งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Finance and Leasing Solution By D2R Group Co.,Ltd. TruSTore.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Finance and Leasing Solution By D2R Group Co.,Ltd. TruSTore."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Finance and Leasing Solution By D2R Group Co.,Ltd. TruSTore

3 Module Application Management Contract Management Account Payable Account Receivabl e Closing & Transfer Taxation & Amortizatio n Insurance Managemen t General ledger Transfer Debt Manageme nt Car Registration Management Custodian & Collateral

4 Credit Scoring and Credit Checking ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเครดิตของลูกค้า Dealer Management Software ระบบบริหาร Dealer Hire Purchase Software ระบบเช่าซื้อ and Fleet System Leasing Software (ระบบลิสซิ่ง) and Financial Lease and Operation Lease Personal Loan Software ระบบสินเชื่อส่วนบุคคล Commercial Loan Software ระบบสินเชื่อธุรกิจ Promissory Note Software ระบบตั๋วสัญญาใช้เงิน (ตั๋วเงินฝาก ) Factoring Software ระบบแฟคเตอร์ริ่ง and Bill Discount Collateral (ระบบหลักประกัน) Registration (ระบบทะเบียน) Follow up and Legal System (ระบบติดตามหนี้และระบบกฎหมาย Function

5 Blacklist System (ระบบข้อมูลบัญชีดำ) Loan Restructure (ระบบปรับปรุงโครงสร้างหนี้) Account Receivable (ระบบลูกหนี้) Account Payable (ระบบเจ้าหนี้) Fix Asset (ระบบทรัพย์สิน) Taxation System General Ledger (ระบบบัญชีแยกประเภท) Custodian (ระบบบริหารห้องเก็บเอกสาร) Cash Management Function (continue)

6  ครอบคลุมการปฏิบัติงานของธุรกิจการเงินครบวงจร  Multi Loan Type /Multi Branch/ Multi Products /Multi Type  Web Base Application  Support Mobile /Tablet App  System Configurable  รองรับกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  ระบบภาษีถูกต้องตามกฎหมายทางธุรกิจ  รองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ต่างๆทางธุรกิจ  Relational Database(RDB)  ระบบความปลอดภัยและการหาร่องรอยที่ดี  เชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบบัญชีได้อย่างครบถ้วน  รองรับประเภทสินเชื่อ ได้หลากหลายรูปแบบ  รองรับประเภทความสัมพันธ์คู่ค้า ได้หลากหลายรูปแบบ Designed Solution

7  รองรับลักษณะการกู้ ได้หลากหลายรูปแบบ  รองรับเพดานการกู้ ได้หลากหลายรูปแบบ  สินค้าหลายประเภท  รองรับสินค้าใหม่, สินค้าใช้แล้ว, รีไฟแนนซ์, จำนำ  กำหนด VAT ได้ เช่น 7 %, 10 % หรือ 0 %  กำหนดดอกเบี้ย ได้ (Fix Rate, Float Rate), (Flat Method, Decline Method)  Beginning Mode, Ending Mode และ B/E Mode  Par Rate และ Effective Rate  - Step Up, Step Down Installment Designed Solution (continue)

8  รองรับคำขอและสัญญาที่แตกต่าง หลากหลาย ตามความต้องการ  รองรับการจ่ายชำระที่แตกต่าง หลากหลาย ตามความต้องการ  สามารถทำการปิดบัญชีได้หลายประเภท  ส่วนงานบริหารหนี้ มีข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ และติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนงานทะเบียน สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานอื่นอย่างอัตโนมัติ  ส่วนงานประกันภัย เชื่อมโยงหน่วยงานอื่นอย่างอัตโนมัติ  ส่วนงานฝ่ายบัญชี สามารถรับรู้รายได้/รายจ่าย จาก Interest, Subsidy, CommissionและDepreciation etc.  ส่วนงาน MIS รายงานวิเคราะห์ต่างๆ เช่น Overdue Aging/ Maturity Aging/ etc.  ส่วนงานเชื่อมต่อระบบบัญชีแยกประเภท สามารถ Mapping บัญชีตามรหัส Transaction ประเภทสินค้าและประเภทสินเชื่อ Designed Solution (continue)

9 Application Server S/W Architecture Windows Server Lastest.NET Framework IIS Service TruStore Server Component TruStore Server Component Database Interface Client Interface PC+Browser Client Tablet Client SmartPhone Client Web Service MS SQL Server API LDAP Server LDAP/AD WebClient Component Browser Interface Web Service IIS Service Lastest.NET Framework Windows Server

10 ZIP2 Server Zone ZIP1 Typical Physical Architecture DMZ switch External Application Server DMZ Firewall/I PS/IDS Firewall/ IDS Firewall/ IDS Back-End switch Internal Application Server MS SQL Server External Clients

11 HQ Tablet Application ถ่ายรูป ใบตรวจ สถานที่ หน่วยเบิก วันที่ สป จำนวน ??? กรอกแบบฟอร์ม เครือข่าย 3G GPS ตำแหน่ง ( พิกัด ) internet เจ้าหน้าที่ควบคุม MAP

12 Mobile Approve internet SmartPhone Approve? HQ เจ้าหน้าที่ - ขอ อนุมัติ สัญญากู้ … หน่วยเบิก วันที่ สป จำนวน ???

13 Contact Us D2R Group Co.,Ltd. 12/A Floor Unit B1 Siam Tower 989 Rama I Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel: 029078816 Mobile:081-875-1055 Email:winich@d2r.co.th


ดาวน์โหลด ppt Finance and Leasing Solution By D2R Group Co.,Ltd. TruSTore.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google