งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Outlook 2010 การจัดการโฟลเดอร์และข่าวสาร rev 3 ทศวรรษ อัมพาโรจน์ ( เอ็ม ) Programmer แผนก EDP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Outlook 2010 การจัดการโฟลเดอร์และข่าวสาร rev 3 ทศวรรษ อัมพาโรจน์ ( เอ็ม ) Programmer แผนก EDP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Outlook 2010 การจัดการโฟลเดอร์และข่าวสาร rev 3 ทศวรรษ อัมพาโรจน์ ( เอ็ม ) Programmer แผนก EDP

2 ขอบเขตเนื้อหา การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ การคัดแยกข่าวสาร การจัดประเภทกลุ่มข่าวสาร ระบบตอบกลับข่าวสารอัตโนมัติ

3 การสร้างโฟลเดอร์ เพื่อเป็นการจัดระเบียบจดหมาย เป็นระบบระเบียบ แยกจดหมายเป็นส่วนๆ ให้ดูง่ายต่อการค้นหา จัดเก็บ ง่ายต่อการสืบค้น

4 รู้จักเครื่องมือเกี่ยวกับโฟลเดอร์ New Folder – สร้างโฟลเดอร์ใหม่ New Search Folder – สร้างโฟลเดอร์ค้นหาใหม่ Rename Folder – เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Copy Folder – คัดลอกโฟลเดอร์ New Search Folder – ย้ายโฟลเดอร์ Delete Folder - ลบโฟลเดอร์ Mark All as Read - ทำเครื่องหมายจดหมายเปิดอ่านแล้ว Run Rules Now - เริ่มทำคัดแยกข่าวสาร Clean Up Folder - ลบจดหมายที่ซ้ำกัน Delete All – ลบจดหมายทั้งหมด

5 การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ มี 2 วิธี วิธีที่ 1 1. คลิกขวาที่ชื่ออีเมล์ เลือก New Folder 2. คลิกเลือก New Folder

6 การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ( ต่อ ) มี 2 วิธี วิธีที่ 2 1. คลิกที่แท็บ Folder 2. คลิกเลือก New Folder

7 การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ( ต่อ ) จะพบหน้าสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมา ช่อง Name ให้ตั้งชื่อตามที่ต้องการ เลือกตำแหน่งที่จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา เมื่อตั้งชื่อและเลือกตำแหน่ง ที่สร้างโฟลเดอร์แล้ว คลิก OK

8 การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ( ต่อ ) จะปรากฏโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมา เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

9 Demo

10 การคัดแยกข่าวสาร คัดแยกจากกล่องขาเข้า เก็บในโฟลเดอร์ต่างๆ สามารถนำข้อความจดหมายไปสร้างเป็นปฏิทินนัดหมาย หรือ สมุดบันทึก หรือ ตารางงาน เพื่อดำเนินการจัดการเรื่องอื่นๆ ต่อไป

11 การคัดแยกข่าวสาร การย้ายจดหมายไปยังโฟลเดอร์ตามที่ต้องการ คลิกเลือกจดหมายที่ต้องการย้าย

12 การคัดแยกข่าวสาร 1. เลือกที่แท็บ Home และเลือกที่ปุ่ม Move 2. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการย้าย

13 การคัดแยกข่าวสาร หากต้องการย้ายไปโฟลเดอร์อื่นนอกเหนือจากที่สร้าง ให้คลิก Other Folder

14 Demo

15 การสร้างโฟลเดอร์และค้นหาข้อมูล อัตโนมัติ เป็นการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ และทำเงื่อนไขในการค้นหา จะได้จดหมายตามเงื่อนไขในการค้นหาลงในโฟลเดอร์นี้ อัตโนมัติ เป็นการคัดลอกจดหมายลงโฟลเดอร์เท่านั้น จดหมายต้นฉบับ จะยังอยู่ที่เดิม และที่โฟลเดอร์ค้นหา

16 การสร้างโฟลเดอร์และค้นหาข้อมูล อัตโนมัติ การสร้างโฟลเดอร์ค้นหา 1. ไปแท็บ Folder 2. คลิกเลือก New Search Folder

17 จะพบหาจอ เลือกเงื่อนไขในการค้นหาลงในโฟลเดอร์ การสร้างโฟลเดอร์และค้นหาข้อมูลอัตโนมัติ ( ต่อ ) Unread mail จดหมายที่ยังไม่อ่าน Mail Flagged for follow up จดหมายมีสถานะติดตามงาน Mail either unread or flagged for follow up จดหมายที่ยังไม่อ่าน หรือมีสถานะเป็นตามงาน Important mail จดหมายสำคัญ

18 Mail from and to specific people, Mail from specific people จดหมายจากอีเมล์ที่ระบุ ส่งมาถึงเรา Mail sent directly to me จดหมายที่ส่งมาโดยตรงถึงตัวเอง Mail sent to public group จดหมายที่ส่งมาถึงกลุ่มอีเมล์ การสร้างโฟลเดอร์และค้นหาข้อมูลอัตโนมัติ ( ต่อ )

19 Categorized mail จดหมายแยกประเภท Large mail จดหมายที่มีขนาดตามที่กำหนด Old mail จดหมายย้อนหลัง Mail with attachments จดหมายที่มีไฟล์แนบ Mail with specific words จดหมายที่มีคำเฉพาะ

20 เลือกเงื่อนไขค้นหาเสร็จแล้ว จะได้โฟลเดอร์และจดหมายที่ค้นหาให้ เรียบร้อย การสร้างโฟลเดอร์และค้นหาข้อมูลอัตโนมัติ ( ต่อ )

21 Demo

22 การจัดประเภทกลุ่มข่าวสาร จัดประเภทจดหมายอัตโนมัติ เมื่อมีจดหมายเข้ามา ไม่ต้องคัดแยกข่าวสารเอง สืบค้นย้อนหลังได้ง่าย การทำ Rule

23 การจัดประเภทกลุ่มข่าวสาร ( ต่อ ) 1. เลือกจดหมายที่ต้องการทำ Rule 2. คลิกเลือกแท็บ Home 3. คลิกที่ปุ่ม Rules 4. เลือก Create Rule

24 การจัดประเภทกลุ่มข่าวสาร ( ต่อ ) จะปรากฏหน้าต่างการสร้าง Rule ขึ้นมา การสร้าง Rule จะแบ่งเป็น 2 ส่วน หลักๆ จะกระทำกับใคร ให้กระทำทำอะไร

25 การจัดประเภทกลุ่มข่าวสาร เป็นการสร้าง Rule เสร็จเรียบร้อย *Run this rule now on messages already in the current folder ให้เริ่มทำกับข้อความเก่าที่อยู่ในเครื่องด้วย

26 Demo

27 ระบบตอบกลับข่าวสารอัตโนมัติ เป็นระบบเพื่อให้ทราบว่าผู้ส่ง ได้อ่านจดหมายที่ตัวเองส่งไป หรือยัง เมื่อผู้รับอ่านจดหมายแล้ว จะส่งจดหมายกลับมาทางผู้ส่งว่าได้ เปิดอ่านจดหมายแล้ว

28 Demo

29 Thank You! Next lesson Contacts & Business Card


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Outlook 2010 การจัดการโฟลเดอร์และข่าวสาร rev 3 ทศวรรษ อัมพาโรจน์ ( เอ็ม ) Programmer แผนก EDP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google