งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้วยความปรารถนาให้ท่านมีสุขภาพดี จาก คลินิกแสงส่องใจ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โทร.(055) 411064 ต่อ 2109,2110 คนรุ่นใหม่ ร่วมต้านภัย อ้างอิง กองกำกับการนโยบายและแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้วยความปรารถนาให้ท่านมีสุขภาพดี จาก คลินิกแสงส่องใจ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โทร.(055) 411064 ต่อ 2109,2110 คนรุ่นใหม่ ร่วมต้านภัย อ้างอิง กองกำกับการนโยบายและแผน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้วยความปรารถนาให้ท่านมีสุขภาพดี จาก คลินิกแสงส่องใจ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โทร.(055) 411064 ต่อ 2109,2110 คนรุ่นใหม่ ร่วมต้านภัย อ้างอิง กองกำกับการนโยบายและแผน กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ยาเสพติด ป้องกันตนเอง โดยไม่ทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิดถ้ามี ปัญหา หรือไม่สบายใจอย่างเก็บไว้คนเดียว ควรปรึกษาพ่อ แม่ ครู อาจารย์ รู้จักใช้เวลา ว่างให้มีประโยชน์ เช่น อ่านหนังสือ เล่นกีฬา หรือทำงานอดิเรกต่าง ๆ ระมัดระวังใช้ยาและ ศึกษาให้เข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติด ป้องกันครอบครัว โดยสอดส่องดูแลเด็ก และบุคคลในครอบครัว อย่าให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอบรมสั่งสอนให้ รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด ดูแลเรื่องการคบ เพื่อน และที่สำคัญที่สุดคือทุกคน ใน ครอบครัวควรสร้างความรักความเข้าใจและ ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ป้องกันชุมชน หากพบผู้ติดยาเสพติดควรช่วยเหลือแนะนำ ให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยเร็ว เมื่อรู้ว่าใคร ผลิต นำเข้า ส่งออกหรือจำหน่ายยาเสพติด ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจะได้ ดำเนิน การกวาดล้างและปราบปรามมิให้ยาเสพติด กระจายไปสู่ชุมชน เราจะป้องกันยาเสพติด ได้อย่างไร...? หากท่านประสบปัญหายาเสพติด และไม่อาจแก้ไขได้ด้วยตนเอง อาจขอรับคำปรึกษาหรือแนะนำ หรือขอรับบริการบำบัดรักษายาเสพติด ได้จาก คลินิกแสงส่องใจ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โทร (055) 411 064 ต่อ 2109, 2110 ฟรี - ค่าบำบัดรักษาและค่าบริการ -ขอรับบริการได้ในวัน –เวลาราชการ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ยาเสพติด

2 ยาเสพติดเมื่อเกิดการเสพติดแล้ว จะ มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจซึ่งทำให้ ลักษณะและความประพฤติของผู้เสพ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่อาจสังเกตพบ ได้ คือ - สุขภาพทรุดโทรม ซูบผอม - อารมณ์ฉุนเฉียวหรือเงียบขรึม ผิดปกติ - ถ้าผู้เสพเป็นนักเรียน นักศึกษา มักพบว่า ไม่สามารถ เรียนหนังสือได้หรือผลการ เรียนแย่ลง ถ้าเป็นคนทำงาน มักพบว่า ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงหรือไม่ ยอม ทำงานเลย - ชอบใส่เสื้อแขนยาวตลอดเวลา เพื่อ ปกปิดรอยเข็มที่ ฉีดยาตรงท้องแขนด้าน ใน - ขอเงิน จากผู้ปกครองเพิ่มหรือยืมเงินจาก เพื่อนฝูง เสมอเพื่อนำไปซื้อยาเสพติด - ขโมยของ ฉกชิงวิ่งราว เพื่อหาเงินไปซื้อ ยาเสพติด ยาเสพติด คืออะไร ….? ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมีหรือวัตถุ ใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยการ กิน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ แล้ว จะ ทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะ สำคัญ เช่น * ต้องเพิ่มขนาดการเสพมากขึ้นเรื่อย ๆ * มีอาการอยากยาเมื่อขาดยา * มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและ จิตใจอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง * สุขภาพโดยทั่วไป จะทรุดโทรมลง * ความอยากรู้ อยากลองด้วยความคึก คะนอง * ถูกชักชวนหรือเพื่อต้องการให้เป็นที่ ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน * มีความเชื่อในทางที่ผิดเช่น เชื่อว่ายาเสพ ติดบางชนิด อาจช่วยให้สบายใจลืมความ ทุกข์หรือช่วยให้ทำงานได้มาก ๆ หรือขาด ความระมัดระวังใน การใช้ยา * สภาพสิ่งแวดล้อมถูกกดดัน จากปัญหา ครองครัว เศรษฐกิจและสังคม * ขาดความรู้เรื่องยาและยาเสพติด ทำไมจึงติดยาเสพติด...? จำแนกตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท แบ่งเป็น 4 ประเภท 1. ประเภทกดประสาท ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยานอนหลับ ยาระงับประสาท ยากล่อม ประสาท เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด รวมทั้งสาร ระเหย ประเภทต่างๆ เช่น ทินเนอร์ แล็กเกอร์ น้ำมันเบนซิน กาว เป็นต้น มักพบว่าผู้เสพติดมี ร่างกาย ซูบซีด ผอมเหลือง อ่อนเพลีย ฟุ้งซ่าน อารมณ์ เปลี่ยนแปลงง่าย 2. ประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ แอมเฟตามีน (ยาบ้า) กระท่อม โคเคน เอ็กซ์ตาซี (ยาอี) มัก พบว่าผู้เสพติด จะมีอาการหงุดหงิดกระวนกระวาย จิตสับสนคลุ้มคลั่ง หวาดระแวง 3. ประเภทหลอนประสาท ได้แก่ แอลเอสดี ดี เอ็มที และเห็ดขี้ควาย เป็นต้น ผู้เสพติดจะมี อาการประสาท หลอน ทางตา หู จมูก และลิ้น เช่น ฝันเฟื่อง เห็นแสง วิจิตรพิสดาร หูแว่วได้ยินเสียง ประหลาด หรือเห็น ภาพหลอนที่น่าเกลียดน่ากลัว ควบคุมคนเองไม่ได้ ในที่สุดมักป่วยเป็นโรคจิต 4. ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน อาจกดกระตุ้น หรือ หลอนประสาทร่วมกันได้ แก่ กัญชาผู้เสพติด มักจะเกิด อาการประสาทหลอน เห็นภาพลวงตา หูแว่วหรือมี อาการหวาด ระแวงความคิดสับสน ควบคุมตนเองไม่ได้และป่วยเป็นโรคจิตในที่สุด ประเภทยาเสพติด ….? การสังเกตผู้ติดยาเสพติด ….?


ดาวน์โหลด ppt ด้วยความปรารถนาให้ท่านมีสุขภาพดี จาก คลินิกแสงส่องใจ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โทร.(055) 411064 ต่อ 2109,2110 คนรุ่นใหม่ ร่วมต้านภัย อ้างอิง กองกำกับการนโยบายและแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google