งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกิจศึกษา สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกิจศึกษา สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหกิจศึกษา สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย
สหกิจศึกษา สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

2 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

3 ข้อมูลทั่วไป Address: No. 1, Jalan Tunku Abdul Rahman, Penang, Malaysia Tel : (604) , , VOIP: ,520722,520723 Fax : (604) , ** หากโทรจากประเทศไทยใช้ ( ) Website :

4 แผนที่

5 พื้นที่รับผิดชอบ รัฐปีนัง รัฐเปอร์ลิส รัฐเคดะห์
พื้นที่รับผิดชอบ : รัฐปีนัง รัฐเปอลิส และ รัฐเคดะห์

6 รัฐเคดะห์ ตั้งอยู่ที่ทางตอนเหนือของมาเลเซีย โดยทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับประเทศไทยด้านจังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา โดยมีแม่น้ำชางลางแบ่งเขตกับรัฐเปอลิส ทิศใต้ได้มีแม่น้ำแบ่งเขตกับรัฐปีนัง และมีแม่น้ำเกรียนแบ่งเขตกับรัฐเปรัค ทิศตะวันออกจรดรัฐเปรัค

7 รัฐเปอร์ลิส เป็นรัฐที่เล็กที่สุดของมาเลเซีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมาเลเซีย มีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับจังหวัดสตูลและสงขลา ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับรัฐเคดาห์ และมีชายฝั่งทะเลติดต่อช่องแคบมะละกา

8 ตราสัญลักษณ์ของสถานกงสุล บริเวณโดยรอบของสถานกงสุล

9 ท่านกงสุลใหญ่คนปัจจุบัน
ทำเนียบ ท่านกงสุลใหญ่คนปัจจุบัน อดีตท่านกงสุลใหญ่ ท่านรองกงสุลใหญ่

10 กงสุลฝ่ายพิธีการ วัฒนธรรมและการเมือง
กงสุลฝ่ายการคลัง กงสุลฝ่ายพิธีการ วัฒนธรรมและการเมือง กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจและคุ้มครองคนไทยและดูแลกิจการคนไทย

11 Local Staff เลขานุการ

12 หน้าที่ของกงสุล บริการ หนังสือเดินทาง
ตรวจลงตรา (VISA) และเอกสารเดินทางคนต่างด้าว หน้าที่ของกงสุล คุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ รับรองเอกสาร เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

13 การบริการหนังสือเดินทาง

14 จัดทำหนังสือเดินทางให้แก่คนไทยที่มี Visa และบัตร IC ของมาเลเซีย
จัดทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ Passport Mobile

15 ตรวจลงตรา (VISA) และเอกสารเดินทางคนต่างด้าว

16 คีย์ข้อมูลการตรวจลงตรา
รับคำร้องของชาวต่างชาติที่ต้องการรับการตรวจลงตราเพื่อเข้าประเทศไทย คีย์ข้อมูลการตรวจลงตรา

17 การรับรองเอกสาร

18 รับรองใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์
การออกสูติบัตร รับรองใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์

19 การคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

20 การรับเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลคนไทยที่กระทำความผิด

21 การเยี่ยมประชาชนของท่านกงสุลใหญ่
หน้าที่อื่นๆ การเยี่ยมประชาชนของท่านกงสุลใหญ่

22 งานที่ได้รับผิดชอบ (หนังสือเดินทาง)

23 งานที่ได้รับมอบหมาย (การตรวจลงตรา)

24 ประเภทของ การตรวจลงตรา
1. การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa) 2. การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) 3. การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) 4. การตรวจลงตราประเภททูต (Diplomatic Visa)  5. การตรวจลงตราประเภทราชการ (Official Visa) 6. การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa)

25 งานที่รับผิดชอบ (งานสารบัญ)

26 งานด้านอื่นๆที่ได้รับผิดชอบ
งานด้านโทรเลข ดึงโทนเลขจาก กต สอท สกญ อื่นๆ ลงหนังสือเข้า – ออก เปิดถุงเมล์ทางการทูต, ปิดถุงเมล์ทางการทูตเพื่อส่งไปกระทรวง ส่งโทรเลขไป กต สอท และสกญ งานด้านอื่นๆที่ได้รับผิดชอบ - แปลภาษาข้อมูลนักโทษ จากภาษามาเลย์เป็นภาษาไทย รวมทั้งแยกจำแนกนักโทษในคดีต่างๆ เพื่อส่งข้อมูลไปกระทรวง -

27 กิจกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วม

28

29

30

31

32

33 อาจารย์มานิเทศน์นักศึกษา

34


ดาวน์โหลด ppt สหกิจศึกษา สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google