งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร อาจารย์ยุทธนา บุญอาชา ทอง ภาคศิลปะการแสดงประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นักศึกษาที่ดูแลมีทั้งหมด 37 คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร อาจารย์ยุทธนา บุญอาชา ทอง ภาคศิลปะการแสดงประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นักศึกษาที่ดูแลมีทั้งหมด 37 คน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร

3 อาจารย์ยุทธนา บุญอาชา ทอง ภาคศิลปะการแสดงประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นักศึกษาที่ดูแลมีทั้งหมด 37 คน

4 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร โดยมีการวางแผนงานดังต่อไปนี้ 1. มีการวางแผนงานในการทำงาน 2. ทุกเดือนมีการพบนักศึกษาหนึ่งครั้ง 3. มีนักศึกษาพี่เลี้ยงหนึ่งคนคอยช่วยติดตามข่าวสาร โดยที่มีนักศึกษา 1 คน คือ นางสาวสุนันทา จันทร์ หอม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 4. มีการให้คำปรึกษาในเวลาให้คำปรึกษา 5. ติดตามผล โดยการสอบถามเพิ่มเติม

5 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร เวลาที่ให้คำปรึกษา ภาคการเรียนที่ 1 วันพุธ และ พฤหัสบดี 8.30-11.30 น. วันอังคาร 16.00 น. สำหรับการนัดหมาย ภาคการเรียนที่ 2 หลังจากการวิชา ประวัติศาสตร์การแสดง AP314

6 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร แผนการทำงานในเรื่องการเรียน มิถุนายน แนะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย แนะนำแนวทางการเรียน แนะนำกิจกรรมต่างๆ ละครเวทีที่ควรไปดู กรกฎาคม แนะนำการทำงานละครภาควิชา แนะนำการเข้าสอบกลางภาค สิงหาคม แนะนำการเรียนรอบสอง สำหรับการได้คะแนนหลังการ สอบกลางภาค

7 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร กันยายน แนะนำการสอบปลายภาค แนะนำกิจกรรมช่วงปิดการศึกษา แนะนำการเตรียมตัวลงทะเบียน ตุลาคม แนะนำการลงทะเบียน พฤศจิกายน แนะนำการเรียนภาคเรียนที่ 2 ธันวาคม แนะนำการสอบกลางภาค มกราคม แนะนำการเรียนหลังสอบกลางภาค กุมภาพันธ์ แนะนำการสอบปลายภาค มีนาคม แนะนำการเรียน Summer แนะนำการทำกิจกรรม Summer

8 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร รายงานการเป็นที่ปรึกษากัลยาณมิตร มิถุนายน แนะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย แนะนำแนวทางการเรียน แนะนำกิจกรรมต่างๆ ละครเวทีที่ควรไปดู กิจกรรม ทำแบบสอบถามเบื้องต้น แนะนำการเรียน ให้นักศึกษาผู้ช่วยดูแลตอนรับน้อง แนะนำให้ไปชมละครที่ฟรี กิจกรรมรอบๆมหาวิทยาลัย นักศึกษาเข้ามาขอคำปรึกษาส่วนตัว เรื่อง การเข้ากับเพื่อนในชั้นเรียน การเรียน เรื่องการโดนยึดบัตรนักศึกษาเนื่องจากเดินข้ามถนนแล้วไม่ ข้ามสะพานลอย ตัวอย่ าง

9 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร นักศึกษากรณีตัวอย่าง นักศึกษาเรียนในเทอมแรกแล้วจะขอลาออก แม่ไม่อยากให้เรียน เพราะกลับบ้านดึก การให้คำปรึกษา ครั้งแรกแนะนำให้พักการเรียนก่อนลาออก คุยกันขอคุยกับผู้ปกครองอธิบาย นักศึกษากลับมาเรียน Summer

10 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร

11 เบอร์ติดต่อต่างๆ สถานที่รักษาพยาบาล ทุนการศึกษา

12 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร

13 5 เทคนิค

14 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร 1. เป็นตัวเอง ตัวครูกับ ตัวตรู

15 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร 2. รู้จักนักศึกษา เด็กผู้หญิง งง ยาลดความอ้วน สาวประเภทสอง งง ยาคุม เด็กผู้ชาย ง่วงหาว ติดยา / เกม

16 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร 3. ยิ้ม 3. สื่อสาร 1. สวัสดีครับ / คะ 2. กินไรหรือยัง 3.^^

17 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร 4. มองและได้ยิน 1. สนับสนุน 2. เข้าใจ 3. ฟัง

18 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร 4. ยิ้ม

19 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร 5. เป็นตัวเอง “ ถามตัวเองว่ามีความสุขหรือเปล่า ”


ดาวน์โหลด ppt โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร อาจารย์ยุทธนา บุญอาชา ทอง ภาคศิลปะการแสดงประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นักศึกษาที่ดูแลมีทั้งหมด 37 คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google