งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ งานอาหาร และเครื่องดื่มในโรงแรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ งานอาหาร และเครื่องดื่มในโรงแรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ งานอาหาร และเครื่องดื่มในโรงแรม

2 ลักษณะของฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม งานเลี้ยงและบาร์ แต่เดิมนั้นสัดส่วนรายได้จากฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม งาน เลี้ยงและบาร์เมื่อเทียบกับ รายได้จากห้องพักแล้วดูไม่ สำคัญนัก แต่ปัจจุบันนอกจากโรงแรมขนาดเล็กแล้วรายได้ ของฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม งานเลี้ยงและบาร์ก็เป็นส่วน สำคัญ เป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 45-60% เลยทีเดียว งานของ ฝ่ายนี้ยังมีผลต่อชื่อเสียงของโรงแรมโดยตรงอีกด้วย แต่เดิมนั้นสัดส่วนรายได้จากฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม งาน เลี้ยงและบาร์เมื่อเทียบกับ รายได้จากห้องพักแล้วดูไม่ สำคัญนัก แต่ปัจจุบันนอกจากโรงแรมขนาดเล็กแล้วรายได้ ของฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม งานเลี้ยงและบาร์ก็เป็นส่วน สำคัญ เป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 45-60% เลยทีเดียว งานของ ฝ่ายนี้ยังมีผลต่อชื่อเสียงของโรงแรมโดยตรงอีกด้วย เดิมนั้นเมื่อแขกกล่าวถึงการบริการของโรงแรมหนึ่ง ๆ ว่าดี หรือไม่อย่างไร ส่วนมากจะพิจารณาจากงานบริการของ งานส่วนหน้าและฝ่ายห้องพัก แต่ปัจจุบันเมื่อดูสัดส่วนการ ดำเนินการแล้วจะเห็นได้ว่า แขกพิจารณาจากฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม งานเลี้ยงและบาร์เสียมากกว่า เดิมนั้นเมื่อแขกกล่าวถึงการบริการของโรงแรมหนึ่ง ๆ ว่าดี หรือไม่อย่างไร ส่วนมากจะพิจารณาจากงานบริการของ งานส่วนหน้าและฝ่ายห้องพัก แต่ปัจจุบันเมื่อดูสัดส่วนการ ดำเนินการแล้วจะเห็นได้ว่า แขกพิจารณาจากฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม งานเลี้ยงและบาร์เสียมากกว่า ฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม งานเลี้ยงและบาร์เรียกรวม ๆ กันว่า ฝ่าย F & B (Food & Beverage Department) ผู้รับผิดชอบเรียกว่า ผู้จัดการฝ่าย F & B งานควบคุมราคา อาหาร เครื่องดื่ม (Food & Beverage Cost Control) เรียกว่า งานควบคุม F & B พนักงานที่เกี่ยวข้องกับ ห้องอาหารและงานเลี้ยงก็เรียกว่า พนักงาน F & B รายได้ จากห้องพักซึ่งเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของโรงแรมนั้นจะ จำกัดอยู่เฉพาะกับแขกที่ลงทะเบียนเข้าพักเท่านั้น แต่ รายได้ของฝ่าย F & B นั้นนอกจากจะได้จากแขกที่มาพัก แล้วยังได้จากแขกผู้ที่มาเยือน ลูกค้าที่เข้ามารับประทาน อาหารและแขกที่มางานเลี้ยงซึ่งมีเป็นจำนวนมาก จะเห็น ได้ว่าขอบเขตของงานฝ่าย F & B จะกว้างขวางกว่ามาก ลูกค้าของฝ่าย F & B ก็มากกว่าฝ่ายของห้องพักเป็นอัน มาก ฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม งานเลี้ยงและบาร์เรียกรวม ๆ กันว่า ฝ่าย F & B (Food & Beverage Department) ผู้รับผิดชอบเรียกว่า ผู้จัดการฝ่าย F & B งานควบคุมราคา อาหาร เครื่องดื่ม (Food & Beverage Cost Control) เรียกว่า งานควบคุม F & B พนักงานที่เกี่ยวข้องกับ ห้องอาหารและงานเลี้ยงก็เรียกว่า พนักงาน F & B รายได้ จากห้องพักซึ่งเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของโรงแรมนั้นจะ จำกัดอยู่เฉพาะกับแขกที่ลงทะเบียนเข้าพักเท่านั้น แต่ รายได้ของฝ่าย F & B นั้นนอกจากจะได้จากแขกที่มาพัก แล้วยังได้จากแขกผู้ที่มาเยือน ลูกค้าที่เข้ามารับประทาน อาหารและแขกที่มางานเลี้ยงซึ่งมีเป็นจำนวนมาก จะเห็น ได้ว่าขอบเขตของงานฝ่าย F & B จะกว้างขวางกว่ามาก ลูกค้าของฝ่าย F & B ก็มากกว่าฝ่ายของห้องพักเป็นอัน มาก

3 การดำเนินงานของฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม งานเลี้ยงและบาร์ ในโรงแรมที่ทันสมัยโดยทั่วไปฝ่าย F & B จะมีการ ดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ เช่นห้องอาหารต่าง ๆ (Dining Room) บริการอาหารประเภทต่าง ๆ ในโรงแรมที่ทันสมัยโดยทั่วไปฝ่าย F & B จะมีการ ดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ เช่นห้องอาหารต่าง ๆ (Dining Room) บริการอาหารประเภทต่าง ๆ คอฟฟี่ช็อพ (Coffee Shop) เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ห้องกริล (Grill Room) บริการอาหารประเภทปิ้ง ย่าง ห้องอาหารจีน ห้องอาหารญี่ปุ่น ห้องอาหาร ฝรั่งเศส หรืออื่น ๆ ซึ่งจะบริการอาหารของแต่ละ ชาติโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ฝ่ายเครื่องดื่มยังดำเนินการในรูปแบบ ต่าง ๆ อีก เช่น บาร์หลัก เป็นบาร์หลักของโรงแรม บาร์ดาดฟ้า บาร์ชั้นใต้ดิน คอกเทลเล้านจ์ ฯลฯ ก็ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของบาร์หรือไนต์คลับที่โรงแรม นำมาใช้ นอกจากนี้ ฝ่ายเครื่องดื่มยังดำเนินการในรูปแบบ ต่าง ๆ อีก เช่น บาร์หลัก เป็นบาร์หลักของโรงแรม บาร์ดาดฟ้า บาร์ชั้นใต้ดิน คอกเทลเล้านจ์ ฯลฯ ก็ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของบาร์หรือไนต์คลับที่โรงแรม นำมาใช้ นอกจากนั้น การบริการอาหารและเครื่องดื่มใน งานเลี้ยงต่าง ๆ ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการ ดำเนินงานของฝ่าย F & B และถือว่าเป็นงานที่ สำคัญอีกส่วนหนึ่งด้วย นอกจากนั้น การบริการอาหารและเครื่องดื่มใน งานเลี้ยงต่าง ๆ ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการ ดำเนินงานของฝ่าย F & B และถือว่าเป็นงานที่ สำคัญอีกส่วนหนึ่งด้วย

4 แผนกบาร์ ปัจจุบันแผนกบาร์ในโรงแรมมักจะปรับ ขนาดให้ใหญ่มากขึ้น ยิ่งหากเป็นโรงแรม ขนาดใหญ่ที่มีห้องเป็นจำนวนนับพัน จะมี การจัดผังการบริหารบาร์อย่างละเอียดเลย ทีเดียว ปัจจุบันแผนกบาร์ในโรงแรมมักจะปรับ ขนาดให้ใหญ่มากขึ้น ยิ่งหากเป็นโรงแรม ขนาดใหญ่ที่มีห้องเป็นจำนวนนับพัน จะมี การจัดผังการบริหารบาร์อย่างละเอียดเลย ทีเดียว บาร์เป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นที่พบปะ สนทนากัน ดังนั้นบาร์จึงไม่เพียงแต่ต้อง บริการด้านเครื่องดื่มเท่านั้น ยังต้องบริการ ด้านสถานที่โดยจัดบรรยากาศให้เหมาะสม และยังต้องมีมุมส่วนตัวที่เงียบสงบให้หนุ่ม สาวด้วย สภาพจึงต่างไปจากห้องอาหาร บาร์เป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นที่พบปะ สนทนากัน ดังนั้นบาร์จึงไม่เพียงแต่ต้อง บริการด้านเครื่องดื่มเท่านั้น ยังต้องบริการ ด้านสถานที่โดยจัดบรรยากาศให้เหมาะสม และยังต้องมีมุมส่วนตัวที่เงียบสงบให้หนุ่ม สาวด้วย สภาพจึงต่างไปจากห้องอาหาร

5 บาร์และบาร์เทนเดอร์ ในหัวข้อนี้จะได้กล่าวถึงลักษณะของบาร์ โดยทั่ว ๆ ไป และประเภทต่าง ๆ ของบาร์ที่ ให้บริการทั้งในโรงแรมและในธุรกิจบริการ อื่น ๆ ที่สามารถเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวัน หรือตามเมืองหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนที่ให้การบริการ เครื่องดื่มมากที่สุด และบุคลากรที่มีส่วน สำคัญทำหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเป็น หน้าเป็นตาที่จะกล่าวถึงเห็นจะได้แก่ บาร์ เทนเดอร์ (Bartender) ในหัวข้อนี้จะได้กล่าวถึงลักษณะของบาร์ โดยทั่ว ๆ ไป และประเภทต่าง ๆ ของบาร์ที่ ให้บริการทั้งในโรงแรมและในธุรกิจบริการ อื่น ๆ ที่สามารถเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวัน หรือตามเมืองหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนที่ให้การบริการ เครื่องดื่มมากที่สุด และบุคลากรที่มีส่วน สำคัญทำหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเป็น หน้าเป็นตาที่จะกล่าวถึงเห็นจะได้แก่ บาร์ เทนเดอร์ (Bartender)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ งานอาหาร และเครื่องดื่มในโรงแรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google