งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HEAT PUMP ENERGY SAVING BY. ฮีทปั๊ม (HEAT PUMP) คือ อะไร ปั๊มความร้อน (Heat Pump) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ ถ่ายเทความร้อนอุณหภูมิต่ำ จากแหล่งหนึ่ง (Heat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HEAT PUMP ENERGY SAVING BY. ฮีทปั๊ม (HEAT PUMP) คือ อะไร ปั๊มความร้อน (Heat Pump) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ ถ่ายเทความร้อนอุณหภูมิต่ำ จากแหล่งหนึ่ง (Heat."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HEAT PUMP ENERGY SAVING BY

2 ฮีทปั๊ม (HEAT PUMP) คือ อะไร ปั๊มความร้อน (Heat Pump) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ ถ่ายเทความร้อนอุณหภูมิต่ำ จากแหล่งหนึ่ง (Heat Source) มาทำให้ร้อนขึ้นแล้ว ส่งไปยังแหล่งที่ต้องการซึ่งมี ความร้อนอุณหภูมิสูง (Heat Sink) โดยใช้อุปกรณ์ เช่นเดียวกับ เครื่องปรับอากาศ แต่สามารถใช้ความร้อนที่ออกจากเครื่องเพื่อไปทำน้ำ ร้อน หรือลมร้อน ส่วนความ เย็นที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นผลพลอยได้ เพื่อทำลม เย็นใช้ในการปรับอากาศ หรือ นำไปผสมกับ Fresh air เพื่อเข้าเครื่องทำความเย็น ต่อไป อุณหภูมิของ ความร้อนที่ได้ไม่สูงมาก ขึ้นอยู่กับชนิดของ Refrigerant ที่ใช้ (R22, R134a, R407c) นอกจากทำน้ำร้อนแล้ว Heat Pump ยังใช้ ทำอากาศร้อนที่ใช้ในการ อบแห้ง หรือทำให้อากาศอุ่นในอาคาร ปั๊มความร้อน (Heat Pump) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ ถ่ายเทความร้อนอุณหภูมิต่ำ จากแหล่งหนึ่ง (Heat Source) มาทำให้ร้อนขึ้นแล้ว ส่งไปยังแหล่งที่ต้องการซึ่งมี ความร้อนอุณหภูมิสูง (Heat Sink) โดยใช้อุปกรณ์ เช่นเดียวกับ เครื่องปรับอากาศ แต่สามารถใช้ความร้อนที่ออกจากเครื่องเพื่อไปทำน้ำ ร้อน หรือลมร้อน ส่วนความ เย็นที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นผลพลอยได้ เพื่อทำลม เย็นใช้ในการปรับอากาศ หรือ นำไปผสมกับ Fresh air เพื่อเข้าเครื่องทำความเย็น ต่อไป อุณหภูมิของ ความร้อนที่ได้ไม่สูงมาก ขึ้นอยู่กับชนิดของ Refrigerant ที่ใช้ (R22, R134a, R407c) นอกจากทำน้ำร้อนแล้ว Heat Pump ยังใช้ ทำอากาศร้อนที่ใช้ในการ อบแห้ง หรือทำให้อากาศอุ่นในอาคาร

3 ฮีทปั๊ม (HEAT PUMP) ทำงานอย่างไร

4 ปั๊มความร้อน (Heat Pump) ใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะ การทำงานคล้ายกับระบบปรับ อากาศทั่ว ๆ ไป โดยอุปกรณ์หลักของปั๊มความร้อนมี ด้วยกัน 4 ชิ้น คือ เครื่องอัดไอ (Compressor) เครื่องควบแน่น (Condenser) วาล์ว ลดความดัน (Expansion Valve) และเครื่องระเหย (Evaporator) ปั๊มความร้อน (Heat Pump) ใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะ การทำงานคล้ายกับระบบปรับ อากาศทั่ว ๆ ไป โดยอุปกรณ์หลักของปั๊มความร้อนมี ด้วยกัน 4 ชิ้น คือ เครื่องอัดไอ (Compressor) เครื่องควบแน่น (Condenser) วาล์ว ลดความดัน (Expansion Valve) และเครื่องระเหย (Evaporator)

5 ฮีทปั๊ม (HEAT PUMP) ทำงานอย่างไร หลักการทำงานของปั๊มความร้อนจะใช้การ แลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความ เย็นกับน้ำ คล้ายกับระบบปรับอากาศคือ เมื่อสารทำ ความเย็นดูดรับความร้อนจาก อากาศจะระเหยกลายเป็นไอภายในเครื่องระเหย (Evaporator) จากนั้นสารทำ ความเย็นจะไหลไปยังเครื่องอัดสารทำความเย็น (Compressor) และถูกอัดให้มี อุณหภูมิ และความดันสูง จากนั้นสารทำความเย็นจะ ไหลไปยังเครื่องควบแน่น (Condenser) เพื่อถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ เมื่อ สูญเสียความร้อนสารทำความเย็น จะกลั่นตัวเป็นของเหลวและไหลไปยังวาล์วลดความ ดัน (Expansion Valve) วาล์ว ลดความดันจะลดความดันและอุณหภูมิของสารทำ ความเย็นลง สารทำความเย็นที่ ผ่านวาล์วลดความดันจะมีลักษณะเป็นของผสมไหล ไปรับความร้อนที่เครื่อง ระเหยต่อไป การทำงานของปั๊มความร้อนจะทำ เป็นวัฏจักรแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนได้ น้ำร้อนตามที่ต้องการ หลักการทำงานของปั๊มความร้อนจะใช้การ แลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความ เย็นกับน้ำ คล้ายกับระบบปรับอากาศคือ เมื่อสารทำ ความเย็นดูดรับความร้อนจาก อากาศจะระเหยกลายเป็นไอภายในเครื่องระเหย (Evaporator) จากนั้นสารทำ ความเย็นจะไหลไปยังเครื่องอัดสารทำความเย็น (Compressor) และถูกอัดให้มี อุณหภูมิ และความดันสูง จากนั้นสารทำความเย็นจะ ไหลไปยังเครื่องควบแน่น (Condenser) เพื่อถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ เมื่อ สูญเสียความร้อนสารทำความเย็น จะกลั่นตัวเป็นของเหลวและไหลไปยังวาล์วลดความ ดัน (Expansion Valve) วาล์ว ลดความดันจะลดความดันและอุณหภูมิของสารทำ ความเย็นลง สารทำความเย็นที่ ผ่านวาล์วลดความดันจะมีลักษณะเป็นของผสมไหล ไปรับความร้อนที่เครื่อง ระเหยต่อไป การทำงานของปั๊มความร้อนจะทำ เป็นวัฏจักรแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนได้ น้ำร้อนตามที่ต้องการ

6 ข้อดีของฮีทปั๊ม ประหยัดพลังงานในการทำน้ำร้อน สามารถให้ค่าความร้อนแก่น้ำในปริมาณที่เท่ากันกับ ฮีทเตอร์ไฟฟ้า (Electric Heater) แต่กินไฟน้อยกว่า 3-4 เท่า ( ขึ้นอยู่กับค่า การออกแบบ ) เนื่องจากใช้การ แลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นในสถานะ แกส กับน้ำ ทำให้น้ำร้อน ซึ่ง ต่างจากฮีทเตอร์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น พลังงานความร้อนโดยตรง เป็นพลังงานสะอาด เนื่องจากปั๊มความร้อนรุ่นมาตรฐานใช้สารทำความ เย็น R134a ซึ่งเป็นสารทำ ความเย็นในอนาคต ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับ สิ่งแวดล้อม ต่างจากสาร CFC ซึ่ง ก่อให้เกิดมลภาวะและยังทำให้โลกร้อน นอกจากนี้ ยังได้ค่าความร้อนสูงเหมาะ กับการทำน้ำร้อนอีกด้วย ประหยัดพลังงานในการทำน้ำร้อน สามารถให้ค่าความร้อนแก่น้ำในปริมาณที่เท่ากันกับ ฮีทเตอร์ไฟฟ้า (Electric Heater) แต่กินไฟน้อยกว่า 3-4 เท่า ( ขึ้นอยู่กับค่า การออกแบบ ) เนื่องจากใช้การ แลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นในสถานะ แกส กับน้ำ ทำให้น้ำร้อน ซึ่ง ต่างจากฮีทเตอร์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น พลังงานความร้อนโดยตรง เป็นพลังงานสะอาด เนื่องจากปั๊มความร้อนรุ่นมาตรฐานใช้สารทำความ เย็น R134a ซึ่งเป็นสารทำ ความเย็นในอนาคต ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับ สิ่งแวดล้อม ต่างจากสาร CFC ซึ่ง ก่อให้เกิดมลภาวะและยังทำให้โลกร้อน นอกจากนี้ ยังได้ค่าความร้อนสูงเหมาะ กับการทำน้ำร้อนอีกด้วย

7

8 ข้อดีของฮีทปั๊ม ได้ลมเย็นเป็นผลพลอยได้ เพราะปั๊มความร้อนใช้หลักการแลกเปลี่ยนความร้อน ของสารทำความเย็นใน สถานะแกสให้กับน้ำ ทำให้ได้รับลมเย็นเมื่อสารทำ ความเย็นแลกเปลี่ยนความร้อน กับอากาศเมื่ออยู่ในสถานะของเหลว ทำให้ได้รับลม เย็นเป็นผลพลอยได้ โดย สามารถนำลมเย็นที่ได้ไปใช้ในการปรับอากาศให้กับ ห้องเครื่องหรือห้องพัก คนงานได้ฟรี ปลอดภัย ปลอดภัยจากไฟฟ้าดูด หมดกังวลเรื่องไฟฟ้ารั่ว และช๊อตขณะใช้น้ำร้อน เนื่องจาก เป็นน้ำร้อนจากระบบส่วนกลาง ผู้ใช้ไม่ได้สัมผัสกับ เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง ได้ลมเย็นเป็นผลพลอยได้ เพราะปั๊มความร้อนใช้หลักการแลกเปลี่ยนความร้อน ของสารทำความเย็นใน สถานะแกสให้กับน้ำ ทำให้ได้รับลมเย็นเมื่อสารทำ ความเย็นแลกเปลี่ยนความร้อน กับอากาศเมื่ออยู่ในสถานะของเหลว ทำให้ได้รับลม เย็นเป็นผลพลอยได้ โดย สามารถนำลมเย็นที่ได้ไปใช้ในการปรับอากาศให้กับ ห้องเครื่องหรือห้องพัก คนงานได้ฟรี ปลอดภัย ปลอดภัยจากไฟฟ้าดูด หมดกังวลเรื่องไฟฟ้ารั่ว และช๊อตขณะใช้น้ำร้อน เนื่องจาก เป็นน้ำร้อนจากระบบส่วนกลาง ผู้ใช้ไม่ได้สัมผัสกับ เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง

9 Application ฟิตเนสและ สปอร์ตคลับ ฟิตเนสและ สปอร์ตคลับ น้ำร้อนสำหรับผู้มาใช้ บริการอาบน้ำชำระ ร่างกายหลังจากออก กำลังกายเสร็จ โรงแรม, รีสอร์ท โรงแรม, รีสอร์ท น้ำร้อนจากฮีทปั๊มจ่ายให้กับ ห้องพักในโรงแรม, รีสอร์ท ประหยัดไฟฟ้ากว่าใช้อิเล็ค ตริกฮีทเตอร์หรือน้ำมันจาก บอยล์เลอร์

10 Application โรงพยาบาล, สถานฟื้นฟู โรงพยาบาล, สถานฟื้นฟู ทำความร้อนให้กับสระ กายภาพบำบัดหรือสระน้ำ ในโรงพยาบาล, สระว่าย น้ำ สปา, นวด สปา, นวด น้ำร้อนในอ่างอาบน้ำ, จากุส ซี่, ฝักบัว อื่นๆ อื่นๆ สถานที่ที่ต้องการใช้น้ำร้อน

11 โครงการต่างๆ TRUE FITNESS อโศก TRUE FITNESS อโศก ฮีทปั๊มขนาด 37 kW ความร้อน 2 เครื่อง ไฟฟ้า 12 kW เมื่อเครื่อง ทำงาน ถังน้ำร้อน 7,500 ลิตร 2 ถัง ฮีทปั๊มขนาด 37 kW ความร้อน 2 เครื่อง ไฟฟ้า 12 kW เมื่อเครื่อง ทำงาน ถังน้ำร้อน 7,500 ลิตร 2 ถัง

12 โครงการต่างๆ TRUE FITNESS Central World TRUE FITNESS Central World ฮีทปั๊มขนาด 54 kW ความร้อน 3 เครื่อง ไฟฟ้า 18 kW เมื่อเครื่อง ทำงาน ถังน้ำร้อน 5,000 ลิตร 2 ถัง ฮีทปั๊มขนาด 54 kW ความร้อน 3 เครื่อง ไฟฟ้า 18 kW เมื่อเครื่อง ทำงาน ถังน้ำร้อน 5,000 ลิตร 2 ถัง

13 โครงการต่างๆ โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์ ฮีทปั๊มขนาด 30 kW ความร้อน 1 เครื่อง ไฟฟ้า 10 kW เมื่อเครื่อง ทำงาน ฮีทปั๊มขนาด 30 kW ความร้อน 1 เครื่อง ไฟฟ้า 10 kW เมื่อเครื่อง ทำงาน

14 โครงการต่างๆ วังรี รีสอร์ท ( นครนายก ) วังรี รีสอร์ท ( นครนายก ) ฮีทปั๊มขนาด 20 kW ความร้อน 1 เครื่อง ไฟฟ้า 6 kW เมื่อเครื่อง ทำงาน ฮีทปั๊มขนาด 20 kW ความร้อน 1 เครื่อง ไฟฟ้า 6 kW เมื่อเครื่อง ทำงาน

15 โครงการต่างๆ โรงงาน NS Electronics ซอย ลา ซาล โรงงาน NS Electronics ซอย ลา ซาล ฮีทปั๊มขนาด 80 kW ความร้อน 1 เครื่อง จ่ายน้ำร้อนเข้า Heating Coil เพื่อควบคุม ความชื้นในกระบวนการ ผลิต ฮีทปั๊มขนาด 80 kW ความร้อน 1 เครื่อง จ่ายน้ำร้อนเข้า Heating Coil เพื่อควบคุม ความชื้นในกระบวนการ ผลิต ทำน้ำร้อนจ่าย Heating Coil

16 โครงการต่างๆ โรงงาน NS Electronics Wellgrow โรงงาน NS Electronics Wellgrow ฮีทปั๊มขนาด 140 kW ความร้อน 2 เครื่อง จ่ายน้ำร้อนเข้า Heating Coil เพื่อควบคุม ความชื้นในกระบวนการ ผลิต ฮีทปั๊มขนาด 140 kW ความร้อน 2 เครื่อง จ่ายน้ำร้อนเข้า Heating Coil เพื่อควบคุม ความชื้นในกระบวนการ ผลิต ทำน้ำร้อนจ่าย Heating Coil

17 โครงการต่างๆ โรงแรมบางกอกเรสซิ เดนท์ โรงแรมบางกอกเรสซิ เดนท์ ฮีทปั๊มขนาด 15 kW ความร้อน 1 เครื่อง ไฟฟ้า 5 kW เมื่อเครื่อง ทำงาน ฮีทปั๊มขนาด 15 kW ความร้อน 1 เครื่อง ไฟฟ้า 5 kW เมื่อเครื่อง ทำงาน โรงแรมสยามซิตี้ ( พัทยา ) โรงแรมสยามซิตี้ ( พัทยา ) ฮีทปั๊มขนาด 30 kW ความร้อน 1 เครื่อง ไฟฟ้า 10 kW เมื่อเครื่อง ทำงาน ฮีทปั๊มขนาด 30 kW ความร้อน 1 เครื่อง ไฟฟ้า 10 kW เมื่อเครื่อง ทำงาน สแตนเลส Casing

18 บริษัท ภูมิพัฒน์ โซลาร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 39/4 หมู่ 6 แขวงออเงิน เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2519 9549, 0 2519 9589 แฟกซ์ 0 2519 9530


ดาวน์โหลด ppt HEAT PUMP ENERGY SAVING BY. ฮีทปั๊ม (HEAT PUMP) คือ อะไร ปั๊มความร้อน (Heat Pump) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ ถ่ายเทความร้อนอุณหภูมิต่ำ จากแหล่งหนึ่ง (Heat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google