งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 Insurance Accounting club  18 June 2014.  มุมมองต่อบทบาท CFO ปัจจุบันและ อนาคต 2  ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ของ CFO.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " Insurance Accounting club  18 June 2014.  มุมมองต่อบทบาท CFO ปัจจุบันและ อนาคต 2  ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ของ CFO."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  Insurance Accounting club  18 June 2014

2  มุมมองต่อบทบาท CFO ปัจจุบันและ อนาคต 2  ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ของ CFO  ประวัติของวิทยากรและวีดีทัศน์การ ทำงาน  มุมมองของ CFO ในด้านต่างๆ  เสวนา ถาม - ตอบ  Q&A

3  ในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมา CFO เติบโตมาจาก CHIEF ACCOUNTANT  เมื่อองค์กรใหญ่ขึ้น ความท้าทายต่าง ๆ มากขึ้นบทบาทของ CFO จึงสำคัญมากยิ่งขึ้น ความรู้ด้านบัญชีและภาษีจึงไม่เพียงพอ  CFO ต้องรู้ว่าความเสี่ยงขององค์กรคืออะไร ต้องช่วยบริหารความ เสี่ยงและคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3 ที่มา KPMG CFO summit

4 4  ปัจจุบัน CFO ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการจัดการงานตามหน้าที่ เช่น การตรวจสอบ ภายใน การจัดทำงบประมาณ การประเมินสถานะทางการเงินของบริษัทและ การจัดการธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ  ในอนาคต ใช้เวลากับการบริหารจัดการกลยุทธ์องค์กรมากขึ้น และมีแนวโน้ม ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายการเงินมากขึ้น ที่มา KPMG CFO summit

5 5  CFO มองการควบคุมดูแลกิจการให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับ ปัจจัยแวดล้อมทั้งทางด้านธุรกิจ และกฎข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษากลยุทธ์ให้ CEO เป็นความท้าทายในอันดับต้น ๆ ที่มา KPMG CFO summit


ดาวน์โหลด ppt  Insurance Accounting club  18 June 2014.  มุมมองต่อบทบาท CFO ปัจจุบันและ อนาคต 2  ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ของ CFO.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google