งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบสำรวจความนิยมในการดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม (พฤศจิกายน 2557)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบสำรวจความนิยมในการดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม (พฤศจิกายน 2557)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบสำรวจความนิยมในการดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม (พฤศจิกายน 2557)

2 Research Design วิธีการวิจัย การวิจัยออนไลน์ ระยะเวลาเก็บข้อมูล
วันที่ ตุลาคม, 2557 พื้นที่วิจัย ทั่วประเทศไทย เกณฑ์การตอบคำถาม ผู้หญิงและผู้ชายที่อายุมากกว่า 16 ปี จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 200 คน จำนวนคำถาม 3 คำถามคัดผู้ตอบแบบสอบถาม และ 6 คำถามหลัก เนื้อหาของงานวิจัย คำถามคัดผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ, อายุ, ภูมิภาค คำถามหลัก เพื่อใช้ศึกษาพฤติกรรมการดื่มชาเขียวพร้อมดื่มของคนไทย

3 Respondent Profile ■เพศ ■อายุ ■ภูมิภาค

4 Key Findings ■ยี่ห้อชาเขียวพร้อมดื่มยอดนิยม & รสชาติชาเขียวพร้อมดื่มยอดนิยม ชาเขียวยี่ห้ออิชิตันได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งทั้งจากหญิง (30%) และชาย (34%) รสน้ำผึ้งมะนาวเป็นรสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั้งจาก หญิง (26%) และ ชาย (28%) และรสต้นตำรับคือรสชาติที่ได้รับความนิยมรองลงมาจาก หญิง (23%) และ ชาย (21%) ■ขนาดชาเขียวพร้อมดื่มยอดนิยม & ความถี่ในการดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม ผู้บริโภคเพศหญิงส่วนใหญ่ (25%) นิยมดื่มชาเขียวแบบขวดธรรมดา 20 บาท มากที่สุด ส่วนผู้บริโภคเพศชายส่วนใหญ่ (22%) นิยมดื่มชาเขียวแบบขวดเล็กมากที่สุด ผู้บริโภคเพศชายส่วนใหญ่ (16%) นิยมดื่มชาเขียว 3-4 ขวด ต่อสัปดาห์ ในขณะที่ผู้บริโภคเพศหญิงนิยมดื่มชาเขียว (15.5%) 1-2 ขวด ต่อสัปดาห์ ■ ความนิยมในการรับประทานชาเขียวพร้อมดื่มของคนในครอบครัว & เหตุผลต่อการตัดสินใจซื้อชาเขียวพร้อมดื่มยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ผู้บริโภคทั้งเพศหญิงและเพศชาย ส่วนใหญ่นั้นระบุว่าคนในครอบครัวนิยมดื่มชาเขียว อย่างน้อย 1 คนขึ้นไป โดยเฉลี่ยแล้ว รสชาติ คือเหตุผลหลักที่ทำให้เพศหญิงกว่า (37%) และ เพศชายกว่า (32%) ตัดสินใจซื้อชาเขียวยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง

5 ยี่ห้อชาเขียวพร้อมดื่มยอดนิยม
Q. ท่านกินชาเขียวพร้อมดื่มยี่ห้อใดบ่อยที่สุด?[Single Choice] [N = 200] ชาเขียวยี่ห้ออิชิตันได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งทั้งจากหญิง (30%) และชาย (34%)

6 รสชาติชาเขียวพร้อมดื่มยอดนิยม
Q.ท่านนิยมกินชาเขียวพร้อมดื่มรสชาติใดบ้าง? [Single Choice] [N = 200] รสน้ำผึ้งมะนาวเป็นรสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั้งจาก หญิง (26%) และ ชาย (28%) และรสต้นตำรับคือรสชาติที่ได้รับความนิยมรองลงมาจาก หญิง (23%) และ ชาย (21%)

7 ขนาดชาเขียวพร้อมดื่มยอดนิยม
Q.ท่านนิยมเลือกดื่มชาเขียวพร้อมดื่มขนาดเท่าใด? [Single Choice] [N = 200] ผู้บริโภคเพศหญิงส่วนใหญ่ (25%) นิยมดื่มชาเขียวแบบขวดธรรมดา 20 บาท มากที่สุด ส่วนผู้บริโภคเพศชายส่วนใหญ่ (22%) นิยมดื่มชาเขียวแบบขวดเล็กมากที่สุด

8 ความถี่ในการดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม
Q.ท่านซื้อชาเชียวพร้อมดื่มประมาณสัปดาห์ละกี่ขวด? [Single Choice] [N = 200] ผู้บริโภคเพศชายส่วนใหญ่ (16%) นิยมดื่มชาเขียว 3-4 ขวดต่อสัปดาห์ ส่วนผู้บริโภคเพศหญิงนิยม (15.5%) ดื่มชาเขียว 1-2 ขวด ต่อสัปดาห์

9 ความนิยมในการดื่มชาเขียวพร้อมดื่มของคนในครอบครัว
Q.คนในครอบครัวท่านดื่มชาเขียวพร้อมดื่มหรือไม่? [Multiple Choice] [N = 200] ผู้บริโภคทั้งเพศหญิงและเพศชาย ส่วนใหญ่นั้นระบุว่าคนในครอบครัวนิยมดื่มชาเขียว อย่างน้อย 1 คนขึ้นไป

10 เหตุผลต่อการตัดสินใจซื้อชาเขียวพร้อมดื่มยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง
Q.อะไรคือเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่ทำให้คุณเลือกดื่มชาเขียวพร้อมดื่มยี่ห้อดังกล่าว? [Single Choice] [N = 200] โดยเฉลี่ยแล้ว รสชาติ คือเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เพศหญิงกว่า (37%) และ เพศชายกว่า (32%) ตัดสินใจซื้อชาเขียวยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง

11 W&S Thailand Company is a 100% Japanese investment
W&S Thailand Company is a 100% Japanese investment. Our main professions are ‘Online market research’, ‘Web creative’ and ‘Web marketing’. Online research is conducted based on yimresearch.net FOR FURTHER INQUIRIES, PLEASE CONTACT: W&S Thailand » 18th Floor, Two Pacific Place Building, 142 Sukhumvit Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok Thailand » Office phone: (+66) Fax: (+66) » » Website: The copyright of this report belongs to W&S Thailand Company. The results (analyzing, wording, data, tables and graphs) of this survey can be publicly used, but must be cited and sourced from W&S Thailand Company (also include its website address


ดาวน์โหลด ppt แบบสำรวจความนิยมในการดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม (พฤศจิกายน 2557)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google