งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2. แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 001  เพชรบูรณ์  กมลพรรณ จิตมานะ  ซ.เพชรพัฒนา 5 ถ.เพชรเจริญ  089.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2. แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 001  เพชรบูรณ์  กมลพรรณ จิตมานะ  ซ.เพชรพัฒนา 5 ถ.เพชรเจริญ  089."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2. แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 001  เพชรบูรณ์  กมลพรรณ จิตมานะ  ซ.เพชรพัฒนา 5 ถ.เพชรเจริญ  089

2 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 002  เพชรบูรณ์  เกษม อินจงใจ  อดีตผอ.รร.บ้านโคกรังน้อย  ศรีเทพ เพชรบูรณ์  081 675 3244

3 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 003  เพชรบูรณ์   เกสร ทิมเสือ  คลองมะนาว  ท่าพล  089

4 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 004  เพชรบูรณ์  เกียรติศักดิ์ ขะมานาม  หล่มเก่า  089

5 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 005  เพชรบูรณ์  คำรณ คูณแก้ว  รอง ผอ.สพป.พช.เขต 3  089

6 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 006  เพชรบูรณ์  คุณากร คำเกตุ  รร.บ้านสามแยกวังชมภู  อ.เมือง  089

7 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 007  เพชรบูรณ์  จินดา วรปัสสุ  ผอ.รร.หยกฟ้า 2 ภาษา  หล่มสัก เพชรบูรณ์  089

8 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  008  เพชรบูรณ์  จิระ ทัศนศิริ  ผอ.รร.บึงสามพันวิทยาคม  089

9 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 009  เพชรบูรณ์  ชนินทร์ สะพรั่ง  ผอ.รร.วิทยานุกูลนารี  เพชรบูรณ์  081 887 2619

10 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 010  เพชรบูรณ์  ชไมพร ชูจันทร์   ต.สะเดียง  089

11 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 011  เพชรบูรณ์  ชำนาญ นาอุดม  อดีต ผอ.รร.เพชรพิทยาคม  081 534 0905

12 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 012  เพชรบูรณ์  ชิงชัย บุญมี  วิทยาลัยเทคนิกเพชรบูรณ์  089

13 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 013  เพชรบูรณ์  ชุลีพร เขียนแม้น  089

14 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 014  เพชรบูรณ์  ชูวงศ์ จันทพิมพะ   089

15 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 015  เพชรบูรณ์  ชูศรี พุธเมฆ  ต.พุเตย  089

16 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 015  เพชรบูรณ์  ชูศรี พุธเมฆ  ต.พุเตย  089

17 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 016  เพชรบูรณ์  แช่ม พรหมราช  รร.อนุบาลหล่มเก่า  089

18 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  017  เพชรบูรณ์  ทำนอง เสมาทอง  อดึต ผอ.รร.บ้านน้ำก้อ  อ.หล่มสัก  056 745 378

19 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 018  เพชรบูรณ์  ทูล บุญยัง  รองนายยก อบต.ฝายนาแซง  อ.หล่มสัก  089

20 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 019  เพชรบูรณ์  ธนเทพ บุศย์น้ำเพชร  หล่มเก่า  089

21 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P. 022เพชรบูรณ์  นวลทิพย์ บุญนุ่ม  รร.หล่มสักวิทยาคม  หล่มสัก  081 707 4636

22 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 025  เพชรบูรณ์  นิภาพร ศรีตนชัย   089

23 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 026  เพชรบูรณ์  นิภาพร อำพันฉาย   089

24 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 027  เพชรบูรณ์  ประกอบ มรุธานินทร์  ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก  089

25 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 028  เพชรบูรณ์  ประกิม พรมนี  บุ่งน้ำเต้า  อ.หล่มสัก  089

26 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 029  เพชรบูรณ์  ประทาน รัชดานนท์  ต.ตาลเดี่ยว  อ.หล่มสัก  089

27 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 030  เพชรบูรณ์ เปรื่องศักดิ์ รักษาบุญ  ผอ.กองการศึกษาเทศบาลหล่มสัก  อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์  056 747 361

28 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 031  เพชรบูรณ์ พรรณยมล วรรณเมฆ  รอง ผอ.รร.หล่มเก่าพิทยาคม  เพชรบูรณ์  089

29 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 034  เพชรบูรณ์  พิสมัย ผโลศิลป์  รร.บ้านน้ำร้อน ต.น้ำร้อน อ.เมือง  056 743 190

30 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 035  เพชรบูรณ์ เพ็ญญริศ พรหมโฉม  089

31 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 036  เพชรบูรณ์  มงคล แก้วเขียว  อดีต รอง ผอ.หล่มเก่าพิทยาคม  089 957 9030

32 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช.037  เพชรบูรณ์  มงคล วงศ์ศักดิ์  รร.วิทยานุกูลนารี  089

33 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พข. 038  เพชรบูรณ์  มนูญ มันตะสูตร  รร.หนองไผ  หนองไผ่ เพชรบูรณ์  084 013 7456

34 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 039  เพชรบูรณ์  มานะ เพชรรัตน์  อดีต รอง ผอ.รร.บ้านป่าแดง  086 201 6421

35 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 040  เพชรบูรณ์  ยุทธภูมิ ไกรทอง  ผอ.รร.บ้านห้วยปลาหมอ  089

36 2. แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 041  เพชรบูรณ์  ผศ.ดร.รังสรรค์ เพ็งพัด  มรภ.เพชรบูรณ์  089 5638 739

37 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 042  เพชรบูรณ์  รัชนี ชวนชม  รร.หล่มสักวิทยาคม  081 0460 031

38 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 043  เพชรบูรณ์  ราชัน จันพิลา   อ.หล่มสัก  089

39 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 044  เพชรบูรณ์  ละเอียด ศาสตร์สวัสดิ์  อ.หล่มสัก  089

40 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 044  เพชรบูรณ์  ละเอียด ศาสตร์สวัสดิ์  อ.หล่มสัก  089

41 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 046  เพชรบูรณ์  วรรณะ วงศ์ศักดิ์  รร.เพชรพิทยาคม  089

42 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  047  เพชรบูรณ์  วันชัย ม่วงอ่ำ  เพชรบูรณ์  089

43 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 047  เพชรบูรณ์   วัลยา เวชชศาสตร์  เพชรบูรณ์  081 888 3545

44 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 047  เพชรบูรณ์  วัลยา เวชชศาสตร์  เพชรบูรณ์  081 888 3545

45 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 048  เพชรบูรณ์  วิโรจน์ เข็มเหล็ก  ที่ปรึกษา นายก อบจ.พช.  เมือง เพชรบูรณ์  089 638 5777

46 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 048  เพชรบูรณ์  วิโรจน์ เข็มเหล็ก  อดีต ผอ.รร.วังชมภูวิทยาคม  เมือง เพชรบูรณ์  089 638 5777

47 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 050  เพชรบูรณ์  สกล นิยมศิลป์  สะพานสูง กทม.  089

48 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 050  เพชรบูรณ์  สกล นิยมศิลป์  สะพานสูง กทม.  089

49 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  051  เพชรบูรณ์ สนธยา พึ่งศิริ มรภ.เพชรบูรณ์  089 8393 888

50 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  052  เพชรบูรณ์ สนั่น อำพันธ์ รองผอ.รร.หล่มสักวิทยาคม  089 566 6371

51 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  053  เพชรบูรณ์ สมเดช ด้วงพรม อดีต รร.บ้านน้ำก้อ  089

52 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 054  เพชรบูรณ์  สมนึก เพชรกระจ่าง  รร.บ้านพลำ  เมือง เพชรบูรณ์  089

53 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 055  เพชรบูรณ์  สมปอง เพ็งพัด  รร.เพชรพิทยาคม  089

54 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 056  เพชรบูรณ์  สมลักษณ์ ด้วงทอง  รร.บ้านพลำ  เมือง เพชรบูรณ์  089

55 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 056  เพชรบูรณ์  สมหวัง ทองโคตร  089

56 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 058  เพชรบูรณ์  สุกัญญา ทัพมาน  รร.หล่มสักวิทยาคม  หล่มสัก เพชรบูรณ์  089

57 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 059  เพชรบูรณ์  สุทธิ ศรีเมือง  ถ.เทพาพัฒนา  เพชรบูรณ์  089

58 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 060  เพชรบูรณ์  สุเทพ พั้วพวง  ต.ปากช่อง  อ.หล่มสัก  089

59 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 063  เพชรบูรณ์  แสงเดือน  วัฒนพงษ์สุนทร  ชอนไพร  เพชรบูรณ์  089

60 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 064  เพชรบูรณ์  โสมรัตน์ พั้วช่วย  รร.เพชรพิทยาคม  เพชรบูรณ์  089

61 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 065  เพชรบูรณ์  หทัยรัตน์ ธรรมาภิมุข  รร.เพชรพิทยาคม  เพชรบูรณ์  089

62 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 066  เพชรบูรณ์  หาญ แก้วบังเกิด  เพชรบูรณ์  089

63 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 067  เพชรบูรณ์  อดิศักดิ์ เพ็งตา  ผอ. วิทยาลัยหล่มสัก (L-TECH.) ผู้รับอนุญาต รร.หยกฟ้า 2 ภาษา  เพชรบูรณ์  090 742 9959

64 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 067  เพชรบูรณ์  อดิศักดิ์ เพ็งตา  ผอ. วิทยาลัยหล่มสัก (L-TECH.) ผู้รับอนุญาต รร.หยกฟ้า 2 ภาษา  เพชรบูรณ์  090 742 9959

65 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 068  เพชรบูรณ์  อดิศักดิ์ ศรีษรศักดิ์  เพชรบูรณ์  089

66 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 069  เพชรบูรณ์  อรพิน ประจันเขตต์  อดีต รอง ผอ.รร.ศึกษา สงเคราะห์เพชรบูรณ์  089

67 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 070  เพชรบูรณ์  อรุณรัตน์ ทองจันทร์  089

68 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 071  เพชรบูรณ์  อารีย์ แก้วบังเกิด  อดีต ผอ.รร.นาเฉลียงพิทยาคม  089

69 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 072  เพชรบูรณ์  อารีรัตน์ สายแก้วมา  รร.วิทยานุกูลนารี  เพชรบูรณ์  087 8510 151

70 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 073  เพชรบูรณ์  อำนวย สงวนสิน  รร.บ้านนา  นางั่ว  อ.เมือง  089

71 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  074  เพชรบูรณ์  อุบล ฤทธิ์เลิศ  รอง ผอ.รร.บ้านน้ำก้อ  เพชรบูรณ์  089 989 4194

72 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 075  เพชรบูรณ์  อุไร พรหมมา  มรภ.เพชรบูรณ์  085 0491 887

73 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  เพชรบูรณ์  ผ  เพชรบูรณ์  089


ดาวน์โหลด ppt 2. แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.  พช. 001  เพชรบูรณ์  กมลพรรณ จิตมานะ  ซ.เพชรพัฒนา 5 ถ.เพชรเจริญ  089.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google