งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ เปิดวัดไทย ใหญ่ที่สุดใน โลก ถวายในหลวง ” “ เปิดวัดไทย ใหญ่ที่สุดใน โลก ถวายในหลวง ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ เปิดวัดไทย ใหญ่ที่สุดใน โลก ถวายในหลวง ” “ เปิดวัดไทย ใหญ่ที่สุดใน โลก ถวายในหลวง ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ เปิดวัดไทย ใหญ่ที่สุดใน โลก ถวายในหลวง ” “ เปิดวัดไทย ใหญ่ที่สุดใน โลก ถวายในหลวง ”

2 วัดนวมินทรราชูทิศ วัดไทยใน ต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก มี ความสง่างามเป็นอย่างมาก และ มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557

3 โดยพุทธศาสนิกชนและรัฐบาล จัดสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน เมืองพระราชสมภพ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4 วัดนวมินทรราชูทิศ จัดสร้างเพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

5 และเป็นอนุสรณ์ที่พระองค์พระราช สมภพที่เมืองบอสตัน โดยได้มีการ สร้างอุโบสถและตัววัดตั้งแต่ปี พ. ศ. 2554 บนเนื้อที่ 233 ไร่ ด้วย งบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท

6 และได้รับเงินสนับสนุนจาก รัฐบาลไทยกว่า 500 ล้านบาท ทำให้วัดนวมินทรราชูทิศ เป็นวัด ไทยในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดใน โลก

7 นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระ บรมรูปของพระองค์ มา ประดิษฐานที่โถงทางเข้า และ ภายในวัดยังมีการจัดนิทรรศการ

8 แสดงพระราชประวัติ พระราช กรณียกิจ และการเรียนรู้ โครงการธรรมเกษตร เพื่อใช้ ระบบเศรษฐกิจพอเพียงของ พระองค์

9 มาให้ประชาชนได้เรียนรู้วิถีแห่ง ความพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ เด็กไทยในสหรัฐอเมริกาทั้ง ทางด้านภาษาไทย ประเพณี รวมถึงหลักธรรมที่จะนำไปใช้ใน การดำเนินชีวิต

10 ที่มา : http://variety.teenee.com/foodfo rbrain/61981.html


ดาวน์โหลด ppt “ เปิดวัดไทย ใหญ่ที่สุดใน โลก ถวายในหลวง ” “ เปิดวัดไทย ใหญ่ที่สุดใน โลก ถวายในหลวง ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google