งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมรายวัน กิจกรรมตะกร้าคำไทย กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมการให้บริการยืมหนังสือ กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน กิจกรรมรายสัปดาห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมรายวัน กิจกรรมตะกร้าคำไทย กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมการให้บริการยืมหนังสือ กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน กิจกรรมรายสัปดาห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรมรายวัน กิจกรรมตะกร้าคำไทย กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมการให้บริการยืมหนังสือ กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน กิจกรรมรายสัปดาห์ กิจกรรมแนะนำหนังสือ ใหม่ กิจกรรมสอนน้องอ่าน หนังสือ กิจกรรมรายเดือน กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศ กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง กิจกรรมบูรณาการการอ่าน ผ่านวันสำคัญ กิจกรรมปลูกต้นรักการอ่านใน ใจลูก กิจกรรมรายภาคเรียน กิจกรรมลองทำดูหนูทำได้ กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมประกวดยอดนักอ่าน กิจกรรมจัดแฟนพันธ์แท้ห้องสมุด กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรม

3

4

5

6


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมรายวัน กิจกรรมตะกร้าคำไทย กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมการให้บริการยืมหนังสือ กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน กิจกรรมรายสัปดาห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google