งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการเรียนรู้ โดย ครูจตุพล สุทธิพันธ์ เราไปกันเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการเรียนรู้ โดย ครูจตุพล สุทธิพันธ์ เราไปกันเลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบการเรียนรู้ โดย ครูจตุพล สุทธิพันธ์ เราไปกันเลย

2 ความรู้รอบตัวทั่วๆไป แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่ บทเรียน / เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน ปิด โปรแกรม

3 ข้อ 1. ทวีปใดใหญ่ที่สุดในโลก ? ก. ออสเตรเลียข. แอฟริกา ค. เอเชีย ง. ยุโรป

4 ถูกต้อ ง ทำข้อต่อไป

5 ยังไม่ถูกจ้า ทำข้อต่อไป

6 ข้อ 2. ทวีปใดเล็กที่สุดในโลก ? ก. เอเชีย ข. ออสเตรเลีย ค. ยุโรป ง. แอฟริกา

7 ถูกต้อง กลับไปเมนูหลัก

8 ยังไม่ถูกต้อง

9 กลับเมนูหลัก ทวีป ของ โลก ในโลกของเรานี้ประกอบด้วยทวีป ต่างๆทั่วโลก ถ้าจะจัดเรียงขนาดที่สำคัญก็จะจัด ได้ว่า ทวีปเอเชียมีขนาดใหญ่ที่สุด และมีทวีปออสเตรเลียเป็นทวีปที่เล็ก ที่สุดของโลก หน้าต่อไป

10 กลับไปเมนูหลัก ความแตกต่างของทวีปเอเชียและออสเตรเลีย จากการที่ทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลียมีความแตกต่างกัน ด้านขนาดเนื้อที่ของทวีปส่งผลให้เกิดความแตกต่างของปัจจัยด้านอื่นๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติ จำนวนประชากร เชื้อชาติ ศาสนา ตลอดจน สภาพความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศนั้นๆ หน้าที่ แล้ว


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการเรียนรู้ โดย ครูจตุพล สุทธิพันธ์ เราไปกันเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google