งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ 21 & 43 แฟ้ม จังหวัดเลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ 21 & 43 แฟ้ม จังหวัดเลย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ 21 & 43 แฟ้ม จังหวัดเลย
สถานการณ์ 21 & 43 แฟ้ม จังหวัดเลย

2 DATA FLOW สสจ.เลย รพ.สต. Provis สปสช. รพ. รพ./รพ.สต. HDC สสจ./PDN43
21 แฟ้ม Provis 21 แฟ้ม เฉพาะ รพ.สต. สปสช. รพ. 21 แฟ้ม/ 12 แฟ้ม 43 แฟ้ม รพ./รพ.สต. HDC 43 แฟ้ม สสจ./PDN43 43 แฟ้ม สนย./PDN43 sync sync

3 สรุปผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2556

4 ภาพรวมอำเภอ (รพ.สต.) ส่งข้อมูลครบ 12 เดือน KPI สธ 2557 80% อำเภอ
ร้อยละ จำนวน รพ.สต.(แห่ง) วังสะพุง % 17 ภูหลวง 5 ท่าลี่ 99.07 % 9 เมือง 98.68 % 19 เอราวัณ 97.92 % 8 ด่านซ้าย 97.44 % 13 ภูเรือ 97.22 % 6 นาแห้ว 96.67 % หนองหิน ปากชม 95.00 % 10 ภูกระดึง 93.33 % ผาขาว 93.06 % เชียงคาน 89.88 % 14 นาด้วง 86.67 % ภาพรวมอำเภอ (รพ.สต.) ส่งข้อมูลครบ 12 เดือน KPI สธ %

5 โรงพยาบาล ส่งข้อมูลครบ 12 เดือน KPI สธ 2557 รพท. 70% รพช. 80%
ร้อยละ โรงพยาบาลเชียงคาน 100.00 โรงพยาบาลปากชม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย โรงพยาบาลวังสะพุง โรงพยาบาลภูกระดึง โรงพยาบาลภูหลวง โรงพยาบาลผาขาว โรงพยาบาลเอราวัณ โรงพยาบาลนาด้วง 91.67 โรงพยาบาลนาแห้ว โรงพยาบาลภูเรือ 75.00 โรงพยาบาลท่าลี่ โรงพยาบาลเลย 3.33 โรงพยาบาล ส่งข้อมูลครบ 12 เดือน KPI สธ 2557 รพท. 70% รพช. 80% หมายเหตุ : รพ.เลย ขึ้นระบบ HOSxP เดือน กรกฎาคม คิด 100 % ที่ 3 เดือน

6 สรุปผลการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดเลย

7 ผลการส่งข้อมูล 21 แฟ้มมาตรฐาน เข้า PROVIS
ทุกหน่วยบริการส่งข้อมูลทันตามเวลากำหนด ผลการส่งข้อมูล 21 แฟ้มมาตรฐาน เข้า สปสช. รพ.สต. ส่งเสร็จแล้ว วันที่ 30 ต.ค. 2556 รพ. ขาด รพ.วังสะพุง และรพ.ภูกระดึง ส่งภายในวันนี้ น.

8 ผลการตรวจสอบข้อมูล

9 ผลการตรวจสอบข้อมูล 21 แฟ้มมาตรฐาน จำแนกรายโรงพยาบาล เดือนกันยายน 2556
ผลการตรวจสอบข้อมูล 21 แฟ้มมาตรฐาน จำแนกรายโรงพยาบาล เดือนกันยายน 2556 % %

10 ผลการตรวจสอบข้อมูล 21 แฟ้มมาตรฐาน จำแนกรายอำเภอ เดือนกันยายน 2556
ผลการตรวจสอบข้อมูล 21 แฟ้มมาตรฐาน จำแนกรายอำเภอ เดือนกันยายน 2556 % %

11 ปัญหาข้อมูลที่ผิดของข้อมูล 21 แฟ้ม
ปัญหาข้อมูลที่ผิดของข้อมูล 21 แฟ้ม แฟ้ม CARD ไม่มีรหัสสิทธิประกันสุขภาพ แฟ้ม PERSON ข้อมูลซ้ำซ้อน (คนเดียวมีหลาย HN) แฟ้ม DIAG ไม่มีการวินิจฉัยโรค แฟ้ม CHRONICFU ไม่มีข้อมูลน้ำหนักส่วนสูง ไม่มีเส้นรอบเอว ไม่มีข้อมูลความดันโลหิต

12 ผลการส่งข้อมูล PERSON ณ 31 ตุลาคม 2556

13 ข้อมูลแฟ้ม PERSON (typearea 1, 3) ในส่วนของ รพ.สต.
อำเภอ PROVIS NHSO เปรียบเทียบ เมือง 94,177 94,170 -7 นาด้วง 14,122 14,120 -2 เชียงคาน 47,790 ปากชม 30,695 30,691 -4 ด่านซ้าย 36,810 36,803 นาแห้ว 8,290 ภูเรือ 15,449 ท่าลี่ 20,995 วังสะพุง 96,634 96,618 -16 ภูกระดึง 21,875 21,874 -1 ภูหลวง 17,020 17,019 ผาขาว 31,160 31,159 เอราวัณ 23,972 23,971 หนองหิน 21,151 รวม 480,140 480,100 -40 %

14 สาเหตุที่ข้อมูลแฟ้ม PERSON ที่ส่ง สปสช. ไม่เท่ากับข้อมูลใน PROVIS
ไม่ส่งคนตาย ไม่ส่ง CID ชื่อ - นามสกุล ว่าง ไม่ส่งวันเดือนปีเกิดที่ผิด

15 ข้อมูลแฟ้ม CHRONIC (typearea 1, 3)
อำเภอ PROVIS NHSO เปรียบเทียบ เมือง 10,376 9,375 ,001 นาด้วง 1,156 915 เชียงคาน 7,677 7,048 ปากชม 5,325 4,182 ,143 ด่านซ้าย 4,286 3,813 นาแห้ว 1,068 895 ภูเรือ 2,117 1,594 ท่าลี่ 4,405 3,928 วังสะพุง 11,230 9,587 ,643 ภูกระดึง 2,156 2,013 ภูหลวง 1,479 1,286 ผาขาว 2,725 2,416 เอราวัณ 2,504 2,203 หนองหิน 2,782 2,487 รวม 59,286 51,742 ,544 %

16 สาเหตุที่ข้อมูลแฟ้ม CHRONIC ที่ส่ง สปสช. ไม่เท่ากับข้อมูลใน PROVIS
ส่งเฉพาะ typearea 1 และ 3 ส่งเฉพาะสถานะยังรักษาอยู่และรอจำหน่าย/เฝ้าระวัง ไม่ส่งคนที่ไม่มีการวินิจฉัยโรคเรื้อรังว่าง ไม่ส่งคนที่การวินิจฉัยโรคไม่ใช่โรคเรื้อรัง

17 ข้อมูล PERSON ซ้ำซ้อน ณ 31 ตุลาคม 2556

18 ข้อมูลแฟ้ม PERSON ซ้ำซ้อน (รวมทั้งจังหวัด 1.04% (KPI เขตไม่เกิน 10%))
อำเภอ 10/09/2556 31/10/2556 เปรียบเทียบ เมือง 5,452 1,872 - 3,580 นาด้วง 597 76 เชียงคาน 2,879 777 - 2,102 ปากชม 1,561 356 - 1,205 ด่านซ้าย 1,112 394 นาแห้ว 49 53 4 ภูเรือ 517 180 ท่าลี่ 785 376 วังสะพุง 3,557 948 - 2,609 ภูกระดึง 1,363 564 ภูหลวง 674 211 ผาขาว 8,074 137 - 7,937 เอราวัณ 570 371 หนองหิน 472 227 รวม 27,662 6,542 - 21,120 %

19


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ 21 & 43 แฟ้ม จังหวัดเลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google