งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปสถานการณ์การเกิดโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปสถานการณ์การเกิดโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดกระบี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรุปสถานการณ์การเกิดโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดกระบี่
เดือน มีนาคม 2556

3 จำนวนบัตร รง.506ที่ส่งในเดือนนี้
ทั้งหมด 1,440 บัตร +169 ฉบับ

4 จำนวนบัตรรายงานส่งทันเวลา
5.21% 94.79%

5 จำนวน รพ.ที่ส่งรายงาน

6 จำนวน รพ.สต.ที่ส่งรายงาน
6 66

7 โรค 10 อันดับแรก ตั้งแต่ต้นปี2556

8 ไข้เลือดออก

9 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกแยกรายสัปดาห์ ปี 54 – 56
จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกแยกรายสัปดาห์ ปี 54 – 56

10 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก แยกรายเดือน จ.กระบี่ ปี 2556

11 อัตราป่วยไข้เลือดออก แยกรายอำเภอ ปี56
52.11 110.89

12 พื้นที่มีการระบาดไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 9,10, 11,12

13 ผู้ป่วยไข้เลือดออกจังหวัดกระบี่ ปี 2556
TUM_NAME Case Rate คลองพน 49 482.71 เขาทอง 26 445.59 กระบี่น้อย 41 287.54 ทับปริก 283.69 ทรายขาว 15 277.57 อ่าวนาง 22 237.17 คลองประสงค์ 13 236.41 หนองทะเล 18 195.35 กระบี่ใหญ่# 176.28 เขาพนม 19 162.99

14 อำเภอเมือง TUM_NAME Case Rate เขาทอง 26 445.59 กระบี่น้อย 41 287.54
ทับปริก 283.69 อ่าวนาง 22 237.17 คลองประสงค์ 13 236.41 หนองทะเล 18 195.35 กระบี่ใหญ่# 15 176.28 ไสไทย 20 158.88 ปากน้ำ# 24 140.04 เขาคราม 139.08

15 อำเภอเขาพนม TUM_NAME Case Rate เขาดิน 39 414.89 เขาพนม 28 240.20
พรุเตียว 13 123.33 หน้าเขา 12 119.07 สินปุน 6 98.93 โคกหาร 3 49.90

16 อำเภอคลองท่อม TUM_NAME Case Rate คลองท่อมใต้ 16 137.82 คลองท่อมเหนือ 8
114.58 คลองพน 49 482.71 ทรายขาว 15 277.57 ห้วยน้ำขาว 4 90.54 พรุดินนา 74.65 เพหลา 10 155.64

17 อำเภออ่าวลึก TUM_NAME Case Rate อ่าวลึกน้อย 7 106.37 เขาใหญ่ 5 93.67
อ่าวลึกใต้ 56.8 อ่าวลึกเหนือ 3 49.9 คลองหิน 42.56 บ้านกลาง 2 31.49 แหลมสัก นาเหนือ คลองยา

18 อำเภอลำทับ TUM_NAME Case Rate ดินแดง 4 151 ดินอุดม 3 46.53 ลำทับ 2
26.1 ทุ่งไทรทอง 1 20.11

19 อำเภอเกาะลันตา TUM_NAME Case Rate ศาลาด่าน 4 77.37 คลองยาง 68.94
เกาะกลาง 48.16 เกาะลันตาใหญ่ 1 15.25 เกาะลันตาน้อย

20 อำเภอเหนือคลอง TUM_NAME Case Rate เหนือคลอง 9 68.99 โคกยาง 3 43.26
คลองเขม้า 2 29.74 คลองขนาน 21.57 ห้วยยูง 1 14.21 ปกาสัย 11.87 เกาะศรีบอยา ตลิ่งชัน

21 อำเภอปลายพระยา TUM_NAME Case Rate ปลายพระยา 5 26.71 คีรีวง 1 15.01
เขาต่อ 3 3.58 เขาเขน

22 อัตราป่วยไข้เลือดออก แยกกลุ่มอายุ ปี56

23 ค่า CI = 0 แยกอำเภอ เดือน มีนาคม 2556 จ.กระบี่

24 ค่า HI < 10 แยกอำเภอ เดือน มีนาคม 2556 จ.กระบี่

25 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สรุปสถานการณ์การเกิดโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google