งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ 21 & 43 แฟ้ม จังหวัดเลย. 43 แฟ้ม 21 แฟ้ม เฉพาะ รพ. สต. 21 แฟ้ม / 12 แฟ้ม รพ. สต. Provis 21 แฟ้ม สปสช. รพ./ รพ. สต. HDC สสจ./P DN43 sync สนย./P.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ 21 & 43 แฟ้ม จังหวัดเลย. 43 แฟ้ม 21 แฟ้ม เฉพาะ รพ. สต. 21 แฟ้ม / 12 แฟ้ม รพ. สต. Provis 21 แฟ้ม สปสช. รพ./ รพ. สต. HDC สสจ./P DN43 sync สนย./P."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ 21 & 43 แฟ้ม จังหวัดเลย

2 43 แฟ้ม 21 แฟ้ม เฉพาะ รพ. สต. 21 แฟ้ม / 12 แฟ้ม รพ. สต. Provis 21 แฟ้ม สปสช. รพ./ รพ. สต. HDC สสจ./P DN43 sync สนย./P DN43 sync รพ. DATA FLOW สสจ. เลย

3 สรุปผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2556

4 อำเภอร้อยละ จำนวน รพ. สต.( แห่ง ) วังสะพุง %17 ภูหลวง %5 ท่าลี่ %9 เมือง %19 เอราวัณ %8 ด่านซ้าย %13 ภูเรือ %6 นาแห้ว %5 หนองหิน %5 ปากชม %10 ภูกระดึง %5 ผาขาว %6 เชียงคาน %14 นาด้วง %5 ส่งข้อมูลครบ 12 เดือน ภาพรวมอำเภอ ( รพ. สต.) KPI สธ %

5 โรงพยาบาลร้อยละ โรงพยาบาลเชียงคาน โรงพยาบาลปากชม โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชด่านซ้าย โรงพยาบาลวังสะพุง โรงพยาบาลภูกระดึง โรงพยาบาลภูหลวง โรงพยาบาลผาขาว โรงพยาบาลเอราวัณ โรงพยาบาลนาด้วง โรงพยาบาลนาแห้ว โรงพยาบาลภูเรือ โรงพยาบาลท่าลี่ โรงพยาบาลเลย 3.33 ส่งข้อมูลครบ 12 เดือน โรงพยาบาล KPI สธ 2557 รพท. 70% รพช. 80% หมายเหตุ : รพ. เลย ขึ้นระบบ HOSxP เดือน กรกฎาคม 2556 คิด 100 % ที่ 3 เดือน

6 สรุปผลการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดเลย

7 ผลการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม มาตรฐาน เข้า PROVIS ทุกหน่วยบริการส่งข้อมูลทัน ตามเวลากำหนด ผลการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม มาตรฐาน เข้า สปสช. รพ. สต. ส่งเสร็จแล้ว วันที่ 30 ต. ค รพ. ขาด รพ. วังสะพุง และรพ. ภูกระดึง ส่งภายในวันนี้ น.

8 ผลการตรวจสอบ ข้อมูล

9 ผลการตรวจสอบข้อมูล 21 แฟ้ม มาตรฐาน จำแนกรายโรงพยาบาล เดือนกันยายน 2556 % %

10 ผลการตรวจสอบข้อมูล 21 แฟ้ม มาตรฐาน จำแนกรายอำเภอ เดือนกันยายน 2556 % %

11 ปัญหาข้อมูลที่ผิดของข้อมูล 21 แฟ้ม 1. แฟ้ม CARD ไม่มีรหัสสิทธิประกัน สุขภาพ 2. แฟ้ม PERSON ข้อมูลซ้ำซ้อน ( คนเดียวมีหลาย HN) 3. แฟ้ม DIAG ไม่มีการวินิจฉัยโรค 4. แฟ้ม CHRONICFU ไม่มีข้อมูล น้ำหนักส่วนสูง ไม่มีเส้นรอบเอว ไม่มีข้อมูลความดัน โลหิต

12 ผลการส่งข้อมูล PERSON ณ 31 ตุลาคม 2556

13 ข้อมูลแฟ้ม PERSON (typearea 1, 3) ในส่วนของ รพ. สต. % อำเภอPROVISNHSOเปรียบเทียบ เมือง 94,177 94, นาด้วง 14,122 14, เชียงคาน 47,790 0 ปากชม 30,695 30, ด่านซ้าย 36,810 36, นาแห้ว 8,290 0 ภูเรือ 15,449 0 ท่าลี่ 20,995 0 วังสะพุง 96,634 96, ภูกระดึง 21,875 21,874 ภูหลวง 17,020 17,019 ผาขาว 31,160 31,159 เอราวัณ 23,972 23,971 หนองหิน 21,151 0 รวม 480, ,

14 สาเหตุที่ข้อมูลแฟ้ม PERSON ที่ส่ง สปสช. ไม่เท่ากับข้อมูลใน PROVIS 1. ไม่ส่งคนตาย 2. ไม่ส่ง CID ชื่อ - นามสกุล ว่าง 3. ไม่ส่งวันเดือนปีเกิดที่ผิด

15 ข้อมูลแฟ้ม CHRONIC (typearea 1, 3) % อำเภอPROVISNHSOเปรียบเทียบ เมือง 10,376 9,375- 1,001 นาด้วง 1, เชียงคาน 7,677 7, ปากชม 5,325 4,182- 1,143 ด่านซ้าย 4,286 3, นาแห้ว 1, ภูเรือ 2,117 1, ท่าลี่ 4,405 3, วังสะพุง 11,230 9,587- 1,643 ภูกระดึง 2,156 2, ภูหลวง 1,479 1, ผาขาว 2,725 2, เอราวัณ 2,504 2, หนองหิน 2,782 2, รวม 59,286 51,742- 7,544

16 สาเหตุที่ข้อมูลแฟ้ม CHRONIC ที่ส่ง สปสช. ไม่เท่ากับข้อมูลใน PROVIS 1. ส่งเฉพาะ typearea 1 และ 3 2. ส่งเฉพาะสถานะยังรักษาอยู่และ รอจำหน่าย / เฝ้าระวัง 3. ไม่ส่งคนที่ไม่มีการวินิจฉัยโรค เรื้อรังว่าง 4. ไม่ส่งคนที่การวินิจฉัยโรคไม่ใช่ โรคเรื้อรัง

17 ข้อมูล PERSON ซ้ำซ้อน ณ 31 ตุลาคม 2556

18 ข้อมูลแฟ้ม PERSON ซ้ำซ้อน ( รวมทั้งจังหวัด 1.04% (KPI เขตไม่เกิน 10%)) % อำเภอ10/09/255631/10/2556เปรียบเทียบ เมือง 5,452 1,872- 3,580 นาด้วง เชียงคาน 2, ,102 ปากชม 1, ,205 ด่านซ้าย 1, นาแห้ว ภูเรือ ท่าลี่ วังสะพุง 3, ,609 ภูกระดึง 1, ภูหลวง ผาขาว 8, ,937 เอราวัณ หนองหิน รวม 27,662 6, ,120

19


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ 21 & 43 แฟ้ม จังหวัดเลย. 43 แฟ้ม 21 แฟ้ม เฉพาะ รพ. สต. 21 แฟ้ม / 12 แฟ้ม รพ. สต. Provis 21 แฟ้ม สปสช. รพ./ รพ. สต. HDC สสจ./P DN43 sync สนย./P.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google