งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์รพศ.อุดรธานี ในการเตรียมรับการประเมิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์รพศ.อุดรธานี ในการเตรียมรับการประเมิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์รพศ.อุดรธานี ในการเตรียมรับการประเมิน
NCD คลินิกคุณภาพ ปี 2557

2 1. ศึกษาองค์ประกอบหลัก คลินิก NCDคุณภาพ 2. เตรียมการข้อมูล 3

3 1.ศึกษาองค์ประกอบหลักของคลินิก
มุ่งเป้าประเด็น คำตอบ คะแนนสูงสุดคือ ข้อ จ. สถานะของตนเอง ห่างจาก มาตรฐานสูงสุด เพียงใด หาคำตอบ สถานะตนเอง ที่เป็นจริงที่สุด สื่อสารให้ทั่วถึง ประชุมทีมสหวิชาชีพ หาคำตอบที่ใช่ที่สุด หาวิธีการใหม่ๆ เพื่อ ไปสู่ มาตรฐานสูงสุด

4 2. เตรียมการข้อมูล นิยาม การบันทึก การจัดเก็บ ความถูกต้องของข้อมูล
การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เน้นรายละเอียด กลุ่มป่วย กลุ่มป่วยแทรกซ้อน เน้น การปรับ ระบบงาน/กิจกรรม ข้อมูล

5 3.การเตรียมทีม การสื่อสาร ทิศทาง นโยบาย การปรับระบบบริการที่active
ทีมนำ ผู้รับผิดชอบ งานหลัก ภาคเครือข่าย การสื่อสาร ทิศทาง นโยบาย การปรับระบบบริการที่active ภาพบริการไร้รอยต่อ การส่งต่อ ส่งกลับ การให้คำปรึกษา การติดตามการนิเทศ เห็นภาพการดูแลต่อเนื่อง

6 4.รวบรวม เอกสาร รูปภาพ การจัดการตนเอง การสนับสนุน การตัดสินใจ ตัวอย่าง
4.รวบรวม เอกสาร รูปภาพ การจัดการตนเอง ตัวอย่าง กรณีศึกษาเด่น ระบบงานเด่น การสนับสนุน การตัดสินใจ คู่มือ /แนวทาง ระบบงานที่เอื้อ

7 5. ปลุกกระแส ความมั่นใจ เชื่อมั่น ศรัทธาในทีม
5. ปลุกกระแส ความมั่นใจ เชื่อมั่น ศรัทธาในทีม


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์รพศ.อุดรธานี ในการเตรียมรับการประเมิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google