งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง Help me please!

2 จัดทำโดย นางสาวนุชจรี ศรีสมบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวนุชจรี ศรีสมบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Help me please!
คำแนะนำการใช้โปรแกรม จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน

4 คำแนะนำการใช้โปรแกรม
ความหมายของปุ่มต่างๆในโปรแกรม ปุ่มย้อนกลับ = ปุ่มถัดไป = ปุ่มกลับเมนูหลัก = ปุ่มออกจากโปรแกรม =

5 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกอาการเจ็บป่วยได้ 2. นักเรียนถาม-ตอบเกี่ยวกับการเจ็บป่วยต่างๆได้ 3. นักเรียนบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยต่างๆได้

6 คลิกที่นี่เพื่อเริ่มทำแบบทำสอบ
แบบทดสอบก่อนเรียน คำชี้แจง แบบทดสอบมีจำนวน 5 ข้อ จงคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด คลิกที่นี่เพื่อเริ่มทำแบบทำสอบ

7 คลิกที่นี่เพื่อเริ่มทำแบบทำสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน คำชี้แจง แบบทดสอบมีจำนวน 5 ข้อ จงคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด คลิกที่นี่เพื่อเริ่มทำแบบทำสอบ

8 I have a ………… a. fever b. earache c. backache d. cough
1. What’s the matter? I have a ………… a. fever b. earache c. backache d. cough

9 I have a ………… a. fever b. earache c. backache d. cough Good job
1. What’s the matter? I have a ………… a. fever b. earache c. backache d. cough Good job

10 I have a ………… a. fever b. earache c. backache d. cough Try again
1. What’s the matter? I have a ………… a. fever b. earache c. backache d. cough Try again

11 2. How do you feel today? I have a ………… b. stomachache a. fever
c. headache d. backache

12 2. How do you feel today? I have a ………… b. stomachache a. fever
c. headache Good job d. backache

13 2. How do you feel today? I have a ………… b. stomachache a. fever
c. headache Try again d. backache

14 3. What happened? I have a ………… b. stomachache a. cold c. fever
d. sore throat

15 3. What happened? I have a ………… b. stomachache a. cold c. sore throat
Good job d. fever

16 3. What happened? I have a ………… b. stomachache a. cold c. fever
Try again d. sore throat

17 4. What’s wrong with you? I have a ………… b. fever a. cold
c. stomachache d. sore throat

18 4. What’s wrong with you? I have a ………… b. fever a. cold
c. stomachache Good job d. sore throat

19 4. What’s wrong with you? I have a ………… b. fever a. cold
c. stomachache Try again d. sore throat

20 5. What’s the matter? I have a ………… b. fever a. toothache
c. stomachache d. sore throat

21 5. What’s the matter? I have a ………… b. fever a. toothache
c. stomachache Good job d. sore throat

22 5. What’s the matter? I have a ………… b. fever a. toothache
c. stomachache Try again d. sore throat

23

24 At the Doctor’s Office

25 Doctor’s sentences What’s the matter? What’s wrong with you?
What happened? How do you feel today? How about your………?

26 I have a … backache

27 I have a … cold

28 I have a … cough

29 I have an … earache

30 I have a … fever

31 I have a … headache

32 I have a … rash

33 I have a … sore eye

34 I have a … sore throat

35 I have a … stomachache

36 I have a … toothache


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google