้า ซึ่งต่างจาก คอมพิวเตอร์ ทางออกที่ดีที่สุดคือ การ ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยปรับปรุง ซอฟท์แวร์ความทรงจำในตัวมนุษย์ได้ อย่างดีเช่นกัน

9 L o g o มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นางสาวพลอยสีรุ้ง ตันติแพทยางกูร คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สากล ปี 3-2


ดาวน์โหลด ppt L o g o บ ท ที่ 8 การเป็นนัก แปล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google