งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม ชุดที่ 6 มาวัดแรงกัน เถอะ Let’s go !. จุดประสงค์ การทดลอง 1. สามารถวัดขนาดของแรงและ สังเกตทิศทางของแรง 2. มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัด 3. ทดลองและอธิบายได้ว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม ชุดที่ 6 มาวัดแรงกัน เถอะ Let’s go !. จุดประสงค์ การทดลอง 1. สามารถวัดขนาดของแรงและ สังเกตทิศทางของแรง 2. มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัด 3. ทดลองและอธิบายได้ว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม ชุดที่ 6 มาวัดแรงกัน เถอะ Let’s go !

2 จุดประสงค์ การทดลอง 1. สามารถวัดขนาดของแรงและ สังเกตทิศทางของแรง 2. มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัด 3. ทดลองและอธิบายได้ว่า แรง เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและ ทิศทาง อ่านด้วยนะค ร้าบบบบ

3 ลองลากกัน เลยครับ

4 วิธีดำเนินการ ทดลอง n 1…………………………………………………. n 2………………………………………………………

5 วิธีดำเนินการ ทดลอง 1. ใช้ขอเกี่ยวของเครื่อง ชั่งสปริงเกี่ยวหูถุงทราย แล้วลากเครื่องชั่งสปริง ในแนวราบอ่านค่าแรงที่ ใช้ลากถุงทราย จนกระทั่งถุงทรายเริ่ม เคลื่อนที่ บันทึกขนาด ของแรง และทิศทางการ เคลื่อนที่ของถุงทราย

6 2. ทำซ้ำข้อ 1 อีก 2 ครั้ง โดยเพิ่ม จำนวนถุงทรายอีก ครั้งละ 1 ถุง ทดลองแล้วอย่าลืมบันทึก ผลนะคร้าบบบบ...

7 เสร็จแล้วค ร้าบบบบ กิจกรรมที่ 6

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม ชุดที่ 6 มาวัดแรงกัน เถอะ Let’s go !. จุดประสงค์ การทดลอง 1. สามารถวัดขนาดของแรงและ สังเกตทิศทางของแรง 2. มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัด 3. ทดลองและอธิบายได้ว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google