งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการและ วิธีการ ทำรายงานการ สอบสวน ปรีชา นิศา รัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการและ วิธีการ ทำรายงานการ สอบสวน ปรีชา นิศา รัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการและ วิธีการ ทำรายงานการ สอบสวน ปรีชา นิศา รัตน์

2 การทำรายงาน การสอบสวน คือ การทำบันทึกสรุป ข้อเท็จจริง และพยาน หลักฐานที่ได้จากการสอบสวน พร้อมทั้งแสดงความเห็นว่าผู้ ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัย ตามมาตราใด อย่างไร หรือไม่ โดยอาศัยพยานหลักฐาน และ เหตุผลอย่างไร และควรได้รับ โทษสถานใด 2

3 วัตถุประสงค์ในการทำ รายงานการสอบสวน เพื่อ * รายงานข้อเท็จจริงและ พยานหลักฐาน 3 * เสนอความเห็นในเรื่อง ที่สอบสวน * ประกอบการพิจารณา วินิจฉัยสั่งการของ ผู้มีอำนาจ

4 สาระสำคัญในรายงานการ สอบสวน 4 1. มูลกรณีหรือมูลเหตุ กล่าวหา 2. การสืบสวนสอบสวน เบื้องต้น 3. การแจ้งข้อหาและการ สอบสวนผู้ถูกกล่าวหา ในเบื้องต้น 4. พยานหลักฐานที่ สนับสนุนข้อกล่าวหา

5 สาระสำคัญในรายงานการ สอบสวน ( ต่อ ) 5. สรุปพยานหลักฐานให้ผู้ ถูกกล่าวหาทราบ 6. การให้ถ้อยคำของผู้ ถูกกล่าวหา 7. พยานหลักฐานของผู้ ถูกกล่าวหา 8. ความเห็นของ คณะกรรมการสอบสวน

6 ความเห็นของ คณะกรรมการสอบสวน ควรมี * ข้อเท็จจริงที่รับ กัน * ข้อเท็จจริงที่เป็น ประเด็นโต้เถียงกัน * การวินิจฉัย ประเด็นโต้เถียงกัน * ความเห็นสรุป

7 การเตรียมการเขียน รายงานการสอบสวน 1. ศึกษาเรื่อง - จับประเด็น - สรุปประเด็น 2. ย่อเรื่อง - สั้น - ได้ใจความ สมบูรณ์ - ชัดเจน

8 การเตรียมการเขียนรายงาน การสอบสวน ( ต่อ ) 3. แยกประเด็น / จัด กลุ่มพยาน 4. จัดเอกสารที่ต้อง อ้างอิง 5. วิเคราะห์วินิจฉัย 6. วางรูปแบบแนวการ เขียน

9 หลักการเขียนบันทึก ความเห็น 1. Correct ถูกต้อง 2. Clear กระจ่าง ชัดเจน 3. Concise กะทัดรัด 4. Confirm รัดกุม 5. Convince จูงใจให้ เชื่อ มั่นใจ - ถูกแบบ - ถูกเนื้อหา - ถูกหลักภาษา

10 วิธีการเขียนบันทึก ความเห็น 2. ใช้วรรคตอน และย่อ หน้า ที่เหมาะสม 3. แสดงวัน เวลา ของ เหตุการณ์ต่าง ๆ 4. ลำดับ เหตุการณ์เข้าใจง่าย 5. ระวังการใช้ถ้อยคำที่ แสดงความไม่แน่ใจ ควร 1. กะทัดรัด ( ระวังการเขียน ซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็น ) 6. ใช้ถ้อยคำสำนวนที่น่า อ่าน ( อย่าให้ผู้อ่านเกิดคำถาม )

11 ห้ามครูสตรีนุ่ง กางเกงใน เวลาสอน หนังสือ ตัวอย่างวรรคตอน ห้ามครูสตรีนุ่งกางเกง ในเวลาสอนหนังสือ ถูก ผิด

12 ตรวจสอบความถูกต้องก่อน แฟนเป็นคนเสียวดังมากครับ ผมอายคน อื่นเค้า ผมจะเตือนเธอยังไงดีครับ ถ้าง่วงก็ลองเคี้ยวหมาฝรั่งดูสิคะ เผื่อจะหาย ถ้าพิจารณาความเสี่ยวแล้วคาด ว่าคุ้มถ้าลงทุนต่อไป ผมยังไม่ชำนาญ เรื่องการถอยรถเข้าซ่องเลย ใครพอแนะนำเทคนิคได้บ้างครับ มีปัญหาอะไรก็คุยกันซะให้เข้าใจจะได้เลียร์ให้มันสบายใจทั้งสองฝ่าย

13 วิธีการเขียนบันทึก ความเห็น ( ต่อ ) 7. ระวังถ้อยคำของพยาน 8. ใช้ภาษาเขียน 9. ควรระวังการใช้คำหยาบ หรือลามก 10. เขียนเหตุผลหลักก่อน ตามด้วยข้อประกอบ 11. ใช้คำตามกฎหมายใน การเขียนข้อกฎหมาย 12. ระวังความถูกต้องของ ข้อกฎหมายกับฐาน ความผิด

14 ข้อควรคำนึง ในการเขียนบันทึก ความเห็น * เขียนเพื่อให้ผู้อื่นอ่าน * เขียนให้ผู้อื่นพิจารณา โดยผู้พิจารณา ไม่ได้ดูสำนวนโดยตรง * ความรับผิดชอบในการ เสนอข้อเท็จจริง

15 การดำเนินการ ทางวินัย และไม่กระทำด้วย โทสะหรืออคติ ดำเนินการ อย่างมีอุเบกขา เคร่งครัดเสมอ หน้าและยุติธรรม มุ่งแก้ไขใช่แก้แค้นแบบ กรรมสนองกรรม

16 หลักการและ วิธีการ ทำรายงานการ สอบสวน


ดาวน์โหลด ppt หลักการและ วิธีการ ทำรายงานการ สอบสวน ปรีชา นิศา รัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google