งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มานะ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย ประวัติของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา โรงเรียนบ้านไร่วิยา สังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( เดิม สังกัดกรมสามัยศึกษา ) กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มานะ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย ประวัติของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา โรงเรียนบ้านไร่วิยา สังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( เดิม สังกัดกรมสามัยศึกษา ) กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มานะ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย

3 ประวัติของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา โรงเรียนบ้านไร่วิยา สังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( เดิม สังกัดกรมสามัยศึกษา ) กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่ 101 หมู่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่ทั้งหมด 92 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับการบริจาคจากบุคคล ดังต่อไปนี้ 1. นายสว่าง สีสัน ( อดีตศึกษาธิการอำเภอบ้านไร่ ) จำนวน 25 ไร่ 2. นายเล็ก แห้วเพชร จำนวน 25 ไร่ 3. นายเพ็ง เงินทองดี ( อดีตกำนันตำบลบ้านไร่ ) และนางขุน เงินทองดี จำนวน 42 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำของอำเภอ บ้านไร่ รับนักเรียนแบบสหศึกษา มีนักเรียนเดินทางไปกลับและพัก อาศัยอยู่ในบ้านพักนักเรียน ใช้สถานที่สำหรับพักในโรงเรียนบ้านไร่ เดิม ( ประถมปลาย ) เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันมี่ 19 เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2514 โดยมีนายทองหล่อ จันทร์หนัก ศึกษาธิการอำเภอบ้านไร่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 1 มีจำนวน 24 คน มีครู 1 คนคือ นายสมพร ไชยะ และทางจังหวัดอุทัยธานีได้แต่งตั้งนายปรีชา ภู่กำจัด ครู โรงเรียนอุทัยทวีเวท ( ปัจจุบันคือโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ) มา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา

4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำของอำเภอ บ้านไร่ รับนักเรียนแบบสหศึกษา มีนักเรียนเดินทางไปกลับและ พักอาศัยอยู่ในบ้านพักนักเรียน ใช้สถานที่สำหรับพักในโรงเรียน บ้านไร่ เดิม ( ประถมปลาย ) เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันมี่ 19 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2514 โดยมีนายทองหล่อ จันทร์ หนัก ศึกษาธิการอำเภอบ้านไร่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 1 มีจำนวน 24 คน มีครู 1 คนคือ นายสมพร ไชยะ และทางจังหวัดอุทัยธานีได้แต่งตั้งนาย ปรีชา ภู่กำจัด ครูโรงเรียนอุทัยทวีเวท ( ปัจจุบันคือโรงเรียนอุทัย วิทยาคม ) มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ของโรงเรียนบ้านไร่ วิทยา

5 ตำแหน่งบริหารโรงเรียนมีดังต่อไปนี้ 1. นายปรีชาภู่จำกัดปี พ. ศ.2514 2. นายสมนึกยุวพันธ์ ปี พ. ศ.2515 3. นายนิวัฒน์รังสิมาศ ปี พ. ศ.2519 4. นายวรศักดิ์เถาวัน ปี พ. ศ.2527 5. นายสมบุญทิพรังศรีปี พ. ศ.2535 6. นายนพดลวัฒนาปี พ. ศ 2541 7. นายชาญศักดิ์คันศรปี พ. ศ.2544 8. นางสงวนทรัพย์ทิพรังศรีปี พ. ศ.2548 9. นายวิชัยยุชางกูลปี พ. ศ.2554

6 ตราประจำโรงเรียน ตราประจำโรงเรียนเป็นคบ เพลิงเปล่งแสงประทีปให้ความสว่างมีรัศมีกระจาย ออกโดยรอบ

7 ปรัชญาของโรงเรียน การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม คำขวัญของโรงเรียน มานะ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย สีประจำโรงเรียน ฟ้า - ขาว สีฟ้า หมายถึง ความเฉลียวฉลาด ความก้าวหน้าในอนาคตความมีเกียรติ สีขาว หมายถึง ความสะอาดทั้งกาย วาจา ใจ และหมายถึงผู้มีศีลธรรม มีสติปัญญารู้จักช่วยเหลือสังคม

8 เพลง มาร์ชประจำโรงเรียน เพลง เลือดฟ้า – ขาว อันฟ้าขาวเป็นสีเลือดของเรา สุขหรือ ทุกข์ไม่ทำเนาอยู่ได้ ยามเรียนมานะเราไม่หวั่น ยาม กีฬาเราฝึกไว้ไม่ให้อายใคร ลูกฟ้าขาวเราต้องสามัคคี ร่วม แรงกายใจพลีชั่วชีวัน รักเกียรติวินัยดีทุกเมื่อ ซื่อสัตย์ฟ้าขาวนั้นมั่นไว้จนตาย

9 ซุ้มพระ

10 หน้าเสาธง

11 สนามฟุตบอล

12 โรงยิม

13 ห้องพยาบาล

14 ตึกอุตสาหกรรมและคหกรรม

15 ลานใต้ต้นไม้ใหญ่

16 ตึกเกษตรและดนตรี

17 ตึกประชาร่วมจิต

18 โรงอาหาร

19 ตึกวิทยปัญญา

20 ตึกกาญจนาภิเษก

21 ตึกเฉลิมพระเกียรติ

22 ผู้จัดทำ นายกิตติชัย สุคำภา เลขที่ 6 ชั้น ม.6/1


ดาวน์โหลด ppt มานะ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย ประวัติของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา โรงเรียนบ้านไร่วิยา สังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( เดิม สังกัดกรมสามัยศึกษา ) กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google