งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาคใต้. โดย นายกิตตริน พิพัฒน์วัฒนา ชั้น ม. 6 / 7 เลขที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาคใต้. โดย นายกิตตริน พิพัฒน์วัฒนา ชั้น ม. 6 / 7 เลขที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาคใต้

2 โดย นายกิตตริน พิพัฒน์วัฒนา ชั้น ม. 6 / 7 เลขที่ 1

3 ภาคใต้ เป็นภูมิภาคหนึ่งของไทย อยู่ทางใต้ ของประเทศ ถัดลงไปจากบริเวณภาคกลาง บนคาบสมุทรอินเดีย ขนาบด้วยอ่าวไทยทาง ฝั่งตะวันออก และทะเลอันดามันทางฝั่ง ตะวันตก มีเนื้อที่ รวม 70,715.2 ตาราง กิโลเมตร ความยาวจากเหนือจดใต้ ประมาณ 750 กิโลเมตร ทุกจังหวัดของภาคมีพื้นที่ติด ชายฝั่งทะเล ยกเว้นจังหวัดยะลา ไทย

4 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีเทือกเขาที่สำคัญได้แก่ เทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต เทือกเขา นครศรีธรรมราช โดยมีเทือกเขาสันกาลาคีรี เป็น พรมแดนกั้นระหว่างไทยกับมาเลเซีย เทือกเขาใน ภาคใต้มีความยาวทั้งสั้น 1,000 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีเทือกเขาที่สำคัญได้แก่ เทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต เทือกเขา นครศรีธรรมราช โดยมีเทือกเขาสันกาลาคีรี เป็น พรมแดนกั้นระหว่างไทยกับมาเลเซีย เทือกเขาใน ภาคใต้มีความยาวทั้งสั้น 1,000 กิโลเมตร แม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำพุมดวง แม่น้ำตาปี แม่น้ำปัตตานี แม่น้ำ ท่าทอง แม่น้ำตะกั่วป่า แม่น้ำ ปากพนัง และแม่น้ำตรัง แม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำพุมดวง แม่น้ำตาปี แม่น้ำปัตตานี แม่น้ำ ท่าทอง แม่น้ำตะกั่วป่า แม่น้ำ ปากพนัง และแม่น้ำตรัง ชายหาดฝั่งอ่าวไทยเกิดจากการยกตัวสูง มีที่ราบ ชายฝั่งทะเลยาว เรียบ กว้าง และน้ำตื้น ทะเลอัน ดามันมีชายฝั่งยุบต่ำลง มีที่ราบน้อย ชายหาด เว้าแหว่ง เป็นโขดหิน มีหน้าผาสูงชัน ชายหาดฝั่งอ่าวไทยเกิดจากการยกตัวสูง มีที่ราบ ชายฝั่งทะเลยาว เรียบ กว้าง และน้ำตื้น ทะเลอัน ดามันมีชายฝั่งยุบต่ำลง มีที่ราบน้อย ชายหาด เว้าแหว่ง เป็นโขดหิน มีหน้าผาสูงชัน

5 จังหวัดในภาคใต้ ชุมพร ชุมพร ชุมพร กระบี่ กระบี่ กระบี่ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นราธิวาส นราธิวาส นราธิวาส ปัตตานี ปัตตานี ปัตตานี พังงา พังงา พังงา พัทลุง พัทลุง พัทลุง ภูเก็ต ภูเก็ต ภูเก็ต ระนอง ระนอง ระนอง สตูล สตูล สตูล สงขลา สงขลา สงขลา สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ตรัง ตรัง ตรัง ยะลา ยะลา ยะลา

6 สถานที่ ท่องเที่ยว

7 หมู่เกาะอ่างทอง สถานที่ตั้ง ตำบล อ่างทอง อำเภอเกาะส มุย จังหวัด สุราษฏร์ธานี หาดป่าตอง สถานที่ตั้ง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัด ภูเก็ต

8 อุทยานแห่งชาติพะ โต๊ะ ต. พะโต๊ะ อ. พะ โต๊ะ จ. ชุมพร. เกาะเต่า อุทยานแห่งชาติ เขาสก อยู่ไม่ ใกล้ ไม่ไกลกับภูเก็ต กระบี่ พังงา

9 ถ้ำเลเขา กอบ จังหวัด ตรัง ถ้ำมรกต หินงอกหินย้อย ขนาดใหญ่ใน ถ้ำเลเขากอบ

10 ประเพณี วิถี ชีวิต

11 งานเสด็จพระ แข่งเรือ อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง ซึ่งจัดขึ้น ในช่วงออก พรรษาของทุกปี แห่นก เป็นประเพณี พื้นเมืองของจังหวัด ชายแดนภาคใต้ เช่น จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส โอกาส ต้อนรับแขกเมืองหรือ จัดขึ้นเพื่อการ ประกวดเป็นครั้งคราว

12 ประเพณีกิน ผัก ( กินเจ ) ช่วงเวลา ตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค่ำ ถึงขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙ ของจีน ตรง กับเดือน ๑๑ ของไทย

13 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ภาคใต้. โดย นายกิตตริน พิพัฒน์วัฒนา ชั้น ม. 6 / 7 เลขที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google