งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์รพศ.อุดรธานี ในการเตรียมรับการประเมิน NCD คลินิกคุณภาพ ปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์รพศ.อุดรธานี ในการเตรียมรับการประเมิน NCD คลินิกคุณภาพ ปี 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์รพศ.อุดรธานี ในการเตรียมรับการประเมิน NCD คลินิกคุณภาพ ปี 2557

2 1.ศึกษาองค์ประกอบหลัก คลินิก NCDคุณภาพ 2.เตรียมการข้อมูล 3.เตรียมทีม 4.รวบรวม เอกสาร/รูปภาพ 5.มั่นใจ เชื่อมั่น ศรัทธาทีม

3 1.ศึกษาองค์ประกอบหลักของคลินิก มุ่งเป้าประเด็น คำตอบ คะแนนสูงสุดคือ ข้อ จ. สถานะของตนเอง ห่างจาก มาตรฐานสูงสุด เพียงใด หาคำตอบ สถานะตนเอง ที่เป็นจริงที่สุด สื่อสารให้ทั่วถึง ประชุมทีมสหวิชาชีพ หาคำตอบที่ใช่ที่สุด หาวิธีการใหม่ๆ เพื่อ ไปสู่ มาตรฐานสูงสุด

4 2. เตรียมการข้อมูล นิยาม การบันทึก การ จัดเก็บ ความถูกต้องของ ข้อมูล การประมวลผล ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เน้นรายละเอียด กลุ่มป่วย กลุ่มป่วยแทรกซ้อน เน้น การปรับ ระบบงาน/กิจกรรม

5 3.การเตรียมทีม ทีมนำ ผู้รับผิดชอบ งานหลัก ภาคเครือข่าย การสื่อสาร ทิศทาง นโยบาย การปรับระบบบริการที่ active ภาพบริการไร้รอยต่อ การส่งต่อ ส่งกลับ การให้คำปรึกษา การติดตามการนิเทศ เห็นภาพการดูแลต่อเนื่ อง

6 4.รวบรวม เอกสาร รูปภาพ การจัดการตนเอง ตัวอย่าง กรณีศึกษาเด่น ตัวอย่าง ระบบงานเด่น การสนับสนุน การตัดสินใจ คู่มือ /แนวทาง ระบบงานที่เอื้อ

7 5. ปลุกกระแส ความมั่นใจ เชื่อมั่น ศรัทธาในทีม


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์รพศ.อุดรธานี ในการเตรียมรับการประเมิน NCD คลินิกคุณภาพ ปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google