งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 วิชา เสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้น (2401- 1006) ครูพรรณี สุคันธิน ตำแหน่ง ครู คศ. 2 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะค หกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 วิชา เสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้น (2401- 1006) ครูพรรณี สุคันธิน ตำแหน่ง ครู คศ. 2 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะค หกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 วิชา เสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้น (2401- 1006) ครูพรรณี สุคันธิน ตำแหน่ง ครู คศ. 2 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะค หกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

2 2 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เสื้อผ้าบุรุษ

3 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเสื้อผ้า บุรุษ  ชนิดและลักษณะของ เสื้อ  ชนิดและลักษณะของ กางเกง

4 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเสื้อผ้า บุรุษ ชนิดของเสื้อลักษณะของเสื้อ ชุดลำลอง ชุดลำลอง ชุดไป ทำงาน ชุดไป ทำงาน ชุดไปงาน พิธี ชุดไปงาน พิธี เสื้อฮาวาย เสื้อฮาวาย เสื้อเชิ้ตแขนสั้นแขนยาว เสื้อเชิ้ตแขนสั้นแขนยาว เสื้อโปโล เสื้อโปโล เสื้อคอปกอิตาลีหรือปกใน ตัว เสื้อคอปกอิตาลีหรือปกใน ตัว เสื้อพระราชทาน เสื้อพระราชทาน เสื้อซาฟารี เสื้อซาฟารี เสื้อคอตั้ง เสื้อคอตั้ง เสื้อสูท เสื้อสูท

5 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเสื้อผ้า บุรุษ เสื้อ ฮาวาย เสื้อ ฮาวาย ด้านห น้า ด้านห ลัง

6 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเสื้อผ้า บุรุษ เสื้อเชิ้ต แขนสั้น แขนยาว เสื้อเชิ้ต แขนสั้น แขนยาว

7 7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเสื้อผ้า บุรุษ เสื้อ โปโล เสื้อ โปโล

8 8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเสื้อผ้า บุรุษ เสื้อคอ ปก อิตาลี หรือปก ในตัว

9 9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเสื้อผ้า บุรุษ เสื้อ พระราช ทาน ภาพจาก www.phahurat.com/product.detail_126325_th_1586926

10 10 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเสื้อผ้า บุรุษ เสื้อ ซาฟารี ปกเชิ้ต และ ปกเท เลอร์ ด้านห น้า และ ด้านห ลัง

11 11 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเสื้อผ้า บุรุษ เสื้อคอ ตั้ง

12 12 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเสื้อผ้า บุรุษ เสื้อสูท

13 13 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเสื้อผ้า บุรุษ ชนิดของ กางเกง ลักษณะของกางเกง ขาสั้น ชนิด ต่อขอบ สองจีบ กลับ ขาสั้น ชนิด ต่อขอบ สองจีบ กลับ กางเกง ขายาว กางเกง ขายาว

14 14 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เสื้อผ้าบุรุษ ชนิดของผ้าลักษณะของเกรน ผ้า ผ้าหน้าเดียว ผ้าหน้าเดียว ผ้าสองหน้า ผ้าสองหน้า ผ้าตามยาว ผ้าตามยาว ผ้าตามขวาง ผ้าตามขวาง ผ้าตามเฉลียง ผ้าตามเฉลียง ลักษณะของ หน้าผ้า ผ้าหน้าเดียว ผ้าหน้าเดียว ผ้าสองหน้า ผ้าสองหน้า

15 15 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เสื้อผ้าบุรุษ การคำนวณผ้าตัดเสื้อ ผ้าหน้า แคบ ความยาว 2 เท่าของความยาวตัว เสื้อ บวก ความยาวแขน บวก เผื่อ เย็บและเผื่อพับอีก 3 นิ้ว ผ้าหน้า กว้าง ความยาวของผ้าเป็น 1 เท่า ของ ความยาวตัวเสื้อ บวก ความยาว แขน บวก เผื่อเย็บ เผื่อพับ 3 นิ้ว คำถาม ผ้าหน้าแคบ ตัวเสื้อยาว 28 นิ้ว แขนยาว 9 นิ้ว เสื้อตัวนี้ต้องใช้ผ้ายาวเท่าใด ???? เสื้อตัวนี้ต้องใช้ผ้ายาวเท่าใด ????

16 16 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เสื้อผ้าบุรุษ การคำนวณผ้าตัดกางเกง ผ้าหน้า แคบ ความยาวของผ้า เป็น 2 เท่าของ ความยาวกางเกง บวก เผื่อเย็บ เผื่อพับอีก 5 นิ้ว ผ้าหน้า กว้าง ความยาวของผ้าเป็น 1 เท่า ของ ความยาวกางเกง บวก เผื่อเย็บ และเผื่อพับอีก 5 นิ้ว คำถาม ผ้าหน้าแคบ กางเกงยาว 40 นิ้ว กางเกงตัวนี้ต้องใช้ผ้ายาวเท่าใด ???? กางเกงตัวนี้ต้องใช้ผ้ายาวเท่าใด ????

17 17 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เสื้อผ้าบุรุษ การเตรียมผ้าก่อนที่จะตัดเย็บ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหลังการตัดเย็บ นำผ้าไป แช่น้ำประมาณ 6 ชั่วโมง แล้วนำขึ้นตากโดย ไม่ต้องบิดผ้า ผ้าที่จะต้องแช่น้ำก่อน คือ ผ้าฝ้ายและ ผ้าลินิน ผ้าฝ้ายและ ผ้าลินิน ผ้าขนสัตว์ ผ้าขนสัตว์ ผ้าใย วิทยาศาสตร์ ผ้าใย วิทยาศาสตร์คำถาม เพราะเหตุ ใด ????

18 18 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เสื้อผ้าบุรุษ ผ้าที่ควรระวังในการวางแบบ ผ้าที่มีลวดลายเป็น กลุ่ม ผ้าตา ผ้าทาง ผ้าทาง ผ้าดอกโต ผ้าดอกโต ผ้าที่มีลวดลาย บังคับเฉพาะ ผ้าที่มีลวดลาย บังคับเฉพาะ


ดาวน์โหลด ppt 1 วิชา เสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้น (2401- 1006) ครูพรรณี สุคันธิน ตำแหน่ง ครู คศ. 2 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะค หกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google