งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการวิจัย ทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อผลกระทบของ การท่องเที่ยวจังหวัดระนอง และ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ความร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประมวลภาพกิจกรรม โครงการวิจัย ทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อผลกระทบของ การท่องเที่ยวจังหวัดระนอง และ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ความร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประมวลภาพกิจกรรม โครงการวิจัย ทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อผลกระทบของ การท่องเที่ยวจังหวัดระนอง และ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ความร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง อย่างยั่งยืน

2 ประมวลภาพกิจกรรม สำรวจวิสาหกิจชุมชน ก้องกาแฟและกลุ่มผู้ค้าซาลาเปาทับหลี บ้านพักนักท่องเที่ยวและสวนผลไม้ ในพื้นที่ สนทนาและเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน “ ก้องกาแฟ ” สนทนากับตัวแทนวิสาหกิจชุมชน “ ซาลาเปาทับหลี ”

3 ประมวลภาพกิจกรรม ลงพื้นที่อำเภอกระบุรี ตลาดไทย - พม่า สำรวจวิถีชีวิตและผู้ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง ตลาดไทย - พม่า ลงพื้นที่อำเภอกระบุรี ผู้ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง แม่น้ำกระบุรี

4 ประมวลภาพกิจกรรม ลงพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เจ้าเรือนสปาและตลาดชุมชน ชมผลิตภัณฑ์จากน้ำแร่และ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สนทนาและเยี่ยมชม “ เจ้าเรือน สปา ” ตลาดชุมชน อำเภอเมือง ( ริมคลอง หาดส้มแป้น )

5 ประมวลภาพกิจกรรม ลงพื้นที่ สำรวจแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน อ่างเก็บน้ำและระนองแคนย่อน บ่อน้ำพุร้อนรักษ์วารินทร์ อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น ระนองแคนย่อน

6 ประมวลภาพกิจกรรม สำรวจผู้ประกอบธุรกิจประเภทที่พัก อำเภอเมืองและอำเภอกระบุรี ไทย - พม่ารีสอร์ท APPLE HIP HOTEL บรรยากาศ ไทย - พม่ารีสอร์ท ริม แม่น้ำกระบุรี

7 ประมวลภาพกิจกรรม โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง ความร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง อย่างยั่งยืน คณะผู้จัดโครงการกล่าวรายงาน ประชาชนและนายกเทศมนตรี ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน มอบของที่ระลึกพร้อมบันทึกภาพ ร่วมกัน

8 ประมวลภาพกิจกรรม ลงพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง สนทนากลุ่มย่อย นายกสมาคมธุรกิจ ท่องเที่ยว นายกเทศมนตรี จังหวัดระนอง ตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน จังหวัดระนอง ผู้ประกอบการ ธุรกิจที่พัก กลุ่มอนุรักษ์หาด ส้มแป้น สื่อมวลชนจังหวัด ระนอง


ดาวน์โหลด ppt ประมวลภาพกิจกรรม โครงการวิจัย ทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อผลกระทบของ การท่องเที่ยวจังหวัดระนอง และ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ความร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google