งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมพิเศษเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมพิเศษเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมพิเศษเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี

2 ขอบเขต เนื้อหา 1 นโยบายและวัตถุประสงค์ของการจัด กิจกรรมพิเศษ 2 ประเภทของกิจกรรมพิเศษ 3 การจัดเตรียมงานกิจกรรม พิเศษ

3 นโยบายและ วัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรม พิเศษ

4 เพื่อ กระตุ้น และ เรียกร้อง ความ สนใจ เพื่อสร้าง ชื่อเสียง และความ นิยม เพื่อเผยแพร่ถึง ความเจริญ และพัฒนาของ องค์การ ส่งเสริมบทบาท ให้เกิด ภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อเผยแพร่ เกียรติคุณและ ให้เป็นที่ยอมรับ

5 ประเภทของ กิจกรรมพิเศษ

6 1 การจัดวันและสัปดาห์ พิเศษ

7 ประเภทของ กิจกรรมพิเศษ 2 การจัดการแสดงและ นิทรรศการ

8 ประเภทของ กิจกรรมพิเศษ 3 การพบปะและการ ประชุม

9 ประเภทของ กิจกรรมพิเศษ 4 การจัดงานวัน ครบรอบปี

10 ประเภทของ กิจกรรมพิเศษ 5 การให้รางวัลพิเศษ

11 ประเภทของ กิจกรรมพิเศษ 6 การเปิดให้เยี่ยมชม หน่วยงานสถาบัน

12 ประเภทของ กิจกรรมพิเศษ 7 การจัดงาน ประกวด

13 ประเภทของ กิจกรรมพิเศษ 8 การจัดขบวน แห่

14 ประเภทของ กิจกรรมพิเศษ 9 การอุปถัมภ์งาน ของชุมชน

15 ประเภทของ กิจกรรมพิเศษ 10 การให้การสนับสนุนแก่องค์การ ต่างๆ

16 ประเภทของ กิจกรรมพิเศษ 11 สัญลักษณ์ทางด้านการ ประชาสัมพันธ์

17 ประเภทของ กิจกรรมพิเศษ 12 การจัดงานฉลอง

18 การจัดเตรียมงาน กิจกรรมพิเศษ

19 1 การตั้งชื่อ งาน

20 การจัดเตรียมงานกิจกรรม พิเศษ 2 การเลือกวัน จัดงาน

21 การจัดเตรียมงานกิจกรรม พิเศษ 3 แขกที่รับเชิญ

22 การจัดเตรียมงานกิจกรรม พิเศษ 4 การจัดรถรับส่งและ สถานที่จอดรถ

23 การจัดเตรียมงานกิจกรรม พิเศษ 5 การต้อนรับ

24 การจัดเตรียมงานกิจกรรม พิเศษ 6 การเตรียมพาเที่ยวภายใน บริเวณงาน

25 การจัดเตรียมงานกิจกรรม พิเศษ 7 เครื่องดื่มและของที่ ระลึก

26 การจัดเตรียมงานกิจกรรม พิเศษ 8 การเตรียมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งานล่วงหน้า

27 การจัดเตรียมงานกิจกรรม พิเศษ 9 ความร่วมมือจาก ชุมชน

28 จบการ นำเสนอ

29 กิจกรรม ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมพิเศษขึ้น จริง 1 งาน ในรูปแบบของ การจัดมหกรรมอาหาร 4 ภาค ( การจัดการแสดงและนิทรรศการ ) กลุ่มที่ 1 = ภาคกลาง กลุ่มที่ 2 = ภาคใต้ * ภาคเหนือกับภาคอีสาน เป็นของ นักศึกษา ภาคปกติ

30 กิจกรรม วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 17 ก. พ. 56 สถานที่จัด : หน้าคณะนิเทศศาสตร์ ม. กรุงเทพธนบุรี ลานกว้าง รูปแบบ : จัดบูธตามที่วางแผนไว้ มี เต้นท์ให้ หรืออาจมีการจัดวางเวที กลาง และมีการแสดง ( แล้วแต่ ) งบประมาณ = ออกค่าใช้จ่ายในการ จัด กิจกรรมเอง

31 โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ตั้งชื่องาน คิด theme 2. กำหนดวัตถุประสงค์ของงาน 3. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 4. กำหนดลักษณะเด่น และ รายละเอียดกิจกรรม 5. กำหนดสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการ ประชาสัมพันธ์ งานล่วงหน้า 6. กำหนดการประเมินผลการจัด กิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมพิเศษเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google