งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS). เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เป็น อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อจ่ายไฟฟ้าสำรองจาก แบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าใน ระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS). เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เป็น อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อจ่ายไฟฟ้าสำรองจาก แบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าใน ระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

2 เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เป็น อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อจ่ายไฟฟ้าสำรองจาก แบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าใน ระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะสำรองข้อมูล หรือปิด (Shutdown) เครื่องเซอร์เวอร์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิด ขึ้นกับไฟล์ฐานข้อมูลอันมีค่าได้ในกรณี ที่เครื่องดับโดยกะทันหัน

3 Offline (Standby) UPS Technology เครื่องสำรองไฟฟ้าประเภทต่างๆ (UPS Technology)

4 ข้อดี - ต้นทุนต่ำราคาถูก - ขนาดเล็ก เสียงเงียบเมื่ออยู่ใน Standby mode - ประสิทธิภาพสูง ข้อเสีย - ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัยจากสภาวะไฟฟ้า Spike, Surge ได้จำกัด - ควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้อุปกรณ์ได้จำกัด จะได้ ประมาณ +/- 10~15 % - ไม่สามารถรับแรงดันไฟฟ้าด้านขาเข้าได้กว้าง ปกติ จะได้ประมาณ +/- 10~15% - มีรูปคลื่นไฟฟ้าขาดหายไปประมาณ 2 ms ในระหว่าง โอนย้ายจากการจ่ายไฟฟ้าปกติไปยังแหล่งจ่าย แบตเตอรี่ - ไม่มีระบบสำรองในกรณีที่ Inverter เสีย หรือ อุปกรณ์กินไฟฟ้ามากกว่าปกติในชั่วขณะ

5 Line Interactive UPS Technology

6 ข้อดี - ต้นทุนและราคาต่ำกว่า True Online - ขนาดเล็ก เสียงเงียบเมื่ออยู่ใน Standby mode - ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากปัญหาทางไฟฟ้าได้ ดีกว่า Offline - ประสิทธิภาพสูง ข้อเสีย - ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัยจากสภาวะไฟฟ้า ได้จำกัด - ควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ได้จำกัด จะ ได้ประมาณ +/- 10 % - มีรูปคลื่นไฟฟ้าขาดหายไปประมาณ 2 ms ใน ระหว่างโอนย้ายจากการจ่ายไฟฟ้าปกติไปยัง แหล่งจ่ายแบตเตอรี่ - ไม่มีระบบสำรองในกรณีที่ Inverter เสีย หรือ อุปกรณ์กินไฟฟ้ามากกว่าปกติในชั่วขณะ

7 True Online Double Conversion UPS Technology

8 ข้อดี - สามารถปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ในทุกกรณี - มีระบบตรวจสอบตัวเอง และโอนย้ายไฟฟ้าเพื่อจ่าย กำลังไฟฟ้าตรงให้กับอุปกรณ์ด้วย Automatic Bypass Mode ในกรณีที่เครื่องเสีย หรืออุปกรณ์ใช้ กำลังไฟฟ้าเกินพิกัดที่กำหนด - รูปคลื่นไฟฟ้าจะไม่ขาดหายไปในระหว่างเกิดไฟฟ้า ดับ - สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ ไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม ข้อเสีย - ราคาสูงเมื่อเทียบกับเครื่องประเภทอื่นๆ

9 N+X Parallel Redundancy UPS Technology

10 ข้อดี - เป็นระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่องที่มี เสถียรภาพสูงที่สุดในขณะนี้ - สามารถปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ในทุกกรณี - มีระบบตรวจสอบตัวเอง และโอนย้ายไฟฟ้าเพื่อ จ่ายกำลังไฟฟ้าตรงให้กับอุปกรณ์ในกรณีที่เครื่อง เสีย หรืออุปกรณ์ใช้กำลังไฟฟ้าเกินพิกัดที่กำหนด - รูปคลื่นทางไฟฟ้าจะไม่ขาดหายไปในระหว่างเกิด ไฟฟ้าดับ (Zero Transfer time DC to AC)

11 - สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ ไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม (220 +/- 1%) - สามารถเพิ่มขนาดกำลังไฟฟ้าเพื่อรองรับกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต - เป็นระบบแบบโมดูลล่า (Modular) โดยสามารถเพิ่ม หรือลด เพื่อนำเครื่องสำรองไฟฟ้าออกจากระบบได้ ทันที เพื่อการขยายกำลัง หรือซ่อมบำรุง โดยไม่ กระทบต่อการจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง ข้อเสีย - ราคาสูงเมื่อเทียบกับเครื่องประเภทอื่นๆ

12 วิธีการ ติดตั้ง

13

14 การดูแลรักษาเครื่องสำรองไฟ 1. ดูแลเรื่องความสะอาด โดยใช้ผ้าแห้งทำความ สะอาดที่ตัวเครื่อง 2. ดูแลเรื่องการระบายอากาศ อุณหภูมิที่เหมาะสม และปราศจากฝุ่นละออง 3. อย่านำเครื่องสำรองไฟไปใช้งานผิดประเภท ไม่ ควรนำอุปกรณ์ทำความร้อน หรือที่กินไฟมากๆ มาใช้ งานกับ เครื่องสำรองไฟ 4. ใช้งาน เครื่องสำรองไฟและปฏิบัติตามคำแนะนำ ต่างๆ ที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน 5. ในกรณีที่ UPS มีปัญหาขัดข้อง ให้แจ้งทางฝ่าย บริการ อย่าเปิดฝาเครื่อง เพื่อทำการซ่อมเอง ซึ่ง อาจจะเป็นอันตรายกับตัวเองและอาจเกิดความ เสียหายกับ เครื่องสำรองไฟได้ 6. ควรทำการทดสอบสภาพแบตเตอรี่อย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจในสภาพของ เครื่องสำรอง ไฟ

15 จัดทำโดย น. ส. เบญจมาภรณ์ ทองดอนเหมือน ปวส.2/1 การบัญชี เลขที่ 17


ดาวน์โหลด ppt เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS). เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เป็น อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อจ่ายไฟฟ้าสำรองจาก แบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าใน ระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google