งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปสถานการณ์การเกิด โรคเฝ้าระวังทางระบาด วิทยา จังหวัดกระบี่ เดือน มีนาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปสถานการณ์การเกิด โรคเฝ้าระวังทางระบาด วิทยา จังหวัดกระบี่ เดือน มีนาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สรุปสถานการณ์การเกิด โรคเฝ้าระวังทางระบาด วิทยา จังหวัดกระบี่ เดือน มีนาคม 2556

4 จำนวนบัตร รง.506 ที่ส่ง ในเดือนนี้ ทั้งหมด 1,440 บัตร +169 ฉบับ

5 จำนวนบัตรรายงาน ส่งทันเวลา 94.79% 5.21%

6 จำนวน รพ. ที่ส่ง รายงาน

7 จำนวน รพ. สต. ที่ ส่งรายงาน

8 โรค 10 อันดับแรก ตั้งแต่ ต้นปี 2556

9 ไข้เลือดอ อก

10 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกแยกรายสัปดาห์ ปี 54 – 56

11 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก แยกรายเดือน จ. กระบี่ ปี 2556

12 อัตราป่วยไข้เลือดออก แยกรายอำเภอ ปี 56

13 พื้นที่มีการระบาดไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 9,10, 11,12

14 ผู้ป่วยไข้เลือดออกจังหวัดกระบี่ ปี 2556 TUM_NAM ECaseRate คลองพน 49482.71 เขาทอง 26445.59 กระบี่น้อย 41287.54 ทับปริก 26283.69 ทรายขาว 15277.57 อ่าวนาง 22237.17 คลอง ประสงค์ 13236.41 หนองทะเล 18195.35 กระบี่ใหญ่ # 15176.28 เขาพนม 19162.99

15 อำเภอเมือง TUM_NAMECaseRate เขาทอง 26445.59 กระบี่น้อย 41287.54 ทับปริก 26283.69 อ่าวนาง 22237.17 คลองประสงค์ 13236.41 หนองทะเล 18195.35 กระบี่ใหญ่ # 15176.28 ไสไทย 20158.88 ปากน้ำ # 24140.04 เขาคราม 15139.08

16 อำเภอเขาพนม TUM_N AMECaseRate เขาดิน 39414.89 เขาพนม 28240.20 พรุเตียว 13123.33 หน้าเขา 12119.07 สินปุน 698.93 โคกหาร 349.90

17 อำเภอคลองท่อม TUM_NAMECaseRate คลองท่อมใต้ 16137.82 คลองท่อม เหนือ 8114.58 คลองพน 49482.71 ทรายขาว 15277.57 ห้วยน้ำขาว 490.54 พรุดินนา 874.65 เพหลา 10155.64

18 อำเภออ่าวลึก TUM_NAMECaseRate อ่าวลึกน้อย 7106.37 เขาใหญ่ 593.67 อ่าวลึกใต้ 756.8 อ่าวลึกเหนือ 349.9 คลองหิน 342.56 บ้านกลาง 231.49 แหลมสัก 00 นาเหนือ 00 คลองยา 00

19 อำเภอลำทับ TUM_NAM ECaseRate ดินแดง 4151 ดินอุดม 346.53 ลำทับ 226.1 ทุ่งไทรทอง 120.11

20 อำเภอเกาะลันตา TUM_NAMECaseRate ศาลาด่าน 477.37 คลองยาง 468.94 เกาะกลาง 448.16 เกาะลันตา ใหญ่ 115.25 เกาะลันตา น้อย 115.25

21 อำเภอเหนือคลอง TUM_NAM ECaseRate เหนือคลอง 968.99 โคกยาง 343.26 คลองเขม้า 229.74 คลองขนาน 221.57 ห้วยยูง 114.21 ปกาสัย 111.87 เกาะศรีบอยา 00 ตลิ่งชัน 00

22 อำเภอปลายพระยา TUM_NAMECaseRate ปลายพระยา 526.71 คีรีวง 115.01 เขาต่อ 33.58 เขาเขน 00

23 อัตราป่วยไข้เลือดออก แยกกลุ่มอายุ ปี 56

24 ค่า CI = 0 แยกอำเภอ เดือน มีนาคม 2556 จ. กระบี่

25 ค่า HI < 10 แยกอำเภอ เดือน มีนาคม 2556 จ. กระบี่

26 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt สรุปสถานการณ์การเกิด โรคเฝ้าระวังทางระบาด วิทยา จังหวัดกระบี่ เดือน มีนาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google