งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการเรียนรู้ โดย ครูจตุพล สุทธิพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการเรียนรู้ โดย ครูจตุพล สุทธิพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบการเรียนรู้ โดย ครูจตุพล สุทธิพันธ์
การออกแบบการเรียนรู้ โดย ครูจตุพล สุทธิพันธ์ เราไปกันเลย

2 ความรู้รอบตัวทั่วๆไป
แบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่ บทเรียน /เนื้อหา ปิดโปรแกรม

3 ข้อ 1. ทวีปใดใหญ่ที่สุดในโลก ?
ก. ออสเตรเลีย ข. แอฟริกา ค. เอเชีย ง. ยุโรป

4 ถูกต้อง ทำข้อต่อไป

5 ยังไม่ถูกจ้า ทำข้อต่อไป

6 ข้อ 2. ทวีปใดเล็กที่สุดในโลก ?
ก. เอเชีย ข. ออสเตรเลีย ง.แอฟริกา ค. ยุโรป

7 ถูกต้อง กลับไปเมนูหลัก

8 ยังไม่ถูกต้อง กลับไปเมนูหลัก

9 กลับเมนูหลัก ทวีป ของโลก ในโลกของเรานี้ประกอบด้วยทวีปต่างๆทั่วโลก ถ้าจะจัดเรียงขนาดที่สำคัญก็จะจัดได้ว่า ทวีปเอเชียมีขนาดใหญ่ที่สุด และมีทวีปออสเตรเลียเป็นทวีปที่เล็กที่สุดของโลก หน้าต่อไป

10 กลับไปเมนูหลัก ความแตกต่างของทวีปเอเชียและออสเตรเลีย จากการที่ทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลียมีความแตกต่างกัน ด้านขนาดเนื้อที่ของทวีปส่งผลให้เกิดความแตกต่างของปัจจัยด้านอื่นๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติ จำนวนประชากร เชื้อชาติ ศาสนา ตลอดจน สภาพความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศนั้นๆ หน้าที่แล้ว


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการเรียนรู้ โดย ครูจตุพล สุทธิพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google