งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา 3000-0205 ครูผู้สอน นางสาว เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ติดต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา 3000-0205 ครูผู้สอน นางสาว เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ติดต่อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา 3000-0205 ครูผู้สอน นางสาว เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ติดต่อ am_oh@msn.com, www.atsalor.com

3 ตอนที่ 9 เทคนิคการตกแต่งภาพในเลเยอร์ นางสาวเบญจมาศ รัตน์ พิทักษ์ ติดต่อ am_oh@msn.com, www.atsalor.com

4 จุดประสงค์การ เรียนรู้ ๑.สามารถตกแต่งภาพ ในเลเยอร์ด้วย Layer Style ได้ ๒.สามารถตกแต่งภาพ ในเลเยอร์ด้วยพา เล็ต Style ได้

5 จุดประสงค์การ เรียนรู้ ๓.สามารถซ้อนภาพ ด้วยเทคนิคของ Layer Mask ได้ ๔.สามารถซ้อนภาพ ด้วยเทคนิคของ Vector Mask ได้

6 จุดประสงค์การ เรียนรู้ ๕.สามารถซ้อนภาพ ด้วยเทคนิคของ Clipping Mask ได้ ๖.สามารถตกแต่งภาพ โดยใช้ Fill Layer และ Adjustment Layer ได้

7 จุดประสงค์การ เรียนรู้ ๗.สามารถซ้อนภาพ ด้วยเทคนิคของ Blending Mode ได้

8 การใส่เอฟเฟคตกแต่งภาพ Layer Style Drop Shadow การใส่เงาให้กับวัตถุ Inner Shadow การเกิดเงาที่รอบด้านในของวัตถุ Outer Glow การสร้างรัศมีของวัตถุกระจาย ออกจากขอบของวัตถุ Inner Glow การสร้างรัศมีจากขอบของวัตถุ เข้ามาข้างใน

9 การใส่เอฟเฟคตกแต่งภาพ Layer Style Bevel and การใส่เงาและสร้างรัศมี Emboss เพื่อทำให้ภาพนูนขึ้น Satin การเกิดเงาที่ด้านในของวัตถุ Color Overlay การเติมสีที่ต้องการซ้อนบน เลเยอร์นั้นๆ

10 การใส่เอฟเฟคตกแต่งภาพ Layer Style Gradient Overlay การไล่โทนสี Pattern Overlay การเติมลายที่พื้นของวัตถุ Stroke การเติมสีขอบรอบวัตถุ

11 การแต่งภาพด้วยสไตล์สำเร็จรูป ในพาเล็ต Style  Buttons ใช้ในการสร้างปุ่ม  Rollovers สร้างปุ่มที่เคลื่อนไหว  Image Effect ใช้ตกแต่งภาพถ่าย  Text Effect ตกแต่งข้อความให้ดูน่าสนใจ

12 การแต่งภาพด้วย Layer Mask การแต่งภาพด้วย Layer Mask เป็นการ เจาะภาพด้านบนให้ โปร่งใส เพื่อให้ภาพ ด้านล่างลอดขึ้นมา ด้านบนตามช่องของ หน้ากาก

13 การแต่งภาพด้วย Layer Blending Mode Layer Blending Mode เป็นการปรับสี ภาพที่ซ้อนกันอยู่ให้ ผสมสีใหม่ออกมาดู น่าสนใจ โดยเกิดจาก การผสมสี 2 สี ที่มี ความแตกต่างกัน

14 การแต่งภาพด้วย Layer Blending Mode Base Color เป็นสีของรูป ที่เป็นเลเยอร์ Background หรือสีเดิม Blend Color เป็นสีของ รูปที่นำมาเติมป็นเลเยอร์ที่ ซ้อนทับเลเยอร์ Background Result Color เป็นสีของ รูปทั้งหมดที่เกิดจากการ ทับสีของทั้ง 2 แบบ

15 Adobe Photoshop เข้าสู่โปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา 3000-0205 ครูผู้สอน นางสาว เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ติดต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google