งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องของสีมีความสำคัญอย่างมากในการใช้งาน โปรแกรม Photoshop เพราะจะมีผลกับภาพที่เราต้องการ ปรับแต่งโดยตรง เราสามารถกำหนดโหมดสีใน รูปแบบ ต่างๆ ซึ่งจะมีผลในการนำภาพไปใช้งานในลักษณะที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องของสีมีความสำคัญอย่างมากในการใช้งาน โปรแกรม Photoshop เพราะจะมีผลกับภาพที่เราต้องการ ปรับแต่งโดยตรง เราสามารถกำหนดโหมดสีใน รูปแบบ ต่างๆ ซึ่งจะมีผลในการนำภาพไปใช้งานในลักษณะที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องของสีมีความสำคัญอย่างมากในการใช้งาน โปรแกรม Photoshop เพราะจะมีผลกับภาพที่เราต้องการ ปรับแต่งโดยตรง เราสามารถกำหนดโหมดสีใน รูปแบบ ต่างๆ ซึ่งจะมีผลในการนำภาพไปใช้งานในลักษณะที่ แตกต่างกัน เช่น การ นำไปส่งพิมพ์ในโรงพิมพ์ การแสดง บนหน้าเว็บไซต์ หรือแม้กระทั่งการส่งร้านอัดเป็นรูป เป็นต้น การเลือกโหมดสี ที่ผิดจะทำให้ภาพที่ได้มีความผิดเพี้ยน ไปได้มาก โหมดสีแบบไหน คือโหมดสีที่เราใช้งานปกติ......

2

3 จะเป็นโหมดสีที่มีเฉพาะสีขาวและสีดำ เหมาะที่จะใช้งานประเภทภาพวาดหรืองานที่ เป็นลายเส้น ไม่ต้องการรายละเอียด ของสีอื่นๆ ภาพที่ได้จะมีความละเอียดน้อยมาก แต่ก็จะมี ขนาดของไฟล์ที่เล็กมากตามไปด้วย ( เป็น โหมดสีเพียว 1 bit : 1 pixel )

4 เป็นโหมดสีที่มีการไล่เฉดสีของสีเทา จากเทา อ่อนไปจนถึงสีเทาแก่ได้ถึง 256 สี ภาพที่ได้ในโหมดนี้ เหมาะสำหรับการนำภาพที่ตกแต่งไปใช้งานกับ เครื่องพิมพ์แบบ ขาว - ดำ ข้อดีของภาพในโหมด Grayscale คือ จะได้ไฟล์ที่มีขนาดเล็กแต่ยังมีการไล่ เฉดสีให้เห็นอยู่ในภาพ

5 เป็นโหมดสีที่มีการกำหนดโทนสีที่จะ ใช้งานได้ตั้งแต่ 1-4 โทนสี จะคล้ายกับ รูปภาพในโหมด Grayscale แต่จะต่างกัน ตรงที่สามารถกำหนดโทนสีที่จะใช้งานใน รูปภาพได้เอง

6 ภาพที่จะใช้โหมด Indexed color ส่วนใหญ่จะ เป็นภาพที่แก้ไขเสร็จแล้วพร้อมจะนำไปใช้งาน มักจะใช้ กับภาพที่จะใช้กับภาพที่จะนำขึ้นเว็บไซต์ โหมดสีแบบนี้มีข้อดีตรงที่สามารถกำหนดจำนวนสีที่จะ ใช้งานได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ 1-256 สี และจะทำให้ไฟล์ภาพที่ได้มีขนาดเล็ก หรือใหญ่ได้ตามความเหมาะสม ข้อเสียของโหมดสีแบบ Indexed color มี Layer ในรูปภาพได้เพียง Layer เดียว และเพราะว่าใช้สีได้เพียง 256 สี ทำให้ไม่เหมาะจะ นำไปใช้ในงานพิมพ์ที่ต้องการสีที่สมจริง เพราะจะทำให้ ภาพที่ได้ออกมาไม่ละเอียดเท่าที่ควร

7 โหมดสีแบบ RGB เป็นโหมดสีแบบเดียวกับ ที่ใช้งานอยู่บนจอคอมพิวเตอร์ จะแบ่งออกเป็น 3 Channel สีคือ แดง เขียว และน้ำเงิน โดยที่ในแต่ ละสีได้อีก 256 ลำดับ ทำให้สีที่ได้มีความละเอียด สมจริงมากพอสมควร เหมาะสำหรับ การนำไป แสดงผลบน จอทีวี กล้องดิจิตอล หรือที่เรียกแม่สี ของแสง

8 เป็นโหมดสีที่แบ่งออกเป็น 4 Channel สีคือ ฟ้า, บานเย็น, เหลือง, และดำ ซึ่งสีทั้ง 4 ที่กล่าวมาจะเป็นสี แบบเดียวกับการพ่นหมึกเพื่อพิมพ์งานของเครื่องพิมพ์ คุณภาพสูงดังนั้นโหมดสีแบบ CMYK จึงเหมาะที่จะใช้ ในงานพิมพ์ที่ต้องการรายละเอียดสูงเพราะจะให้สีที่ สมจริงและมีความผิดเพี้ยนของสีน้อยที่สุด เหมาะ สำหรับ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

9 เป็นโหมดสีที่ให้สีได้เหมือนจริงมากที่สุดโดย มีค่า L (Lighten) แทนความสว่าง, ค่า a แทนสีเขียวถึงสีแดง และค่า b แทนสีน้ำเงินถึงสีเหลือง นิยมใช้ในการ บันทึกภาพเพื่อใช้งานข้ามระบบ เพราะภาพที่ได้จะ ไม่ผิดเพี้ยน

10


ดาวน์โหลด ppt เรื่องของสีมีความสำคัญอย่างมากในการใช้งาน โปรแกรม Photoshop เพราะจะมีผลกับภาพที่เราต้องการ ปรับแต่งโดยตรง เราสามารถกำหนดโหมดสีใน รูปแบบ ต่างๆ ซึ่งจะมีผลในการนำภาพไปใช้งานในลักษณะที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google