งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมชุดที่ 6 มาวัดแรงกันเถอะ Let’s go !.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมชุดที่ 6 มาวัดแรงกันเถอะ Let’s go !."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมชุดที่ 6 มาวัดแรงกันเถอะ Let’s go !

2 จุดประสงค์การทดลอง สามารถวัดขนาดของแรงและสังเกตทิศทางของแรง
มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัด ทดลองและอธิบายได้ว่า แรงเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง อ่านด้วยนะคร้าบบบบ

3 ลองลากกันเลยครับ

4 วิธีดำเนินการทดลอง 1…………………………………………………. 2………………………………………………………

5 วิธีดำเนินการทดลอง 1. ใช้ขอเกี่ยวของเครื่องชั่งสปริงเกี่ยวหูถุงทราย แล้วลากเครื่องชั่งสปริงในแนวราบอ่านค่าแรงที่ใช้ลากถุงทรายจนกระทั่งถุงทรายเริ่มเคลื่อนที่ บันทึกขนาดของแรง และทิศทางการเคลื่อนที่ของถุงทราย

6 ทดลองแล้วอย่าลืมบันทึกผลนะคร้าบบบบ...
2. ทำซ้ำข้อ 1 อีก 2 ครั้ง โดยเพิ่มจำนวนถุงทรายอีกครั้งละ 1 ถุง ทดลองแล้วอย่าลืมบันทึกผลนะคร้าบบบบ...

7 เสร็จแล้วคร้าบบบบ กิจกรรมที่ 6

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมชุดที่ 6 มาวัดแรงกันเถอะ Let’s go !.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google