งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก
รหัสวิชา ครูผู้สอน นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ติดต่อ ,

3 ตอนที่ 9 เทคนิคการตกแต่งภาพในเลเยอร์ นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์
นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ติดต่อ ,

4 จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถตกแต่งภาพในเลเยอร์ด้วย Layer Style ได้ สามารถตกแต่งภาพในเลเยอร์ด้วยพาเล็ต Style ได้

5 จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถซ้อนภาพด้วยเทคนิคของ Layer Mask ได้ สามารถซ้อนภาพด้วยเทคนิคของ Vector Mask ได้

6 จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถซ้อนภาพด้วยเทคนิคของ Clipping Mask ได้ สามารถตกแต่งภาพโดยใช้ Fill Layer และ Adjustment Layer ได้

7 จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถซ้อนภาพด้วยเทคนิคของ Blending Mode ได้

8 การใส่เอฟเฟคตกแต่งภาพ Layer Style
Drop Shadow การใส่เงาให้กับวัตถุ Inner Shadow การเกิดเงาที่รอบด้านในของวัตถุ Outer Glow การสร้างรัศมีของวัตถุกระจาย ออกจากขอบของวัตถุ Inner Glow การสร้างรัศมีจากขอบของวัตถุ เข้ามาข้างใน

9 การใส่เอฟเฟคตกแต่งภาพ Layer Style
Bevel and การใส่เงาและสร้างรัศมี Emboss เพื่อทำให้ภาพนูนขึ้น Satin การเกิดเงาที่ด้านในของวัตถุ Color Overlay การเติมสีที่ต้องการซ้อนบน เลเยอร์นั้นๆ

10 การใส่เอฟเฟคตกแต่งภาพ Layer Style
Gradient Overlay การไล่โทนสี Pattern Overlay การเติมลายที่พื้นของวัตถุ Stroke การเติมสีขอบรอบวัตถุ

11 การแต่งภาพด้วยสไตล์สำเร็จรูปในพาเล็ต Style
Buttons ใช้ในการสร้างปุ่ม Rollovers สร้างปุ่มที่เคลื่อนไหว Image Effect ใช้ตกแต่งภาพถ่าย Text Effect ตกแต่งข้อความให้ดูน่าสนใจ

12 การแต่งภาพด้วย Layer Mask

13 การแต่งภาพด้วย Layer Blending Mode

14 การแต่งภาพด้วย Layer Blending Mode
Base Color เป็นสีของรูปที่เป็นเลเยอร์ Background หรือสีเดิม Blend Color เป็นสีของรูปที่นำมาเติมป็นเลเยอร์ที่ซ้อนทับเลเยอร์ Background Result Color เป็นสีของรูปทั้งหมดที่เกิดจากการทับสีของทั้ง 2 แบบ

15 เข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshop


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google