งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates

2 Page 2 First Page : "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

3 Free Powerpoint Templates Page 3 Patient profile :  ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 96 ปี  มาพบแพทย์ตามนัด  cc : ชาปลายมือปลายเท้า แขนขา อ่อนแรงอยู่ ขาบวม  BP : 110/70 PR : 96 bpm  RR : 20 ครั้ง / นาที BW : 45 kg  โรคประจำตัว : DVT, HT, CRF, NHL  ประวัติแพ้ยา : -  INR=2.5

4 Free Powerpoint Templates Page 4

5 Free Powerpoint Templates Page 5 การประเมินการใช้ยา Warfarin :  ผู้ป่วยเริ่มยา warfarin ครั้งแรกเมื่อวันที่ 31/01/54 ใน ขนาด 3 mg ½*1  มาตามนัดของแพทย์ในวันที่ 7/02/54 INR=1.6 แพทย์จึงปรับเพิ่มขนาดยาเป็น 2 mg 1*1 เพื่อให้ INR ถึงระดับเป้าหมาย คือ 2-3

6 Free Powerpoint Templates Page 6  ครั้งนี้มาตามนัดของแพทย์ในวันที่ 21/02/54 INR=2.5 ซึ่งถึงระดับเป้าหมาย แล้ว แพทย์จึงสั่งใช้ยาในขนาดเดิม การประเมินการใช้ยา Warfarin ( ต่อ ) :

7 Free Powerpoint Templates Page 7

8 Free Powerpoint Templates Page 8 กิจกรรมที่ปฏิบัติ :  ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการใช้ยา  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ sign of bleeding/embolism  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร  หากจะใช้ยาอื่นๆหรืออาหารเสริมหรือยาสมุนไพร ควร ปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อน  การเก็บรักษายา


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google