งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย Address: No. 1, Jalan Tunku Abdul Rahman, 10350 Penang, Malaysia Tel :(604) 226-8029, 226-9484, 228-6784 VOIP:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย Address: No. 1, Jalan Tunku Abdul Rahman, 10350 Penang, Malaysia Tel :(604) 226-8029, 226-9484, 228-6784 VOIP:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

3 Address: No. 1, Jalan Tunku Abdul Rahman, 10350 Penang, Malaysia Tel :(604) 226-8029, 226-9484, 228-6784 VOIP: 520721,520722,520723 Fax :(604) 226-3121,226-2533 ** หากโทรจากประเทศไทยใช้ (007-604) Email :thaipg@tm.net.my Website :http://www.thaiembassy.org/penanghttp://www.thaiembassy.org/penang

4

5 พื้นที่รับผิดชอบ : รัฐปีนัง รัฐเปอลิส และ รัฐเคดะห์ พื้นที่รับผิดชอบ รัฐ ปีนัง รัฐเปอร์ลิส รัฐเคดะห์

6 ตั้งอยู่ที่ทางตอนเหนือของมาเลเซีย โดย ทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับประเทศไทยด้าน จังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา โดยมีแม่น้ำชา งลางแบ่งเขตกับรัฐเปอลิส ทิศใต้ได้มีแม่น้ำแบ่ง เขตกับรัฐปีนัง และมีแม่น้ำเกรียนแบ่งเขตกับ รัฐเปรัค ทิศตะวันออกจรดรัฐเปรัค รัฐเค ดะห์

7 เป็นรัฐที่เล็กที่สุดของมาเลเซีย ตั้งอยู่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมาเลเซีย มี พรมแดนทางทิศเหนือติดกับจังหวัดสตูล และสงขลา ทิศตะวันออกและทิศใต้ติด กับรัฐเคดาห์ และมีชายฝั่งทะเลติดต่อ ช่องแคบมะละกา รัฐเปอ ร์ลิส

8 ตรา สัญลักษณ์ของสถาน กงสุล บริเวณโดยรอบของ สถานกงสุล

9 ท่านกงสุล ใหญ่คน ปัจจุบัน อดีตท่าน กงสุลใหญ่ ทำเนียบ ท่านรอง กงสุลใหญ่

10 กงสุลฝ่ายการ คลัง กงสุลฝ่ายพิธีการ วัฒนธรรมและ การเมือง กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ และคุ้มครองคนไทย และดูแลกิจการคน ไทย

11 Local Staff เลขานุ การ

12 หน้าที่ ของ กงสุล บริการ หนังสือเดินทาง ตรวจลงตรา (VISA) และ เอกสารเดินทาง คนต่างด้าว รับรองเอกสาร คุ้มครองคน ไทยใน ต่างประเทศ เลือกตั้งนอก ราชอาณาจักร

13 การบริการหนังสือ เดินทาง

14 จัดทำหนังสือเดินทาง เคลื่อนที่ Passport Mobile จัดทำหนังสือเดินทาง ให้แก่คนไทยที่มี Visa และบัตร IC ของ มาเลเซีย

15 ตรวจลงตรา (VISA) และเอกสารเดินทาง คนต่างด้าว

16 รับคำร้องของ ชาวต่างชาติที่ต้องการ รับการตรวจลงตราเพื่อ เข้าประเทศไทย คีย์ข้อมูลการตรวจ ลงตรา

17 การรับรอง เอกสาร

18 การออกสูติบัตร รับรองใบขับขี่ รถยนต์และ จักรยานยนต์

19 การคุ้มครองคน ไทยใน ต่างประเทศ

20 การรับเรื่อง ร้องเรียน ข้อมูลคนไทยที่ กระทำความผิด

21 หน้าที่อื่นๆ การเยี่ยมประชาชนของท่าน กงสุลใหญ่

22

23

24 1. การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่าน ราชอาณาจักร (Transit Visa) 2. การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) 3. การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non- Immigrant Visa) 4. การตรวจลงตราประเภททูต (Diplomatic Visa) 5. การตรวจลงตราประเภทราชการ (Official Visa) 6. การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa)

25

26 งานด้าน โทรเลข - ดึงโทนเลขจาก กต สอท สกญ อื่นๆ - ลงหนังสือเข้า – ออก - เปิดถุงเมล์ทางการทูต, ปิดถุงเมล์ทางการทูตเพื่อส่งไปกระทรวง - ส่งโทรเลขไป กต สอท และสกญ งานด้านอื่นๆที่ได้ รับผิดชอบ - แปลภาษาข้อมูลนักโทษ จากภาษามาเลย์เป็น ภาษาไทย รวมทั้งแยกจำแนกนักโทษในคดีต่างๆ เพื่อ ส่งข้อมูลไปกระทรวง -

27 กิจกรรมที่นักศึกษามี ส่วนร่วม

28

29

30

31

32

33 อาจารย์มานิเทศน์ นักศึกษา

34


ดาวน์โหลด ppt สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย Address: No. 1, Jalan Tunku Abdul Rahman, 10350 Penang, Malaysia Tel :(604) 226-8029, 226-9484, 228-6784 VOIP:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google