งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โหมดสี ใน Photoshop เรื่องของสีมีความสำคัญอย่างมากในการใช้งานโปรแกรม Photoshop เพราะจะมีผลกับภาพที่เราต้องการปรับแต่งโดยตรง เราสามารถกำหนดโหมดสีใน รูปแบบต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โหมดสี ใน Photoshop เรื่องของสีมีความสำคัญอย่างมากในการใช้งานโปรแกรม Photoshop เพราะจะมีผลกับภาพที่เราต้องการปรับแต่งโดยตรง เราสามารถกำหนดโหมดสีใน รูปแบบต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โหมดสี ใน Photoshop เรื่องของสีมีความสำคัญอย่างมากในการใช้งานโปรแกรม Photoshop เพราะจะมีผลกับภาพที่เราต้องการปรับแต่งโดยตรง เราสามารถกำหนดโหมดสีใน รูปแบบต่างๆ ซึ่งจะมีผลในการนำภาพไปใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น การ นำไปส่งพิมพ์ในโรงพิมพ์ การแสดงบนหน้าเว็บไซต์ หรือแม้กระทั่งการส่งร้านอัดเป็นรูป เป็นต้น การเลือกโหมดสี ที่ผิดจะทำให้ภาพที่ได้มีความผิดเพี้ยน ไปได้มาก โหมดสีแบบไหน คือโหมดสีที่เราใช้งานปกติ......

2 ประเภทของโหมดสี

3 โหมด Bitmap จะเป็นโหมดสีที่มีเฉพาะสีขาวและสีดำ เหมาะที่จะใช้งานประเภทภาพวาดหรืองานที่เป็นลายเส้น ไม่ต้องการรายละเอียด ของสีอื่นๆ ภาพที่ได้จะมีความละเอียดน้อยมาก แต่ก็จะมีขนาดของไฟล์ที่เล็กมากตามไปด้วย ( เป็นโหมดสีเพียว 1 bit : 1 pixel )

4 โหมดสีแบบ Grayscale เป็นโหมดสีที่มีการไล่เฉดสีของสีเทา จากเทาอ่อนไปจนถึงสีเทาแก่ได้ถึง 256 สี ภาพที่ได้ในโหมดนี้เหมาะสำหรับการนำภาพที่ตกแต่งไปใช้งานกับ เครื่องพิมพ์แบบ ขาว-ดำ ข้อดีของภาพในโหมด Grayscale คือ จะได้ไฟล์ที่มีขนาดเล็กแต่ยังมีการไล่เฉดสีให้เห็นอยู่ในภาพ

5 โหมดสีแบบ Duotone เป็นโหมดสีที่มีการกำหนดโทนสีที่จะใช้งานได้ตั้งแต่ 1-4 โทนสี จะคล้ายกับรูปภาพในโหมด Grayscale แต่จะต่างกันตรงที่สามารถกำหนดโทนสีที่จะใช้งานในรูปภาพได้เอง

6 โหมดสีแบบ Indexed color
ภาพที่จะใช้โหมด Indexed color ส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่แก้ไขเสร็จแล้วพร้อมจะนำไปใช้งาน มักจะใช้กับภาพที่จะใช้กับภาพที่จะนำขึ้นเว็บไซต์ โหมดสีแบบนี้มีข้อดีตรงที่สามารถกำหนดจำนวนสีที่จะใช้งานได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ สี และจะทำให้ไฟล์ภาพที่ได้มีขนาดเล็กหรือใหญ่ได้ตามความเหมาะสม ข้อเสียของโหมดสีแบบ Indexed color มี Layer ในรูปภาพได้เพียง Layerเดียวและเพราะว่าใช้สีได้เพียง 256 สี ทำให้ไม่เหมาะจะนำไปใช้ในงานพิมพ์ที่ต้องการสีที่สมจริง เพราะจะทำให้ภาพที่ได้ออกมาไม่ละเอียดเท่าที่ควร

7 โหมดสีแบบ RGB โหมดสีแบบ RGB เป็นโหมดสีแบบเดียวกับที่ใช้งานอยู่บนจอคอมพิวเตอร์ จะแบ่งออกเป็น 3 Channel สีคือ แดง เขียว และน้ำเงิน โดยที่ในแต่ละสีได้อีก 256 ลำดับ ทำให้สีที่ได้มีความละเอียดสมจริงมากพอสมควร เหมาะสำหรับ การนำไปแสดงผลบน จอทีวี กล้องดิจิตอล หรือที่เรียกแม่สีของแสง

8 โหมดสีแบบ CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black)
เป็นโหมดสีที่แบ่งออกเป็น 4 Channel สีคือ ฟ้า,บานเย็น,เหลือง,และดำ ซึ่งสีทั้ง 4 ที่กล่าวมาจะเป็นสีแบบเดียวกับการพ่นหมึกเพื่อพิมพ์งานของเครื่องพิมพ์คุณภาพสูงดังนั้นโหมดสีแบบ CMYK จึงเหมาะที่จะใช้ในงานพิมพ์ที่ต้องการรายละเอียดสูงเพราะจะให้สีที่สมจริงและมีความผิดเพี้ยนของสีน้อยที่สุด เหมาะสำหรับ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

9 โหมดสีแบบ Lab Color เป็นโหมดสีที่ให้สีได้เหมือนจริงมากที่สุดโดยมีค่า L (Lighten)  แทนความสว่าง, ค่า a แทนสีเขียวถึงสีแดง และค่า b แทนสีน้ำเงินถึงสีเหลือง นิยมใช้ในการบันทึกภาพเพื่อใช้งานข้ามระบบ เพราะภาพที่ได้จะไม่ผิดเพี้ยน

10 END


ดาวน์โหลด ppt โหมดสี ใน Photoshop เรื่องของสีมีความสำคัญอย่างมากในการใช้งานโปรแกรม Photoshop เพราะจะมีผลกับภาพที่เราต้องการปรับแต่งโดยตรง เราสามารถกำหนดโหมดสีใน รูปแบบต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google