งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานะการทำงานของ วงจรไฟฟ้า ลำดับที่ฐาน 10 ฐาน 2 ฐาน 8 ฐาน 16 10000 21111 3222 4333 5444 6555 7666 8777 988 1099 11A 12B 13C 14D 15E 16F ตารางแสดงสัญลักษณ์ของจำนวนในฐานต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานะการทำงานของ วงจรไฟฟ้า ลำดับที่ฐาน 10 ฐาน 2 ฐาน 8 ฐาน 16 10000 21111 3222 4333 5444 6555 7666 8777 988 1099 11A 12B 13C 14D 15E 16F ตารางแสดงสัญลักษณ์ของจำนวนในฐานต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถานะการทำงานของ วงจรไฟฟ้า

3 ลำดับที่ฐาน 10 ฐาน 2 ฐาน 8 ฐาน A 12B 13C 14D 15E 16F ตารางแสดงสัญลักษณ์ของจำนวนในฐานต่าง ๆ

4 MSBLSB Bit Nibble Byte Word ตารางแสดง Bit, Nibble และ Word

5 การแปลงเลขฐาน 1101 = (1x2^3)+(1x2^2)+(0x2^1)+(1x2^0) 1. ฐานสองเป็น ฐานสิบ 2547 = (2x8^3)+(5x8^2)+(4x8^1)+(7x8^0) 2. ฐานแปดเป็น ฐานสิบ 2547 = (2x16^3)+(5x16^2)+(4x16^1)+(7x16^0) 3. ฐานสิบหก เป็นฐานสิบ

6 การแปลงเลขฐาน ( ต่อ ) 10 เป็น 2 10 เป็น 8 10 เป็น 16 แปลง 2548 เป็น ฐานแปด 2548/8=318 เศษ 4 318/8= 39 เศษ 6 39/8= 4 เศษ 7 4/8= 0 เศษ = แปลง 13 เป็นฐาน สอง 13/2=6 เศษ 1 6/2=3 เศษ 0 3/2=1 เศษ 1 1/2=0 เศษ 1 13 = แปลง 2548 เป็น ฐานสิบหก 2548/16=159 เศษ 4 159/16= 9 เศษ F 9/16= 0 เศษ = 9F4 1610

7 การบวก ลบเลขฐาน ฐาน 2 ฐาน 8 ฐาน = ? = = ? = A7 + 74C = ? 2A7 74C 9F3 2A7 + 74C = 9F

8 การบวก ลบเลขฐาน ( ต่อ ) ฐาน 2 ฐาน 8 ฐาน = ? = = ? = A91 – 67B = ? A91 67B 416 A91 – 67B =

9 ตัวเลขแบบคิด เครื่องหมาย

10 การทำ 2’complement

11

12 รหัสในคอมพิวเตอร์ DecimalBCD

13 รหัสในคอมพิวเตอร์

14

15

16

17

18

19 แบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 2

20

21


ดาวน์โหลด ppt สถานะการทำงานของ วงจรไฟฟ้า ลำดับที่ฐาน 10 ฐาน 2 ฐาน 8 ฐาน 16 10000 21111 3222 4333 5444 6555 7666 8777 988 1099 11A 12B 13C 14D 15E 16F ตารางแสดงสัญลักษณ์ของจำนวนในฐานต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google