งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1 สรุปการรายงานผล การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ  เดือนตุลาคม 2554  เดือน พฤศจิกายน 2554  เดือนธันวาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1 สรุปการรายงานผล การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ  เดือนตุลาคม 2554  เดือน พฤศจิกายน 2554  เดือนธันวาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1 สรุปการรายงานผล การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ  เดือนตุลาคม 2554  เดือน พฤศจิกายน 2554  เดือนธันวาคม 2554

2 Page 2

3 Page 3 การใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารข้อมูลข่าวสาร กรมทางหลวงชนบทประจำเดือนตุลาคม 2554 0.8 3 29. 82 15. 95 27. 17 4.7 3 18. 1 3.4 0 อื่นๆ วิทยุโทรทั ศน์

4 Page 4

5 Page 5 การใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารข้อมูลข่าวสาร กรมทางหลวงชนบทประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 1.0 1 26. 02 15. 41 32. 52 5.1 9 18. 01 1.8 4 อื่นๆ วิทยุ โทรทัศ น์

6 Page 6

7 Page 7 การใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารข้อมูลข่าวสาร กรมทางหลวงชนบทประจำเดือนธันวาคม 2554 1.2 5 36. 19 16. 04 24. 32 4.3 6 15. 53 2.3 3 อื่นๆ วิทยุ โทรทัศ น์

8 สรุปประชาสัมพันธ์ของหน่วงงานภายใน กรมทางหลวงชนบท หน่วยงานที่มีการประชาสัมพันธ์มากที่สุดประจำเดือนตุลาคม - ส่วนกลาง : สำนักบริหารกลางจำนวน 72 ครั้ง ( สื่อเว็บไซต์ มากที่สุด ) - ส่วนภูมิภาค : สทช. ที่ 13 จำนวน 479 ครั้ง ( สื่อวิทยุมากที่สุด ) หน่วยงานที่มีการประชาสัมพันธ์มากที่สุดประจำเดือนพฤศจิกายน - ส่วนกลาง : สำนักก่อสร้างทางจำนวน 42 ครั้ง ( ข่าวเผยแพร่ มากที่สุด ) - ส่วนภูมิภาค : สทช. ที่ 13 จำนวน 484 ครั้ง ( สื่อวิทยุมากที่สุด ) หน่วยงานที่มีการประชาสัมพันธ์มากที่สุดประจำเดือนธันวาคม - ส่วนกลาง : สำนักบริหารกลางจำนวน 54 ครั้ง ( สื่อเว็บไซต์ มากที่สุด ) - ส่วนภูมิภาค : สทช. ที่ 13 จำนวน 514 ครั้ง ( สื่อวิทยุมากที่สุด )


ดาวน์โหลด ppt Page 1 สรุปการรายงานผล การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ  เดือนตุลาคม 2554  เดือน พฤศจิกายน 2554  เดือนธันวาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google