งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ สู่ ค่ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ สู่ ค่ะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ สู่ ค่ะ

2 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา
นายดุรงค์ จันวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา

3 อาคารเรียน หลังที่ 1 แบบ ป. 1 ก ขนาด 6 ห้อง สร้าง พ. ศ
อาคารเรียน หลังที่ 1 แบบ ป.1 ก ขนาด 6 ห้อง สร้าง พ.ศ งบประมาณ 325,000 บาท

4 อาคารเรียนหลังที่ 2 แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขนาด 4 ห้อง สร้างพ. ศ
อาคารเรียนหลังที่ 2 แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขนาด 4 ห้อง สร้างพ.ศ. 2522 งบประมาณ 330,000 บาท

5 อาคารเรียนหลังที่ 3 แบบ สปช. 103/26
อาคารเรียนหลังที่ 3 แบบ สปช. 103/26 3 ห้อง สร้าง พ.ศ. 2528 งบประมาณ 490,000 บาท

6 อาคารเรียนหลังที่ 4 แบบ สปช.105/29
อาคารเรียนหลังที่ 4 แบบ สปช.105/29 4 ห้อง ต่อเติม 4 ห้อง สร้าง พ.ศ งบประมาณ 1,638,000 บาท

7 อาคารอเนกประสงค์ หลังที่ 1 แบบ สามัญ/338
อาคารอเนกประสงค์ หลังที่ 1 แบบ สามัญ/338 สร้าง พ.ศ งบประมาณ 178,000 บาท

8 ส้วมหลังที่ 1 แบบ สข/ส001 ขนาด 2 ที่นั่ง
ส้วมหลังที่ 1 แบบ สข/ส001 ขนาด 2 ที่นั่ง สร้าง พ.ศ. 2524

9 ส้วมหลังที่ 2 แบบ 601/26 ขนาด 2 ที่นั่ง สร้าง พ. ศ
ส้วมหลังที่ 2 แบบ 601/26 ขนาด 2 ที่นั่ง สร้าง พ.ศ งบประมาณ 40,000 บาท

10 ส้วมหลังที่ 3 แบบ 601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง สร้าง พ. ศ
ส้วมหลังที่ 3 แบบ 601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง สร้าง พ.ศ งบประมาณ 80,000 บาท

11 ส้วมหลังที่ 4 แบบ 601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง สร้าง พ. ศ
ส้วมหลังที่ 4 แบบ 601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง สร้าง พ.ศ งบประมาณ 111,000 บาท

12 ห้องสมุด หลังที่ 1 สร้าง พ.ศ. 2544 งบประมาณ 95,000 บาท
ห้องสมุด หลังที่ 1 สร้าง พ.ศ งบประมาณ 95,000 บาท

13

14 ศาลาพักร้อน หลังที่ 1

15 ศาลาพักร้อน หลังที่ 2

16 สนามเด็กเล่น สร้าง พ.ศ. 2545 งบประมาณ 45,000 บาท
สนามเด็กเล่น สร้าง พ.ศ งบประมาณ 45,000 บาท

17 สนามกีฬา สนามที่ 1 แบบสนามบาสเกตบอล สร้าง พ. ศ
สนามกีฬา สนามที่ 1 แบบสนามบาสเกตบอล สร้าง พ.ศ งบประมาณ 30,000 บาท

18 สนามกีฬา สนามที่ 2 แบบ พ. 3 ( พิเศษ ) สร้าง พ. ศ
สนามกีฬา สนามที่ 2 แบบ พ.3 ( พิเศษ ) สร้าง พ.ศ งบประมาณ 272,000 บาท

19 รั้ว ความยาว 200 เมตร สร้าง พ.ศ. 2542 งบประมาณ 400,000 บาท
รั้ว ความยาว 200 เมตร สร้าง พ.ศ งบประมาณ 400,000 บาท

20 ถนน ความยาว 220 เมตร สร้าง พ.ศ. 2552 งบประมาณ 600,000 บาท
ถนน ความยาว 220 เมตร สร้าง พ.ศ งบประมาณ 600,000 บาท

21 ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ. 30 ( พิเศษ ) สร้าง พ. ศ
ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.30 ( พิเศษ ) สร้าง พ.ศ งบประมาณ 40,000 บาท ความจุ 700 ลบ.ม.

22 เรือนเพาะชำ

23 แปลงเกษตร

24 กิจกรรม เรียนปนเล่น บูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้เกม กีฬา ตามบทเรียน Right to play

25

26 กิจกรรมนวดฝ่าเท้า

27


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ สู่ ค่ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google