งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2. แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2. แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2. แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 001 เพชรบูรณ์ กมลพรรณ จิตมานะ ซ.เพชรพัฒนา 5 ถ.เพชรเจริญ 089

2 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 002 เพชรบูรณ์ เกษม อินจงใจ อดีตผอ.รร.บ้านโคกรังน้อย ศรีเทพ เพชรบูรณ์

3 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 003 เพชรบูรณ์ เกสร ทิมเสือ คลองมะนาว ท่าพล 089

4 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 004 เพชรบูรณ์ เกียรติศักดิ์ ขะมานาม หล่มเก่า 089

5 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 005 เพชรบูรณ์ คำรณ คูณแก้ว รอง ผอ.สพป.พช.เขต 3 089

6 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 006 เพชรบูรณ์ คุณากร คำเกตุ รร.บ้านสามแยกวังชมภู อ.เมือง 089

7 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 007 เพชรบูรณ์ จินดา วรปัสสุ ผอ.รร.หยกฟ้า 2 ภาษา หล่มสัก เพชรบูรณ์ 089

8 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
008 เพชรบูรณ์ จิระ ทัศนศิริ ผอ.รร.บึงสามพันวิทยาคม 089

9 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 009 เพชรบูรณ์ ชนินทร์ สะพรั่ง ผอ.รร.วิทยานุกูลนารี

10 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 010 เพชรบูรณ์ ชไมพร ชูจันทร์ ต.สะเดียง 089

11 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 011 เพชรบูรณ์ ชำนาญ นาอุดม อดีต ผอ.รร.เพชรพิทยาคม

12 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 012 เพชรบูรณ์ ชิงชัย บุญมี วิทยาลัยเทคนิกเพชรบูรณ์ 089

13 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 013 เพชรบูรณ์ ชุลีพร เขียนแม้น 089

14 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 014 เพชรบูรณ์ ชูวงศ์ จันทพิมพะ 089

15 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 015 เพชรบูรณ์ ชูศรี พุธเมฆ ต.พุเตย 089

16 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 015 เพชรบูรณ์ ชูศรี พุธเมฆ ต.พุเตย 089

17 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 016 เพชรบูรณ์ แช่ม พรหมราช รร.อนุบาลหล่มเก่า 089

18 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
017 เพชรบูรณ์ ทำนอง เสมาทอง อดึต ผอ.รร.บ้านน้ำก้อ อ.หล่มสัก

19 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 018 เพชรบูรณ์ ทูล บุญยัง รองนายยก อบต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก 089

20 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 019 เพชรบูรณ์ ธนเทพ บุศย์น้ำเพชร หล่มเก่า 089

21 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
022 เพชรบูรณ์ นวลทิพย์ บุญนุ่ม รร.หล่มสักวิทยาคม หล่มสัก

22 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 025 เพชรบูรณ์ นิภาพร ศรีตนชัย 089

23 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 026 เพชรบูรณ์ นิภาพร อำพันฉาย 089

24 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 027 เพชรบูรณ์ ประกอบ มรุธานินทร์ ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก 089

25 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 028 เพชรบูรณ์ ประกิม พรมนี บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก 089

26 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 029 เพชรบูรณ์ ประทาน รัชดานนท์ ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก 089

27 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 030 เพชรบูรณ์ เปรื่องศักดิ์ รักษาบุญ ผอ.กองการศึกษาเทศบาลหล่มสัก อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์

28 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 031 เพชรบูรณ์ พรรณยมล วรรณเมฆ รอง ผอ.รร.หล่มเก่าพิทยาคม 089

29 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 034 เพชรบูรณ์ พิสมัย ผโลศิลป์ รร.บ้านน้ำร้อน ต.น้ำร้อน อ.เมือง

30 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 035 เพชรบูรณ์ เพ็ญญริศ พรหมโฉม 089

31 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 036 เพชรบูรณ์ มงคล แก้วเขียว อดีต รอง ผอ.หล่มเก่าพิทยาคม

32 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช.037 เพชรบูรณ์ มงคล วงศ์ศักดิ์ รร.วิทยานุกูลนารี 089

33 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พข. 038 เพชรบูรณ์ มนูญ มันตะสูตร รร.หนองไผ หนองไผ่ เพชรบูรณ์

34 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 039 เพชรบูรณ์ มานะ เพชรรัตน์ อดีต รอง ผอ.รร.บ้านป่าแดง

35 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 040 เพชรบูรณ์ ยุทธภูมิ ไกรทอง ผอ.รร.บ้านห้วยปลาหมอ 089

36 2. แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 041 เพชรบูรณ์ ผศ.ดร.รังสรรค์ เพ็งพัด มรภ.เพชรบูรณ์

37 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 042 เพชรบูรณ์ รัชนี ชวนชม รร.หล่มสักวิทยาคม

38 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 043 เพชรบูรณ์ ราชัน จันพิลา อ.หล่มสัก 089

39 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 044 เพชรบูรณ์ ละเอียด ศาสตร์สวัสดิ์ อ.หล่มสัก 089

40 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 044 เพชรบูรณ์ ละเอียด ศาสตร์สวัสดิ์ อ.หล่มสัก 089

41 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 046 เพชรบูรณ์ วรรณะ วงศ์ศักดิ์ รร.เพชรพิทยาคม 089

42 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
047 เพชรบูรณ์ วันชัย ม่วงอ่ำ 089

43 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 047 เพชรบูรณ์ วัลยา เวชชศาสตร์

44 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 047 เพชรบูรณ์ วัลยา เวชชศาสตร์

45 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 048 เพชรบูรณ์ วิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษา นายก อบจ.พช. เมือง เพชรบูรณ์

46 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 048 เพชรบูรณ์ วิโรจน์ เข็มเหล็ก อดีต ผอ.รร.วังชมภูวิทยาคม เมือง เพชรบูรณ์

47 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 050 เพชรบูรณ์ สกล นิยมศิลป์ สะพานสูง กทม. 089

48 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 050 เพชรบูรณ์ สกล นิยมศิลป์ สะพานสูง กทม. 089

49 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
051 เพชรบูรณ์ สนธยา พึ่งศิริ มรภ.เพชรบูรณ์

50 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
052 เพชรบูรณ์ สนั่น อำพันธ์ รองผอ.รร.หล่มสักวิทยาคม

51 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
053 เพชรบูรณ์ สมเดช ด้วงพรม อดีต รร.บ้านน้ำก้อ 089

52 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 054 เพชรบูรณ์ สมนึก เพชรกระจ่าง รร.บ้านพลำ เมือง เพชรบูรณ์ 089

53 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 055 เพชรบูรณ์ สมปอง เพ็งพัด รร.เพชรพิทยาคม 089

54 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 056 เพชรบูรณ์ สมลักษณ์ ด้วงทอง รร.บ้านพลำ เมือง เพชรบูรณ์ 089

55 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 056 เพชรบูรณ์ สมหวัง ทองโคตร 089

56 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 058 เพชรบูรณ์ สุกัญญา ทัพมาน รร.หล่มสักวิทยาคม หล่มสัก เพชรบูรณ์ 089

57 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 059 เพชรบูรณ์ สุทธิ ศรีเมือง ถ.เทพาพัฒนา 089

58 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 060 เพชรบูรณ์ สุเทพ พั้วพวง ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก 089

59 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 063 เพชรบูรณ์ แสงเดือน วัฒนพงษ์สุนทร ชอนไพร 089

60 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 064 เพชรบูรณ์ โสมรัตน์ พั้วช่วย รร.เพชรพิทยาคม 089

61 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 065 เพชรบูรณ์ หทัยรัตน์ ธรรมาภิมุข รร.เพชรพิทยาคม 089

62 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 066 เพชรบูรณ์ หาญ แก้วบังเกิด 089

63 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 067 เพชรบูรณ์ อดิศักดิ์ เพ็งตา ผอ. วิทยาลัยหล่มสัก (L-TECH.) ผู้รับอนุญาต รร.หยกฟ้า 2 ภาษา

64 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 067 เพชรบูรณ์ อดิศักดิ์ เพ็งตา ผอ. วิทยาลัยหล่มสัก (L-TECH.) ผู้รับอนุญาต รร.หยกฟ้า 2 ภาษา

65 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 068 เพชรบูรณ์ อดิศักดิ์ ศรีษรศักดิ์ 089

66 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 069 เพชรบูรณ์ อรพิน ประจันเขตต์ อดีต รอง ผอ.รร.ศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ 089

67 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 070 เพชรบูรณ์ อรุณรัตน์ ทองจันทร์ 089

68 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 071 เพชรบูรณ์ อารีย์ แก้วบังเกิด อดีต ผอ.รร.นาเฉลียงพิทยาคม 089

69 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 072 เพชรบูรณ์ อารีรัตน์ สายแก้วมา รร.วิทยานุกูลนารี

70 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 073 เพชรบูรณ์ อำนวย สงวนสิน รร.บ้านนา นางั่ว อ.เมือง 089

71 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
074 เพชรบูรณ์ อุบล ฤทธิ์เลิศ รอง ผอ.รร.บ้านน้ำก้อ

72 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
พช. 075 เพชรบูรณ์ อุไร พรหมมา มรภ.เพชรบูรณ์

73 แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.
เพชรบูรณ์ 089


ดาวน์โหลด ppt 2. แฟ้มภาพเพื่อน ป.กศ.พิบูล’16 16 – 17 February 2013 By Sonthaya P.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google