งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CFO Forum Mission Possible

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CFO Forum Mission Possible"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CFO Forum Mission Possible
Insurance Accounting club 18 June 2014

2 หัวข้อการเสวนา มุมมองต่อบทบาท CFO ปัจจุบันและอนาคต
ประวัติของวิทยากรและวีดีทัศน์การทำงาน มุมมองของ CFO ในด้านต่างๆ เสวนา ถาม-ตอบ Q&A

3 มุมมองต่อบทบาท CFO ปัจจุบันและอนาคต
ในช่วง ปีที่ผ่านมา CFO เติบโตมาจาก CHIEF ACCOUNTANT เมื่อองค์กรใหญ่ขึ้น ความท้าทายต่าง ๆ มากขึ้นบทบาทของ CFO จึงสำคัญมากยิ่งขึ้น ความรู้ ด้านบัญชีและภาษีจึงไม่เพียงพอ CFO ต้องรู้ว่าความเสี่ยงขององค์กรคืออะไร ต้องช่วยบริหารความเสี่ยงและคำนึงถึงการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี การเตรียมตัวสำหรับ AEC นั้น CFO ต้องรู้และเข้าใจโครงสร้างภาษี กฎหมาย ตลาดเงินและ ตลาดทุนของแต่ละประเทศ หากเปรียบ CEO เสมือนยอดเขา CFO จะเปรียบเสมือนเขาทั้งลูก CFO เป็นเพื่อนคู่คิดของ CEO CFO ต้องนึกคิดให้เหมือน CEO และคิดการณ์ล่วงหน้าและเข้าใจ BUSINESS MODEL หลายองค์กรของประเทศที่พัฒนามองว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ CFO เป็นโอกาสที่เตรียมความ พร้อมต่อการขึ้นเป็น CEO ที่มา KPMG CFO summit

4 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ CFO
ในอนาคต ใช้เวลากับการบริหารจัดการกลยุทธ์องค์กรมากขึ้น และมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายการเงินมากขึ้น ที่มา KPMG CFO summit

5 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ CFO
CFO มองการควบคุมดูแลกิจการให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับปัจจัยแวดล้อมทั้งทางด้านธุรกิจ และกฎข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษากลยุทธ์ให้ CEO เป็นความท้าทายในอันดับต้น ๆ ที่มา KPMG CFO summit


ดาวน์โหลด ppt CFO Forum Mission Possible

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google