งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิกิพีเดีย ด. ญ. ภาวิณี อมูลราช ม.3/1 รหัส. ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อนที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรม แห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก [ ต้องการอ้างอิง ] สร้างขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิกิพีเดีย ด. ญ. ภาวิณี อมูลราช ม.3/1 รหัส. ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อนที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรม แห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก [ ต้องการอ้างอิง ] สร้างขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิกิพีเดีย ด. ญ. ภาวิณี อมูลราช ม.3/1 รหัส

2 ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อนที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรม แห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก [ ต้องการอ้างอิง ] สร้างขึ้น โดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลผู้มีรักมั่นคง ต่อพระมเหสีของพระองค์ เจ้าชายขุร์รัม ชึ่งต่อมาคือ สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน พระราชสมภพในปี พ. ศ. 2135 ( ค. ศ. 1592) พระบิดา คือ สมเด็จพระจักรพรรดิ ชะฮันคีร์ จักรพรรดิองค์ที่สี่แห่งราชวงศ์โมกุล ตามตำนาน กล่าวว่า พระองค์ได้พบกับอรชุมันท์ พานุ เพคุม ธิดาของ รัฐมนตรี เมื่อพระองค์มีพระชนมายุ 14 พรรษา พระองค์ ทรงหลงใหลและหลงรักนาง เจ้าชายขุร์รัมจึงซื้อเพชรด้วย เงิน 10,000 รูปีและบอกแก่พระบิดาของพระองค์ว่า พระองค์มีความประสงค์ที่จะแต่งงานกับบุตรีของรัฐมนตรี พิธีเสกสมรสถูกจัดขึ้นหลังจากนั้น 5 ปี เมื่อพ. ศ. 2155 ( ค. ศ. 1612) จากนั้นมาทั้งสองก็มิเคยอยู่ห่างกันอีกเลย ประวัติ หน้า แรก

3 ทัชมาฮาลถูกพิจารณาให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกในยุคใหม่ ทัชมาฮาลตั้งอยู่ในสวนริมฝั่งแม่น้ำยมุ นา ในเมืองอาครา ส่วนที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ หลุมศพของ พระนางมุมตัซ มาฮาล ซึ่งถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ศิลา แลง ประดับลวดลายเครื่องเพชร พลอย หิน โมราและ เครื่องประดับจากมิตรประเทศ ได้รับคำรับรองว่าสร้างขึ้น ด้วยสัดส่วนที่วิจิตรและงดงามที่สุด กว้างยาวด้านละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มีผู้สร้างและออกแบบร่วม 20,000 คน การก่อสร้างกินเวลานานถึง 22 ปี ทัชมาฮาลมีเนื้อที่ ประมาณ 42 เอเคอร์ เป็นที่ตั้งของมัสยิด มีหออาซาน ( หอ สูงสำหรับร้องแจ้งเวลาทำนมาซ ) และมีสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ นายช่างที่ออกแบบ ชื่อ อุสตาด ไอซา ถูกประหารชีวิตเพื่อ มิให้ไปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ ที่สวยกว่าได้ ส่วนหัว ของทัชมาฮาลมีลักษณะโดมที่เรียกว่าโอเนียนโดม ขน าด หน้า แรก

4 เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกเป็นมรดกโลก ทัชมาฮาลได้ถูกรับเลือกเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ. ศ. 2526 โดยมีเหตุผลตามเกณฑ์การพิจารณาคือ (i) - เป็น ตัวแทนซึ่งแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการ สร้างสรรค์อันฉลาด หน้าแรก


ดาวน์โหลด ppt วิกิพีเดีย ด. ญ. ภาวิณี อมูลราช ม.3/1 รหัส. ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อนที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรม แห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก [ ต้องการอ้างอิง ] สร้างขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google