งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BSRUAnimationSTUDIOS STOP MOTION. Stop Motion คือการทำ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่สร้าง จากวัตถุจริงได้แก่ ภาพวาด สิ่งของ คน ตุ๊กตา หรือวัตถุอื่นๆที่จับต้องได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BSRUAnimationSTUDIOS STOP MOTION. Stop Motion คือการทำ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่สร้าง จากวัตถุจริงได้แก่ ภาพวาด สิ่งของ คน ตุ๊กตา หรือวัตถุอื่นๆที่จับต้องได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BSRUAnimationSTUDIOS STOP MOTION

2 Stop Motion คือการทำ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่สร้าง จากวัตถุจริงได้แก่ ภาพวาด สิ่งของ คน ตุ๊กตา หรือวัตถุอื่นๆที่จับต้องได้ โดย ทำการจัดท่าทางของวัตถุให้เป็น ภาพที่ต่อเนื่องกันครั้งละ 1 เฟรมและ ทำการถ่ายหรือสแกนภาพนั้นๆทีละ 1 ภาพ เมื่อภาพเหล่านี้ถูกนำมาจัดเรียง กัน จะเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มี ความต่อเนื่อง STOP MOTION

3 STOP MOTION PROCESS จัด ท่าทาง ถ่ายภา พ จัดเรียง ประมวลผล ภาพต่อเนื่อง

4 สรุปแบบสั้นๆตรงตาม ความหมายของ Stop Motion ก็คือ การหยุด (stop) ท่าทางของวัตถุ เพื่อเก็บภาพ และนำ ภาพเหล่านั้นมาจัดเรียง กันให้วัตถุในภาพมีการ เคลื่อนที่ (motion) เป็น ภาพที่ต่อเนื่อง STOP MOTION

5 Stop Motion มีหลายประเภท โดยมากจะแบ่งตามประเภทของวัตถุที่ นำมาใช้ในการสร้างผลงาน ประเภทของ STOP MOTION

6  Puppet Animation  Puppetoon  Clay Animation หรือ Plasticine  Cutout Animation  Silhouette Animation  Model Animation  Go Motion ประเภทของ STOP MOTION

7  Object Animation  Graphic Animation  Brickfilm  Pixilation  Flip Book  Drawing Stop Motion ประเภทของ STOP MOTION

8 เป็น Stop Motion ที่สร้างจากหุ่นที่มี ข้อต่อตามร่างกายเหมือนคน สัตว์ สิ่งมีชีวิต หรืออุปกรณ์ที่มีข้อต่อ ข้อ เหวี่ยงต่างๆ เปรียบเสมือนกับหุ่น กระบอกที่มีข้อต่อภายในตัวหุ่น ในการ สร้างจะขยับข้อต่อของหุ่นเพื่อเปลี่ยน ท่าทาง และเปลี่ยนตำแหน่งการวาง แล้วทำการถ่ายภาพ PUPPET ANIMATION

9  The tale of the fox(France, 2009)  The Nightmare Before Christmas(US, 1993)  Corpse Bride(US, 2005)  Coraline(US, 2009) PUPPET ANIMATION

10 เป็น Stop Motion ที่สร้างจากหุ่นที่มี ข้อต่อตามร่างกายเหมือนคน สัตว์ สิ่งมีชีวิต หรืออุปกรณ์ที่มีข้อต่อ ข้อ เหวี่ยงต่างๆ เปรียบเสมือนกับหุ่น กระบอกที่มีข้อต่อภายในตัวหุ่น ในการ สร้างจะขยับข้อต่อของหุ่นเพื่อเปลี่ยน ท่าทาง และเปลี่ยนตำแหน่งการวาง แล้วทำการถ่ายภาพ PUPPETOON

11 มีความคล้ายคลึงกับ Puppet Animation และ Puppetoon เพียงแต่ วัสดุที่ใช้ทำตัวละครจะทำจากดิน เหนียว ขี้ผึ้งหรือวัสดุที่มีลักษณะ คล้ายๆกัน โครงสร้างด้านในจะเป็น โครงลวดเพื่อการดัดท่าทางของหุ่น CLAY ANIMATION หรือ PLASTICINE

12 เกิดจากการขยับวัตถุ 2D มิติ ที่ทำ จากวัสดุเป็นแผ่น เช่น กระดาษ หรือ ผ้า ตัดเป็นรูปร่างและตกแต่งเป็นรูป ต่างๆ CUTOUT ANIMATION

13 เป็น Stop Motion ประเภทหนึ่งที่มี ความคล้ายกับ Cutout Animation เพียงแต่รูปที่ออกมาจะเห็นเป็นโครง กรอบนอกของวัตถุที่มีลักษณะทึบ เหมือนเงา ตัวอย่างของ Silhouette Animation ได้แก่เรื่อง The Adventures of Prince Achmed SILHOUETTE ANIMATION

14 คือ Stop Motion ที่สร้างขึ้นจาก หุ่นจำลองตัวละคร แล้วนำมาขยับเพื่อ สร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Stop Motion จากนั้นใช้เทคนิคการซ้อน ภาพเคลื่อนไหวเข้ากับฉาก คน หรือ ตัวลรครจริง ตัวอย่างของ Model Animation ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง King Kong(1933, Willis O’Brien) MODEL ANIMATION

15 จัดเป็น Model Animation ประเภท หนึ่งซึ่งใช้เทคนิค Motion Blur ระหว่างเฟรมหลายๆเฟรม ซึ่งไม่ได้ เป็นแอนิเมชั่นแบบดั้งเดิม แต่เป็น เทคนิคที่เกิดขึ้นในยุค 80 โดย บริษัท อุตสาหกรรม Light & Magic และ Phil Tippett ได้สร้างเทคนิคพิเศษนี้ ในฉากภาพยนตร์เรื่อง Empire Strikes Back (1980) GO MOTION

16  Empire Strikes Back (1980)  ตัวละครมังกรที่มีชื่อว่า Vermithrax จากภาพยนตร์เรื่อง Dragonslayer (1981) GO MOTION

17 เป็นการสร้าง Animation จาก วัตถุที่ไม่มีชีวิต เช่น ตุ๊กตา กล่อง ลูกบอล ฯลฯ หรือ วัตถุที่สร้างขึ้นเป็น พิเศษ OBJECT ANIMATION

18 เป็น Stop Motion ที่เกิดจากภาพถ่าย ( ไม่ใช่ภาพที่เกิดจากการวาด ) หนังสือพิมพ์ หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่นนิตยสาร คลิปหนีบกระดาษ เครื่อง เขียนฯลฯ ซึ่งจะถ่ายเป็นภาพนิ่งทีละ เฟรม แล้วนำมาเรียงต่อกันเป็น ภาพเคลื่อนไหว GRAPHIC ANIMATION

19 เป็นการสร้างงานจากชิ้นส่อนที่มี ลักษณะเป็นบล็อก เช่นตัวต่อ Lego หรือชิ้นส่วนที่มีลักษณะเดียวกัน โดยมี จุดเริ่มต้นจากการเผยแพร่ใน Youtube ซึ่งต่อมามีคนทำตามและ เผยแพร่ต่อๆกัน เนื่องจากใช้วัสดุที่หา ง่าย ขั้นตอนการทำไม่ซับซ้อน ซอฟแวร์และกล้องที่ใช้ส่วนมากจะ ราคาไม่แพง BRICKFILM

20 เป็น Stop Motion ที่ใช้คนจริงมาจัด ท่าทางเพื่อเก็บภาพทีละเฟรม สามารถนำโมเดลอื่นๆมาแสดงร่วม ด้วย ซึ่งสามารถทำได้ง่าย และมีการ เคลื่อนไหวที่กลมกลืนสอดคล้องกัน ตัวอย่างได้แก่ The Secret Adventures of Tom Thumb. PIXILATION

21 เป็น Stop Motion ที่ทำง่ายที่สุด และ ใช้อุปกรณ์น้อยมาก นั่นคือการวาด ภาพลงบนริมสมุดทีละหน้า โดยภาพ จะมีความต่อเนื่องกันเหมือนการทำ การ์ตูน 2D เมื่อทำการเปิดหน้ากระดาษ ด้วยความเร็วต่อเนื่องกันจะเกิดเป็น ภาพเคลื่อนไหว FLIP BOOK

22 สร้างจากการวาดภาพเป็นเรื่องราว ต่อเนื่องกัน ส่วนมากมักจะวาดบน White Board โดยการวาด ภาพต่อเนื่องแล้วถ่ายรูปทีละเฟรม เป็นการวาดแล้วลบ เพื่อให้เกิดการ เคลื่อนไหวที่ดูมีความเปลี่ยนแปลง และมีการเพิ่มขนาดหรือเจริญเติบโต มีลักษณะคล้ายกับ Flip Book DRAWING STOP MOTION


ดาวน์โหลด ppt BSRUAnimationSTUDIOS STOP MOTION. Stop Motion คือการทำ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่สร้าง จากวัตถุจริงได้แก่ ภาพวาด สิ่งของ คน ตุ๊กตา หรือวัตถุอื่นๆที่จับต้องได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google