งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย

2 เปรียบเทียบสถิติการเกิด อุบัติเหตุ ช่วง เทศกาลปีใหม่ 2556 - 2557 อุบัติเหตุ 154 ครั้ง เพิ่มขึ้น 47 ครั้ง ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย

3 10 จังหวัด ลำดับ 16 27 38 49 510 ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย

4 เปรียบเทียบสถิติการเกิด ผู้บาดเจ็บ ช่วง เทศกาลปีใหม่ 2556 - 2557 มีผู้บาดเจ็บ 150 คน เพิ่มขึ้น 12 คน ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย ผู้บาดเจ็บ 150 ราย ชาย 111 ราย หญิง 39 ราย

5 ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย 10 จังหวัด ลำดับ 16 27 38 49 510

6 เปรียบเทียบสถิติการ เสียชีวิตเหตุ ช่วง เทศกาลปีใหม่ 2556 - 2557 มีผู้เสียชีวิต 29 ราย เพิ่มขึ้น 3 ราย ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย ผู้เสียชีวิต 29 ราย ชาย 27 ราย หญิง 2 ราย

7 ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย 10 จังหวัด ลำดับ 16 27 38 49 510

8 สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบทช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างปีพ. ศ. 2553 - 2557 ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย

9 มูลเหตุ สันนิษฐาน ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 พบว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ อันดับ 1 เกิดจากผู้ขับขี่เมาสุรา ซึ่งเมื่อ เปรียบเทียบกับ ปี 2556 อุบัติเหตุอันดับ 1 เกิดจากผู้ขับขี่เมา สุราเช่นกัน ครั้ง

10 ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบทช่วงเทศกาลปีใหม่ (27 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557)

11 สรุปลักษณะบริเวณที่เกิดเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่ 2557 ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย 2 11 49 91 0

12 ช่วงเวลาที่เกิดเหตุบน ทางหลวงชนบท โดย กำหนดนิยามช่วงเวลา เป็นมาตรฐานเดียวกัน กับศูนย์อำนวยการความ ปลอดภัยทางถนน ( ศวปถ.) พบว่า ร้อยละ 70.78 เกิดเหตุใน ช่วงเวลากลางคืน (16.01-08.00 น.) และ ประมาณร้อยละ 29.22 เกิดเหตุในช่วงเวลา กลางวัน (08.00- 16.00 น.) ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย

13 การให้บริการสายด่วน 1146 ศูนย์ความปลอดภัยกรม ทางหลวงชนบท ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย วันที่ เรื่องที่ติดต่อ รวม ร้องเรียนสอบถามข้อมูล แจ้ง อุบัติเหตุ / ทช. ทล. อปท. กทม. เส้นทาง / ระยะทาง การจราจร เบอร์ โทรศัพท์ ขอความ ช่วยเหลือ 27 ธันวาคม 25560501710115 28 ธันวาคม 255684002700342 29 ธันวาคม 255630001490228 30 ธันวาคม 25561000540111 31 ธันวาคม 2556100050017 1 มกราคม 255700018311629 2 มกราคม 255720005232234 รวม 1590271191436166 2610436166 จากการรับโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่สายด่วน 1146 ช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2557 พบว่าร้อยละ 64.29 เป็นการสอบถามเส้นทางการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว และกลับภูมิลำเนา

14 จบจบ จบจบ กา ร นำ เส นอ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google