งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1 สรุปการรายงานผล การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ  เดือนตุลาคม 2554  เดือน พฤศจิกายน 2554  เดือนธันวาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1 สรุปการรายงานผล การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ  เดือนตุลาคม 2554  เดือน พฤศจิกายน 2554  เดือนธันวาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1 สรุปการรายงานผล การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ  เดือนตุลาคม 2554  เดือน พฤศจิกายน 2554  เดือนธันวาคม 2554

2 Page 2

3 Page 3 การใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารข้อมูลข่าวสาร กรมทางหลวงชนบทประจำเดือนตุลาคม อื่นๆ วิทยุโทรทั ศน์

4 Page 4

5 Page 5 การใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารข้อมูลข่าวสาร กรมทางหลวงชนบทประจำเดือนพฤศจิกายน อื่นๆ วิทยุ โทรทัศ น์

6 Page 6

7 Page 7 การใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารข้อมูลข่าวสาร กรมทางหลวงชนบทประจำเดือนธันวาคม อื่นๆ วิทยุ โทรทัศ น์

8 สรุปประชาสัมพันธ์ของหน่วงงานภายใน กรมทางหลวงชนบท หน่วยงานที่มีการประชาสัมพันธ์มากที่สุดประจำเดือนตุลาคม - ส่วนกลาง : สำนักบริหารกลางจำนวน 72 ครั้ง ( สื่อเว็บไซต์ มากที่สุด ) - ส่วนภูมิภาค : สทช. ที่ 13 จำนวน 479 ครั้ง ( สื่อวิทยุมากที่สุด ) หน่วยงานที่มีการประชาสัมพันธ์มากที่สุดประจำเดือนพฤศจิกายน - ส่วนกลาง : สำนักก่อสร้างทางจำนวน 42 ครั้ง ( ข่าวเผยแพร่ มากที่สุด ) - ส่วนภูมิภาค : สทช. ที่ 13 จำนวน 484 ครั้ง ( สื่อวิทยุมากที่สุด ) หน่วยงานที่มีการประชาสัมพันธ์มากที่สุดประจำเดือนธันวาคม - ส่วนกลาง : สำนักบริหารกลางจำนวน 54 ครั้ง ( สื่อเว็บไซต์ มากที่สุด ) - ส่วนภูมิภาค : สทช. ที่ 13 จำนวน 514 ครั้ง ( สื่อวิทยุมากที่สุด )


ดาวน์โหลด ppt Page 1 สรุปการรายงานผล การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ  เดือนตุลาคม 2554  เดือน พฤศจิกายน 2554  เดือนธันวาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google