งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาคใต้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาคใต้."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาคใต้

2 โดย นายกิตตริน พิพัฒน์วัฒนา
ชั้น ม . 6 / 7 เลขที่ 1

3 ภาคใต้ เป็นภูมิภาคหนึ่งของไทย อยู่ทางใต้ของประเทศ ถัดลงไปจากบริเวณภาคกลาง บนคาบสมุทรอินเดีย ขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออก และทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตก มีเนื้อที่ รวม 70,715.2 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากเหนือจดใต้ ประมาณ 750 กิโลเมตร ทุกจังหวัดของภาคมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ยกเว้นจังหวัดยะลา

4 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีเทือกเขาที่สำคัญได้แก่ เทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต เทือกเขานครศรีธรรมราช โดยมีเทือกเขาสันกาลาคีรี เป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับมาเลเซีย เทือกเขาในภาคใต้มีความยาวทั้งสั้น 1,000 กิโลเมตร แม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำพุมดวง แม่น้ำตาปี แม่น้ำปัตตานี แม่น้ำ ท่าทอง แม่น้ำตะกั่วป่า แม่น้ำปากพนัง และแม่น้ำตรัง ชายหาดฝั่งอ่าวไทยเกิดจากการยกตัวสูง มีที่ราบชายฝั่งทะเลยาว เรียบ กว้าง และน้ำตื้น ทะเลอันดามันมีชายฝั่งยุบต่ำลง มีที่ราบน้อย ชายหาดเว้าแหว่ง เป็นโขดหิน มีหน้าผาสูงชัน

5 จังหวัดในภาคใต้ ชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา
พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี ตรัง ยะลา

6 สถานที่ท่องเที่ยว

7 สถานที่ตั้ง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
หมู่เกาะอ่างทอง สถานที่ตั้ง ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี หาดป่าตอง สถานที่ตั้ง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัด ภูเก็ต

8 อุทยานแห่งชาติพะโต๊ะ ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร.  
อุทยานแห่งชาติเขาสก อยู่ไม่ ใกล้ไม่ไกลกับภูเก็ต กระบี่ พังงา เกาะเต่า

9 หินงอกหินย้อยขนาดใหญ่ในถ้ำเลเขากอบ
ถ้ำเลเขากอบ จังหวัดตรัง หินงอกหินย้อยขนาดใหญ่ในถ้ำเลเขากอบ ถ้ำมรกต

10 ประเพณี วิถีชีวิต

11 แห่นก เป็นประเพณีพื้นเมืองของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส โอกาสต้อนรับแขกเมืองหรือจัดขึ้นเพื่อการประกวดเป็นครั้งคราว งานเสด็จพระแข่งเรือ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ซึ่งจัดขึ้นในช่วงออกพรรษาของทุกปี

12 ประเพณีกินผัก (กินเจ) ช่วงเวลา ตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค่ำ ถึงขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙ ของจีน ตรงกับเดือน ๑๑ ของไทย

13 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ภาคใต้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google