งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Finance and Leasing Solution By D2R Group Co.,Ltd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Finance and Leasing Solution By D2R Group Co.,Ltd."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Finance and Leasing Solution By D2R Group Co.,Ltd.
TruSTore Finance and Leasing Solution By D2R Group Co.,Ltd.

2 Module 2 Contract Management Application Management Account Payable
Debt Management Car Registration Management Closing & Transfer Account Receivable Insurance Management Custodian & Collateral Taxation & Amortization General ledger Transfer 2

3 Function Credit Scoring and Credit Checking ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเครดิตของลูกค้า Dealer Management Software ระบบบริหาร Dealer Hire Purchase Software ระบบเช่าซื้อ and Fleet System Leasing Software (ระบบลิสซิ่ง) and Financial Lease and Operation Lease Personal Loan Software ระบบสินเชื่อส่วนบุคคล Commercial Loan Software ระบบสินเชื่อธุรกิจ Promissory Note Software ระบบตั๋วสัญญาใช้เงิน (ตั๋วเงินฝาก ) Factoring Software ระบบแฟคเตอร์ริ่ง and Bill Discount Collateral (ระบบหลักประกัน) Registration (ระบบทะเบียน) Follow up and Legal System (ระบบติดตามหนี้และระบบกฎหมาย

4 Function (continue) Blacklist System (ระบบข้อมูลบัญชีดำ)
Loan Restructure (ระบบปรับปรุงโครงสร้างหนี้) Account Receivable (ระบบลูกหนี้) Account Payable (ระบบเจ้าหนี้) Fix Asset (ระบบทรัพย์สิน) Taxation System General Ledger (ระบบบัญชีแยกประเภท) Custodian (ระบบบริหารห้องเก็บเอกสาร) Cash Management

5 Designed Solution ครอบคลุมการปฏิบัติงานของธุรกิจการเงินครบวงจร
Multi Loan Type /Multi Branch/ Multi Products /Multi Type Web Base Application Support Mobile /Tablet App System Configurable รองรับกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบบภาษีถูกต้องตามกฎหมายทางธุรกิจ รองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ต่างๆทางธุรกิจ Relational Database(RDB) ระบบความปลอดภัยและการหาร่องรอยที่ดี เชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบบัญชีได้อย่างครบถ้วน รองรับประเภทสินเชื่อ ได้หลากหลายรูปแบบ รองรับประเภทความสัมพันธ์คู่ค้า ได้หลากหลายรูปแบบ

6 Designed Solution (continue)
รองรับลักษณะการกู้ ได้หลากหลายรูปแบบ รองรับเพดานการกู้ ได้หลากหลายรูปแบบ สินค้าหลายประเภท รองรับสินค้าใหม่, สินค้าใช้แล้ว, รีไฟแนนซ์, จำนำ กำหนด VAT ได้ เช่น 7 %, 10 % หรือ 0 % กำหนดดอกเบี้ย ได้ (Fix Rate, Float Rate), (Flat Method, Decline Method) Beginning Mode , Ending Mode และ B/E Mode Par Rate และ Effective Rate - Step Up , Step Down Installment

7 Designed Solution (continue)
รองรับคำขอและสัญญาที่แตกต่าง หลากหลาย ตามความต้องการ รองรับการจ่ายชำระที่แตกต่าง หลากหลาย ตามความต้องการ สามารถทำการปิดบัญชีได้หลายประเภท ส่วนงานบริหารหนี้ มีข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ และติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนงานทะเบียน สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานอื่นอย่างอัตโนมัติ ส่วนงานประกันภัย เชื่อมโยงหน่วยงานอื่นอย่างอัตโนมัติ ส่วนงานฝ่ายบัญชี สามารถรับรู้รายได้/รายจ่าย จาก Interest, Subsidy, CommissionและDepreciation etc. ส่วนงาน MIS รายงานวิเคราะห์ต่างๆ เช่น Overdue Aging/ Maturity Aging/ etc. ส่วนงานเชื่อมต่อระบบบัญชีแยกประเภท สามารถ Mapping บัญชีตามรหัส Transaction ประเภทสินค้าและประเภทสินเชื่อ

8 Application Server S/W Architecture
MS SQL Server API SmartPhone Client TruStore Server Component Tablet Client Database Interface Client Interface LDAP/AD Web Service IIS Service Web Service LDAP Server Lastest .NET Framework WebClient Component Windows Server Browser Interface IIS Service Lastest .NET Framework Windows Server PC+Browser Client 8

9 Typical Physical Architecture
External Clients ZIP1 Server Zone ZIP2 DMZ External Application Server MS SQL Server Firewall/IPS/IDS DMZ switch Back-End switch Firewall/ IDS Internal Application Server 9

10 Tablet Application GPS เครือข่าย 3G ตำแหน่ง(พิกัด) ถ่ายรูป
internet ตำแหน่ง(พิกัด) ถ่ายรูป กรอกแบบฟอร์ม HQ MAP ใบตรวจสถานที่ หน่วยเบิก วันที่ สป จำนวน ??? เจ้าหน้าที่ควบคุม 10

11 Mobile Approve Approve? SmartPhone HQ เจ้าหน้าที่- ขออนุมัติ internet
สัญญากู้… หน่วยเบิก วันที่ สป จำนวน ??? เจ้าหน้าที่- ขออนุมัติ 11

12 Contact Us D2R Group Co.,Ltd. 12/A Floor Unit B1 Siam Tower 989 Rama I Road, Pathumwan, Bangkok Tel: Mobile:


ดาวน์โหลด ppt Finance and Leasing Solution By D2R Group Co.,Ltd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google