งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาลยุติธรรม ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณไว้เพื่อแสดงว่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาลยุติธรรม ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณไว้เพื่อแสดงว่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาลยุติธรรม ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณไว้เพื่อแสดงว่า
นาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ รอบคัดเลือก ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค...... การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระดับมัธยมศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ พุทธศักราช ๒๕๕๔ ( ชื่อ-นามสกุล ) อธิบดีผู้พิพากษาภาค

2 ศาลยุติธรรม ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณไว้เพื่อแสดงว่า
นาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รอบคัดเลือก ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระดับมัธยมศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ พุทธศักราช ๒๕๕๔ ( ชื่อ-นามสกุล ) อธิบดีผู้พิพากษาภาค

3 ศาลยุติธรรม ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณไว้เพื่อแสดงว่า
นาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รอบคัดเลือก ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระดับมัธยมศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ พุทธศักราช ๒๕๕๔ ( ชื่อ-นามสกุล ) อธิบดีผู้พิพากษาภาค

4 ศาลยุติธรรม ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณไว้เพื่อแสดงว่า
นาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ รอบคัดเลือก ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระดับอุดมศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ พุทธศักราช ๒๕๕๔ ( ชื่อ-นามสกุล ) อธิบดีผู้พิพากษาภาค

5 ศาลยุติธรรม ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณไว้เพื่อแสดงว่า
นาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รอบคัดเลือก ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค...... การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระดับอุดมศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ พุทธศักราช ๒๕๕๔ ( ชื่อ-นามสกุล ) อธิบดีผู้พิพากษาภาค


ดาวน์โหลด ppt ศาลยุติธรรม ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณไว้เพื่อแสดงว่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google