งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ บนทางหลวงชนบท ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557 ) “ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ บนทางหลวงชนบท ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557 ) “ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ บนทางหลวงชนบท ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557 ) “ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย

2 เปรียบเทียบสถิติการเกิด อุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 - 2557
อุบัติเหตุ 154 ครั้ง ครั้ง เพิ่มขึ้น 47 ครั้ง เดือน ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย

3 จังหวัดที่เกิด อุบัติเหตุ สูงสุด บนทางหลวงชนบท
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 10 จังหวัด ลำดับ จังหวัด จำนวน ครั้ง 1 นครศรีธรรมราช 10 6 ประจวบคีรีขันธ์ 5 2 สุพรรณบุรี 7 ปราจีนบุรี 4 3 สมุทรสาคร 8 นครราชสีมา มหาสารคราม 9 ลำพูน ตรัง นนทบุรี ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย

4 เปรียบเทียบสถิติการเกิด ผู้บาดเจ็บ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 - 2557
มีผู้บาดเจ็บ 150 คน ครั้ง เพิ่มขึ้น 12 คน ผู้บาดเจ็บ 150 ราย ชาย 111 ราย หญิง ราย เดือน ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย

5 จังหวัดที่ มีผู้บาดเจ็บ สูงสุด บนทางหลวงชนบท
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 10 จังหวัด ลำดับ จังหวัด จำนวน คน 1 นครศรีธรรมราช 12 6 อ่างทอง 2 สมุทรสาคร 8 7 กำแพงเพชร 5 3 ประจวบคีรีขันธ์ ชัยนาท 4 สุพรรณบุรี 9 นครสวรรค์ มหาสารคาม 10 ตรัง ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย

6 เปรียบเทียบสถิติการ เสียชีวิตเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 - 2557
มีผู้เสียชีวิต 29 ราย ครั้ง เพิ่มขึ้น 3 ราย ผู้เสียชีวิต 29 ราย ชาย 27 ราย หญิง 2 ราย เดือน ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย

7 จังหวัดที่ มีผู้เสียชีวิต สูงสุด บนทางหลวงชนบท
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 10 จังหวัด ลำดับ จังหวัด จำนวน คน 1 เพชรบุรี 2 6 ปทุมธานี นนทบุรี 7 นครราชสีมา 3 กำแพงเพชร 8 ศรีสะเกษ 4 สุราษฎร์ธานี 9 พระนครศรีอยุธยา 5 สตูล 10 สุพรรณบุรี ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย

8 สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบทช่วงเทศกาลปีใหม่
08/04/60 สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบทช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างปีพ.ศ ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย

9 มูลเหตุสันนิษฐาน 08/04/60 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 พบว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอันดับ 1 เกิดจากผู้ขับขี่เมาสุรา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2556 อุบัติเหตุอันดับ 1 เกิดจากผู้ขับขี่เมาสุราเช่นกัน ครั้ง ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย

10 ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบทช่วงเทศกาลปีใหม่
(27 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557)

11 สรุปลักษณะบริเวณที่เกิดเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557
08/04/60 สรุปลักษณะบริเวณที่เกิดเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 2 11 49 91 ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย

12 ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ช่วงเวลาที่เกิดเหตุบนทางหลวงชนบท โดยกำหนดนิยามช่วงเวลาเป็นมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) พบว่า ร้อยละ เกิดเหตุในช่วงเวลากลางคืน ( น.) และประมาณร้อยละ เกิดเหตุในช่วงเวลากลางวัน ( น.) ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย

13 การให้บริการสายด่วน 1146 ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท
08/04/60 จากการรับโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่สายด่วน 1146 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 พบว่าร้อยละ 64.29 เป็นการสอบถามเส้นทางการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา วันที่ เรื่องที่ติดต่อ รวม ร้องเรียน สอบถามข้อมูล แจ้งอุบัติเหตุ/ ทช. ทล. อปท. กทม. เส้นทาง/ระยะทาง การจราจร เบอร์โทรศัพท์ ขอความช่วยเหลือ 27 ธันวาคม 2556 5 1 7 15 28 ธันวาคม 2556 8 4 27 3 42 29 ธันวาคม 2556 14 9 2 28 30 ธันวาคม 2556 11 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2557 6 29 2 มกราคม 2557 22 34 71 19 36 166 26 104 ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย

14 จบ การ นำ เสนอ


ดาวน์โหลด ppt สรุปข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ บนทางหลวงชนบท ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557 ) “ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google