งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)

2 เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อจ่ายไฟฟ้าสำรองจากแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะสำรองข้อมูล หรือปิด (Shutdown) เครื่องเซอร์เวอร์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับไฟล์ฐานข้อมูลอันมีค่าได้ในกรณีที่เครื่องดับโดยกะทันหัน

3 เครื่องสำรองไฟฟ้าประเภทต่างๆ (UPS Technology)
Offline (Standby) UPS Technology

4 ข้อดี  - ต้นทุนต่ำราคาถูก - ขนาดเล็ก เสียงเงียบเมื่ออยู่ใน Standby mode  - ประสิทธิภาพสูง  ข้อเสีย  - ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัยจากสภาวะไฟฟ้า Spike, Surgeได้จำกัด  - ควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้อุปกรณ์ได้จำกัด จะได้ประมาณ +/- 10~15 %  - ไม่สามารถรับแรงดันไฟฟ้าด้านขาเข้าได้กว้าง ปกติจะได้ประมาณ +/- 10~15%  - มีรูปคลื่นไฟฟ้าขาดหายไปประมาณ 2 ms ในระหว่างโอนย้ายจากการจ่ายไฟฟ้าปกติไปยังแหล่งจ่ายแบตเตอรี่  - ไม่มีระบบสำรองในกรณีที่ Inverter เสีย หรือ อุปกรณ์กินไฟฟ้ามากกว่าปกติในชั่วขณะ

5 Line Interactive UPS Technology 

6 ข้อดี  - ต้นทุนและราคาต่ำกว่า True Online  - ขนาดเล็ก เสียงเงียบเมื่ออยู่ใน Standby mode  - ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากปัญหาทางไฟฟ้าได้ดีกว่า Offline  - ประสิทธิภาพสูง  ข้อเสีย  - ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัยจากสภาวะไฟฟ้าได้จำกัด - ควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ได้จำกัด จะได้ประมาณ +/- 10 %  - มีรูปคลื่นไฟฟ้าขาดหายไปประมาณ 2 ms ในระหว่างโอนย้ายจากการจ่ายไฟฟ้าปกติไปยังแหล่งจ่ายแบตเตอรี่  - ไม่มีระบบสำรองในกรณีที่ Inverter เสีย หรือ อุปกรณ์กินไฟฟ้ามากกว่าปกติในชั่วขณะ

7 True Online Double Conversion UPS Technology

8 ข้อดี  สามารถปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ในทุกกรณี  - มีระบบตรวจสอบตัวเอง และโอนย้ายไฟฟ้าเพื่อจ่ายกำลังไฟฟ้าตรงให้กับอุปกรณ์ด้วย Automatic Bypass Mode ในกรณีที่เครื่องเสีย หรืออุปกรณ์ใช้กำลังไฟฟ้าเกินพิกัดที่กำหนด  - รูปคลื่นไฟฟ้าจะไม่ขาดหายไปในระหว่างเกิดไฟฟ้าดับ - สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม ข้อเสีย  - ราคาสูงเมื่อเทียบกับเครื่องประเภทอื่นๆ 

9 N+X Parallel Redundancy UPS Technology

10 ข้อดี   - เป็นระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่องที่มีเสถียรภาพสูงที่สุดในขณะนี้  - สามารถปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ในทุกกรณี  - มีระบบตรวจสอบตัวเอง และโอนย้ายไฟฟ้าเพื่อจ่ายกำลังไฟฟ้าตรงให้กับอุปกรณ์ในกรณีที่เครื่องเสีย หรืออุปกรณ์ใช้กำลังไฟฟ้าเกินพิกัดที่กำหนด  - รูปคลื่นทางไฟฟ้าจะไม่ขาดหายไปในระหว่างเกิดไฟฟ้าดับ (Zero Transfer time DC to AC) 

11 สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม (220 +/- 1%)  - สามารถเพิ่มขนาดกำลังไฟฟ้าเพื่อรองรับกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต  - เป็นระบบแบบโมดูลล่า (Modular)โดยสามารถเพิ่มหรือลด เพื่อนำเครื่องสำรองไฟฟ้าออกจากระบบได้ทันที เพื่อการขยายกำลัง หรือซ่อมบำรุง โดยไม่กระทบต่อการจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง  ข้อเสีย  - ราคาสูงเมื่อเทียบกับเครื่องประเภทอื่นๆ 

12 วิธีการติดตั้ง

13

14 การดูแลรักษาเครื่องสำรองไฟ 1
การดูแลรักษาเครื่องสำรองไฟ 1. ดูแลเรื่องความสะอาด โดยใช้ผ้าแห้งทำความสะอาดที่ตัวเครื่อง 2. ดูแลเรื่องการระบายอากาศ อุณหภูมิที่เหมาะสม และปราศจากฝุ่นละออง 3. อย่านำเครื่องสำรองไฟไปใช้งานผิดประเภท ไม่ควรนำอุปกรณ์ทำความร้อน หรือที่กินไฟมากๆ มาใช้งานกับ เครื่องสำรองไฟ 4. ใช้งาน เครื่องสำรองไฟและปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน 5. ในกรณีที่ UPS มีปัญหาขัดข้อง ให้แจ้งทางฝ่ายบริการ อย่าเปิดฝาเครื่อง เพื่อทำการซ่อมเอง ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายกับตัวเองและอาจเกิดความเสียหายกับ เครื่องสำรองไฟได้ 6. ควรทำการทดสอบสภาพแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจในสภาพของ เครื่องสำรองไฟ

15 น.ส.เบญจมาภรณ์ ทองดอนเหมือน
จัดทำโดย น.ส.เบญจมาภรณ์ ทองดอนเหมือน ปวส.2/1 การบัญชี เลขที่ 17


ดาวน์โหลด ppt เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google