งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นสภ.ณัฐกานต์ ศรีกรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นสภ.ณัฐกานต์ ศรีกรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นสภ.ณัฐกานต์ ศรีกรินทร์
Case study warfarin นสภ.ณัฐกานต์ ศรีกรินทร์ Free Powerpoint Templates

2 First Page : "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

3 Patient profile : cc : ชาปลายมือปลายเท้า แขนขาอ่อนแรงอยู่ ขาบวม
ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 96 ปี มาพบแพทย์ตามนัด cc : ชาปลายมือปลายเท้า แขนขาอ่อนแรงอยู่ ขาบวม BP : 110/70 PR : 96 bpm RR : 20 ครั้ง/นาที BW : 45 kg โรคประจำตัว : DVT, HT, CRF, NHL ประวัติแพ้ยา : - INR=2.5

4

5 การประเมินการใช้ยา Warfarin :
ผู้ป่วยเริ่มยา warfarin ครั้งแรกเมื่อวันที่ 31/01/54 ในขนาด 3 mg ½*1 มาตามนัดของแพทย์ในวันที่ 7/02/54 INR=1.6 แพทย์จึงปรับเพิ่มขนาดยาเป็น 2 mg 1*1 เพื่อให้ INR ถึงระดับเป้าหมาย คือ 2-3

6 การประเมินการใช้ยา Warfarin (ต่อ):
ครั้งนี้มาตามนัดของแพทย์ในวันที่ 21/02/54 INR=2.5 ซึ่งถึงระดับเป้าหมายแล้ว แพทย์จึงสั่งใช้ยาในขนาดเดิม

7

8 กิจกรรมที่ปฏิบัติ: ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการใช้ยา
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ sign of bleeding/embolism ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร หากจะใช้ยาอื่นๆหรืออาหารเสริมหรือยาสมุนไพร ควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อน การเก็บรักษายา


ดาวน์โหลด ppt นสภ.ณัฐกานต์ ศรีกรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google