งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาลยุติธรรม ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณไว้เพื่อแสดงว่า นาย......................................... ได้รับรางวัลชนะเลิศ รอบคัดเลือก ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค......

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาลยุติธรรม ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณไว้เพื่อแสดงว่า นาย......................................... ได้รับรางวัลชนะเลิศ รอบคัดเลือก ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค......"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาลยุติธรรม ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณไว้เพื่อแสดงว่า นาย......................................... ได้รับรางวัลชนะเลิศ รอบคัดเลือก ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค...... การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระดับมัธยมศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่.................. พุทธศักราช ๒๕๕๔ (.................. ชื่อ - นามสกุล........................) อธิบดีผู้พิพากษาภาค.......

2 ศาลยุติธรรม ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณไว้เพื่อแสดงว่า นาย.......................................... ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รอบคัดเลือก ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค....... การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระดับมัธยมศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่..................... พุทธศักราช ๒๕๕๔ (.................. ชื่อ - นามสกุล........................) อธิบดีผู้พิพากษาภาค.......

3 ศาลยุติธรรม ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณไว้เพื่อแสดงว่า นาย............................. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รอบคัดเลือก ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค....... การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระดับมัธยมศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่.................... พุทธศักราช ๒๕๕๔ (.................. ชื่อ - นามสกุล........................) อธิบดีผู้พิพากษาภาค.......

4 ศาลยุติธรรม ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณไว้เพื่อแสดงว่า นาย......................................... ได้รับรางวัลชนะเลิศ รอบคัดเลือก ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค....... การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระดับอุดมศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่.................... พุทธศักราช ๒๕๕๔ (.................. ชื่อ - นามสกุล........................) อธิบดีผู้พิพากษาภาค.......

5 ศาลยุติธรรม ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณไว้เพื่อแสดงว่า นาย.................................... ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รอบคัดเลือก ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค...... การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระดับอุดมศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่.............. พุทธศักราช ๒๕๕๔ (.................. ชื่อ - นามสกุล........................) อธิบดีผู้พิพากษาภาค.......


ดาวน์โหลด ppt ศาลยุติธรรม ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณไว้เพื่อแสดงว่า นาย......................................... ได้รับรางวัลชนะเลิศ รอบคัดเลือก ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค......

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google