งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปสถานการณ์การเกิด โรคเฝ้าระวังทางระบาด วิทยา จังหวัดกระบี่ เดือน มีนาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปสถานการณ์การเกิด โรคเฝ้าระวังทางระบาด วิทยา จังหวัดกระบี่ เดือน มีนาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สรุปสถานการณ์การเกิด โรคเฝ้าระวังทางระบาด วิทยา จังหวัดกระบี่ เดือน มีนาคม 2556

4 จำนวนบัตร รง.506 ที่ส่ง ในเดือนนี้ ทั้งหมด 1,440 บัตร +169 ฉบับ

5 จำนวนบัตรรายงาน ส่งทันเวลา 94.79% 5.21%

6 จำนวน รพ. ที่ส่ง รายงาน

7 จำนวน รพ. สต. ที่ ส่งรายงาน

8 โรค 10 อันดับแรก ตั้งแต่ ต้นปี 2556

9 ไข้เลือดอ อก

10 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกแยกรายสัปดาห์ ปี 54 – 56

11 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก แยกรายเดือน จ. กระบี่ ปี 2556

12 อัตราป่วยไข้เลือดออก แยกรายอำเภอ ปี 56

13 พื้นที่มีการระบาดไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 9,10, 11,12

14 ผู้ป่วยไข้เลือดออกจังหวัดกระบี่ ปี 2556 TUM_NAM ECaseRate คลองพน เขาทอง กระบี่น้อย ทับปริก ทรายขาว อ่าวนาง คลอง ประสงค์ หนองทะเล กระบี่ใหญ่ # เขาพนม

15 อำเภอเมือง TUM_NAMECaseRate เขาทอง กระบี่น้อย ทับปริก อ่าวนาง คลองประสงค์ หนองทะเล กระบี่ใหญ่ # ไสไทย ปากน้ำ # เขาคราม

16 อำเภอเขาพนม TUM_N AMECaseRate เขาดิน เขาพนม พรุเตียว หน้าเขา สินปุน โคกหาร

17 อำเภอคลองท่อม TUM_NAMECaseRate คลองท่อมใต้ คลองท่อม เหนือ คลองพน ทรายขาว ห้วยน้ำขาว พรุดินนา เพหลา

18 อำเภออ่าวลึก TUM_NAMECaseRate อ่าวลึกน้อย เขาใหญ่ อ่าวลึกใต้ อ่าวลึกเหนือ คลองหิน บ้านกลาง แหลมสัก 00 นาเหนือ 00 คลองยา 00

19 อำเภอลำทับ TUM_NAM ECaseRate ดินแดง 4151 ดินอุดม ลำทับ ทุ่งไทรทอง

20 อำเภอเกาะลันตา TUM_NAMECaseRate ศาลาด่าน คลองยาง เกาะกลาง เกาะลันตา ใหญ่ เกาะลันตา น้อย

21 อำเภอเหนือคลอง TUM_NAM ECaseRate เหนือคลอง โคกยาง คลองเขม้า คลองขนาน ห้วยยูง ปกาสัย เกาะศรีบอยา 00 ตลิ่งชัน 00

22 อำเภอปลายพระยา TUM_NAMECaseRate ปลายพระยา คีรีวง เขาต่อ เขาเขน 00

23 อัตราป่วยไข้เลือดออก แยกกลุ่มอายุ ปี 56

24 ค่า CI = 0 แยกอำเภอ เดือน มีนาคม 2556 จ. กระบี่

25 ค่า HI < 10 แยกอำเภอ เดือน มีนาคม 2556 จ. กระบี่

26 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt สรุปสถานการณ์การเกิด โรคเฝ้าระวังทางระบาด วิทยา จังหวัดกระบี่ เดือน มีนาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google