งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยาเสพติด ยาเสพติด คนรุ่นใหม่ ร่วมต้านภัย เราจะป้องกันยาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยาเสพติด ยาเสพติด คนรุ่นใหม่ ร่วมต้านภัย เราจะป้องกันยาเสพติด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยาเสพติด ยาเสพติด คนรุ่นใหม่ ร่วมต้านภัย เราจะป้องกันยาเสพติด
คนรุ่นใหม่ ร่วมต้านภัย เราจะป้องกันยาเสพติด ได้อย่างไร...? หากท่านประสบปัญหายาเสพติด และไม่อาจแก้ไขได้ด้วยตนเอง อาจขอรับคำปรึกษาหรือแนะนำ หรือขอรับบริการบำบัดรักษายาเสพติดได้จาก ยาเสพติด ป้องกันตนเอง โดยไม่ทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิดถ้ามีปัญหา หรือไม่สบายใจอย่างเก็บไว้คนเดียว ควรปรึกษาพ่อ แม่ ครู อาจารย์ รู้จักใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ เช่น อ่านหนังสือ เล่นกีฬาหรือทำงานอดิเรกต่าง ๆ ระมัดระวังใช้ยาและ ศึกษาให้เข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติด ป้องกันครอบครัว โดยสอดส่องดูแลเด็ก และบุคคลในครอบครัวอย่าให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอบรมสั่งสอนให้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด ดูแลเรื่องการคบเพื่อน และที่สำคัญที่สุดคือทุกคน ในครอบครัวควรสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ป้องกันชุมชน หากพบผู้ติดยาเสพติดควรช่วยเหลือแนะนำให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยเร็ว เมื่อรู้ว่าใครผลิต นำเข้า ส่งออกหรือจำหน่ายยาเสพติด ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจะได้ ดำเนิน การกวาดล้างและปราบปรามมิให้ยาเสพติดกระจายไปสู่ชุมชน คลินิกแสงส่องใจ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โทร (055) ต่อ 2109, 2110 ฟรี - ค่าบำบัดรักษาและค่าบริการ ขอรับบริการได้ในวัน –เวลาราชการ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา น. ยาเสพติด ด้วยความปรารถนาให้ท่านมีสุขภาพดี จาก คลินิกแสงส่องใจ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โทร.(055) ต่อ 2109,2110 อ้างอิง กองกำกับการนโยบายและแผน กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

2 ยาเสพติด คืออะไร….? ประเภทยาเสพติด….? ทำไมจึงติดยาเสพติด...?
การสังเกตผู้ติดยาเสพติด….? ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมีหรือวัตถุใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยการกิน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ แล้ว จะทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญ เช่น * ต้องเพิ่มขนาดการเสพมากขึ้นเรื่อย ๆ * มีอาการอยากยาเมื่อขาดยา * มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง * สุขภาพโดยทั่วไป จะทรุดโทรมลง ยาเสพติดเมื่อเกิดการเสพติดแล้ว จะมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจซึ่งทำให้ลักษณะและความประพฤติของผู้เสพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่อาจสังเกตพบได้ คือ - สุขภาพทรุดโทรม ซูบผอม - อารมณ์ฉุนเฉียวหรือเงียบขรึม ผิดปกติ - ถ้าผู้เสพเป็นนักเรียน นักศึกษา มักพบว่าไม่สามารถ เรียนหนังสือได้หรือผลการเรียนแย่ลง ถ้าเป็นคนทำงาน มักพบว่าประสิทธิภาพในการทำงานลดลงหรือไม่ยอม ทำงานเลย - ชอบใส่เสื้อแขนยาวตลอดเวลา เพื่อปกปิดรอยเข็มที่ ฉีดยาตรงท้องแขนด้านใน - ขอเงิน จากผู้ปกครองเพิ่มหรือยืมเงินจากเพื่อนฝูง เสมอเพื่อนำไปซื้อยาเสพติด - ขโมยของ ฉกชิงวิ่งราว เพื่อหาเงินไปซื้อยาเสพติด จำแนกตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท แบ่งเป็น 4 ประเภท 1. ประเภทกดประสาท ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยานอนหลับ ยาระงับประสาท ยากล่อมประสาท เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด รวมทั้งสารระเหย ประเภทต่างๆ เช่น ทินเนอร์ แล็กเกอร์ น้ำมันเบนซิน กาว เป็นต้น มักพบว่าผู้เสพติดมีร่างกาย ซูบซีด ผอมเหลือง อ่อนเพลีย ฟุ้งซ่าน อารมณ์ เปลี่ยนแปลงง่าย 2. ประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ แอมเฟตามีน (ยาบ้า) กระท่อม โคเคน เอ็กซ์ตาซี (ยาอี) มักพบว่าผู้เสพติด จะมีอาการหงุดหงิดกระวนกระวายจิตสับสนคลุ้มคลั่ง หวาดระแวง 3. ประเภทหลอนประสาท ได้แก่ แอลเอสดี ดีเอ็มที และเห็ดขี้ควาย เป็นต้น ผู้เสพติดจะมีอาการประสาท หลอน ทางตา หู จมูก และลิ้น เช่นฝันเฟื่อง เห็นแสง วิจิตรพิสดาร หูแว่วได้ยินเสียง ประหลาด หรือเห็น ภาพหลอนที่น่าเกลียดน่ากลัว ควบคุมคนเองไม่ได้ ในที่สุดมักป่วยเป็นโรคจิต 4. ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน อาจกดกระตุ้น หรือ หลอนประสาทร่วมกันได้ แก่ กัญชาผู้เสพติดมักจะเกิด อาการประสาทหลอน เห็นภาพลวงตา หูแว่วหรือมี อาการหวาด ระแวงความคิดสับสน ควบคุมตนเองไม่ได้และป่วยเป็นโรคจิตในที่สุด ทำไมจึงติดยาเสพติด...? * ความอยากรู้ อยากลองด้วยความคึกคะนอง * ถูกชักชวนหรือเพื่อต้องการให้เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน * มีความเชื่อในทางที่ผิดเช่น เชื่อว่ายาเสพติดบางชนิด อาจช่วยให้สบายใจลืมความทุกข์หรือช่วยให้ทำงานได้มาก ๆ หรือขาดความระมัดระวังใน การใช้ยา * สภาพสิ่งแวดล้อมถูกกดดัน จากปัญหาครองครัว เศรษฐกิจและสังคม * ขาดความรู้เรื่องยาและยาเสพติด


ดาวน์โหลด ppt ยาเสพติด ยาเสพติด คนรุ่นใหม่ ร่วมต้านภัย เราจะป้องกันยาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google