งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบสำรวจความนิยมในการดื่มชา เขียวพร้อมดื่ม ( พฤศจิกายน 2557)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบสำรวจความนิยมในการดื่มชา เขียวพร้อมดื่ม ( พฤศจิกายน 2557)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบสำรวจความนิยมในการดื่มชา เขียวพร้อมดื่ม ( พฤศจิกายน 2557)

2 Research Design 2 วิธีการวิจัยการวิจัยออนไลน์ ระยะเวลาเก็บข้อมูลวันที่ 21-24 ตุลาคม, 2557 พื้นที่วิจัยทั่วประเทศไทย เกณฑ์การตอบคำถามผู้หญิงและผู้ชายที่อายุมากกว่า 16 ปี จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 200 คน จำนวนคำถาม 3 คำถามคัดผู้ตอบแบบสอบถาม และ 6 คำถามหลัก เนื้อหาของงานวิจัยคำถามคัดผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ, อายุ, ภูมิภาค คำถามหลัก เพื่อใช้ศึกษาพฤติกรรมการดื่มชาเขียวพร้อมดื่มของคนไทย

3 Respondent Profile 3 ■ เพศ ■ ภูมิภาค ■ อายุ

4 Key Findings 4 ■ ยี่ห้อชาเขียวพร้อมดื่มยอดนิยม & รสชาติชาเขียวพร้อมดื่มยอดนิยม ชาเขียวยี่ห้ออิชิตันได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งทั้งจากหญิง (30%) และชาย (34%) รสน้ำผึ้งมะนาวเป็นรสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั้งจาก หญิง (26%) และ ชาย (28%) และรสต้นตำรับคือรสชาติที่ได้รับความนิยมรองลงมาจาก หญิง (23%) และ ชาย (21%) ■ ขนาดชาเขียวพร้อมดื่มยอดนิยม & ความถี่ในการดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม ผู้บริโภคเพศหญิงส่วนใหญ่ (25%) นิยมดื่มชาเขียวแบบขวดธรรมดา 20 บาท มากที่สุด ส่วนผู้บริโภคเพศชายส่วนใหญ่ (22%) นิยมดื่มชาเขียวแบบขวดเล็กมากที่สุด ผู้บริโภคเพศชายส่วนใหญ่ (16%) นิยมดื่มชาเขียว 3-4 ขวด ต่อสัปดาห์ ในขณะที่ ผู้บริโภคเพศหญิงนิยมดื่มชาเขียว (15.5%) 1-2 ขวด ต่อสัปดาห์ ■ ความนิยมในการรับประทานชาเขียวพร้อมดื่มของคนในครอบครัว & เหตุผลต่อการตัดสินใจซื้อชาเขียวพร้อมดื่มยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ผู้บริโภคทั้งเพศหญิงและเพศชาย ส่วนใหญ่นั้นระบุว่าคนในครอบครัวนิยมดื่มชาเขียว อย่างน้อย 1 คนขึ้นไป โดยเฉลี่ยแล้ว รสชาติ คือเหตุผลหลักที่ทำให้เพศหญิงกว่า (37%) และ เพศชายกว่า (32%) ตัดสินใจซื้อชาเขียวยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง

5 5 ยี่ห้อชาเขียวพร้อมดื่มยอดนิยม Q. ท่านกินชาเขียวพร้อมดื่มยี่ห้อใดบ่อยที่สุด ?[Single Choice] [N = 200] ชาเขียวยี่ห้ออิชิตันได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งทั้งจากหญิง (30%) และชาย (34%)

6 6 รสน้ำผึ้งมะนาวเป็นรสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั้งจาก หญิง (26%) และ ชาย (28%) และรสต้นตำรับคือรสชาติที่ได้รับความนิยมรองลงมาจาก หญิง (23%) และ ชาย (21%) รสชาติชาเขียวพร้อมดื่มยอดนิยม Q. ท่านนิยมกินชาเขียวพร้อมดื่มรสชาติใดบ้าง ? [Single Choice] [N = 200]

7 7 ผู้บริโภคเพศหญิงส่วนใหญ่ (25%) นิยมดื่มชาเขียวแบบขวดธรรมดา 20 บาท มากที่สุด ส่วนผู้บริโภคเพศชายส่วนใหญ่ (22%) นิยมดื่มชาเขียวแบบ ขวดเล็กมากที่สุด ขนาดชาเขียวพร้อมดื่มยอดนิยม Q. ท่านนิยมเลือกดื่มชาเขียวพร้อมดื่มขนาดเท่าใด ? [Single Choice] [N = 200]

8 ความถี่ในการดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม 8 ผู้บริโภคเพศชายส่วนใหญ่ (16%) นิยมดื่มชาเขียว 3-4 ขวดต่อสัปดาห์ ส่วนผู้บริโภคเพศหญิงนิยม (15.5%) ดื่มชาเขียว 1-2 ขวด ต่อสัปดาห์ Q. ท่านซื้อชาเชียวพร้อมดื่มประมาณสัปดาห์ละกี่ขวด ? [Single Choice] [N = 200]

9 9 ผู้บริโภคทั้งเพศหญิงและเพศชาย ส่วนใหญ่นั้นระบุว่าคนในครอบครัวนิยมดื่มชาเขียว อย่างน้อย 1 คนขึ้นไป ความนิยมในการดื่มชาเขียวพร้อมดื่มของคนในครอบครัว Q. คนในครอบครัวท่านดื่มชาเขียวพร้อมดื่มหรือไม่ ? [Multiple Choice] [N = 200]

10 10 โดยเฉลี่ยแล้ว รสชาติ คือเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เพศหญิงกว่า (37%) และ เพศชายกว่า (32%) ตัดสินใจซื้อชาเขียวยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เหตุผลต่อการตัดสินใจซื้อชาเขียวพร้อมดื่มยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง Q. อะไรคือเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่ทำให้คุณเลือกดื่มชาเขียวพร้อมดื่มยี่ห้อดังกล่าว ? [Single Choice] [N = 200]

11 W&S Thailand Company is a 100% Japanese investment. Our main professions are ‘Online market research’, ‘Web creative’ and ‘Web marketing’. Online research is conducted based on yimresearch.net FOR FURTHER INQUIRIES, PLEASE CONTACT: W&S Thailand » 18th Floor, Two Pacific Place Building, 142 Sukhumvit Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok 10110 Thailand » Office phone: (+66) 26 530 411 Fax: (+66) 26 530 412 » Email: support@yimresearch.net » Website: http://yimresearch.net/ The copyright of this report belongs to W&S Thailand Company. The results (analyzing, wording, data, tables and graphs) of this survey can be publicly used, but must be cited and sourced from W&S Thailand Company (also include its website address http://yimresearch.net).


ดาวน์โหลด ppt แบบสำรวจความนิยมในการดื่มชา เขียวพร้อมดื่ม ( พฤศจิกายน 2557)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google