งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร ศิลปะการพูดในโอกาส พิเศษสำหรับผู้บริหาร บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร ศิลปะการพูดในโอกาส พิเศษสำหรับผู้บริหาร บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักสูตร ศิลปะการพูดในโอกาส พิเศษสำหรับผู้บริหาร บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

3 สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทาง ธุรกิจ มาตรฐานสากล

4

5 หลักการและเหตุผล ผู้บริหารมักจะถูกเชิญให้ไปพูดในงานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ งานเกษียณอายุราชการ กล่าวเปิด และปิดโครงการต่างๆ อยู่เสมอ ความสามารถ ทางการพูดของผู้บริหารเป็นสิ่งที่ผู้เชิญเราไป กล่าวในงานต่างๆเขาคาดหวังและผู้ร่วมงานเองก็ คาดหวัง หลักสูตร “ ศิลปะการพูดในโอกาสพิเศษ สำหรับผู้บริหาร ” เป็นหลักสูตรที่จะเพิ่มศักยภาพ ทางการพูดของผู้บริหารให้มีความเป็นมืออาชีพ มากขึ้นดูดีและมีเกียรติและที่สำคัญเหนือความ คาดหมาย ย่อมนำมาซึ่งความประทับใจในที่สุด

6

7 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการพูดของ ผู้บริหารในโอกาสต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพื่อเพิ่มทักษะการพูด การสื่อสารที่ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี 3. เพื่อสามารถนำหลักการมาปรับใช้ให้ได้ ประสิทธิภาพมากที่สุด

8 เนื้อหาหลักสูตร ภาคเช้า ( น.) ภาคบ่าย ( น.) - โอกาสต่างๆที่ผู้บริหารหรือผู้นำ ต้องพูด - เทคนิคการพูดในโอกาสต่างๆ - การพูดในงานแต่ง งานบวช งาน เปิด - ปิดการสัมมนา - งานเลี้ยงสังสรรค์ งานเกษียณอายุ ราชการ งานขึ้นบ้านใหม่ - การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน การ กล่าวไว้อาลัย ฯ - บทฝึกปฏิบัติที่ 1 การพูดในโอกาส ต่างๆ - ข้อควรระวังในการพูดในโอกาส ต่างๆ - การบริหารความคาดหวัง - เทคนิคการใช้กลอน บทกวี คำคม คำพังเพย - เทคนิคในการกล่าวรายงานและ การกล่าวเปิดงาน - วิธีการพูดให้ประทับใจ - การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการ พูด - บทฝึกปฏิบัติที่ 2 บทบาทสมมติ การพูดในโอกาสต่างๆ

9 วิธีการฝึกอบรม - การบรรยาย ของวิทยากร 30 เปอร์เซ็นต์ - ฝึกปฏิบัติ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ตามบทต่างๆโดยมี วิทยากรให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด และแก้ไข ข้อบกพร่องอย่างทันทีทันใด จำนวนสมาชิกต่อรุ่น - รับสมาชิกต่อรุ่น ไม่เกิน 40 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ในการฝึกพูด สถานที่ฝึกอบรม ตามหน่วยงานที่ลูกค้ากำหนด หรือ โรงแรม ต่างๆ ระยะเวลา 1 วัน ( ) คณะวิทยากร - อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และทีมงาน - วิทยากรรับเชิญทั้งภาครัฐและเอกชนและทีมงาน บริหารหลักสูตรโดย - อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และทีมงาน

10 ติดต่อประสานงาน - คุณ โทร การประเมินผล 1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของวิทยากร 2. ประเมินจากแบบประเมินของสถาบันฯ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีทักษะในการพูดใน โอกาสต่างๆมากขึ้น 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ความมั่นใจ เทคนิค การผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และนำ ความรู้ไปปรับใช้ได้จริง

11


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร ศิลปะการพูดในโอกาส พิเศษสำหรับผู้บริหาร บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google