งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนพรพิทยาคม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

2 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมเสียงตามสาย
กิจกรรมรายวัน กิจกรรมตะกร้าคำไทย กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมการให้บริการยืมหนังสือ กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน กิจกรรมรายสัปดาห์ กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่ กิจกรรมสอนน้องอ่านหนังสือ กิจกรรมรายเดือน กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศ กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง กิจกรรมบูรณาการการอ่านผ่านวันสำคัญ กิจกรรมปลูกต้นรักการอ่านในใจลูก กิจกรรมรายภาคเรียน กิจกรรมลองทำดูหนูทำได้ กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมประกวดยอดนักอ่าน กิจกรรมจัดแฟนพันธ์แท้ห้องสมุด กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรม

3 กิจกรรมหนังสือในดวงใจ

4 กิจกรรมลองทำดูหนูทำได้

5 กิจกรรมบูรณาการการอ่านผ่านวันสำคัญ

6 กิจกรรมปลูกต้นรักการอ่านในใจลูก


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google