งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดี ต้อนรับ สู่ค่ ะ. นายดุรงค์ จันวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกดวิจิตร วิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดี ต้อนรับ สู่ค่ ะ. นายดุรงค์ จันวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกดวิจิตร วิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดี ต้อนรับ สู่ค่ ะ

2 นายดุรงค์ จันวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกดวิจิตร วิทยา

3 อาคารเรียน หลังที่ 1 แบบ ป.1 ก ขนาด 6 ห้อง สร้าง พ. ศ. 2520 งบประมาณ 325,000 บาท

4 อาคารเรียนหลังที่ 2 แบบองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขนาด 4 ห้อง สร้างพ. ศ. 2522 งบประมาณ 330,000 บาท

5 อาคารเรียนหลังที่ 3 แบบ สปช. 103/26 3 ห้อง สร้าง พ. ศ. 2528 งบประมาณ 490,000 บาท

6 อาคารเรียนหลังที่ 4 แบบ สปช.105/29 4 ห้อง ต่อเติม 4 ห้อง สร้าง พ. ศ. 2537 งบประมาณ 1,638,000 บาท

7 อาคารอเนกประสงค์ หลังที่ 1 แบบ สามัญ /338 สร้าง พ. ศ. 2523 งบประมาณ 178,000 บาท

8 ส้วมหลังที่ 1 แบบ สข / ส 001 ขนาด 2 ที่นั่ง สร้าง พ. ศ. 2524

9 ส้วมหลังที่ 2 แบบ 601/26 ขนาด 2 ที่นั่ง สร้าง พ. ศ. 2526 งบประมาณ 40,000 บาท

10 ส้วมหลังที่ 3 แบบ 601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง สร้าง พ. ศ. 2535 งบประมาณ 80,000 บาท

11 ส้วมหลังที่ 4 แบบ 601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง สร้าง พ. ศ. 2542 งบประมาณ 111,000 บาท

12 ห้องสมุด หลังที่ 1 สร้าง พ. ศ. 2544 งบประมาณ 95,000 บาท

13

14 ศาลาพักร้อน หลัง ที่ 1 ศาลาพักร้อน หลัง ที่ 1

15 ศาลาพักร้อน หลังที่ 2

16 สนามเด็กเล่น สร้าง พ. ศ. 2545 งบประมาณ 45,000 บาท

17 สนามกีฬา สนามที่ 1 แบบสนาม บาสเกตบอล สร้าง พ. ศ. 2524 งบประมาณ 30,000 บาท

18 สนามกีฬา สนามที่ 2 แบบ พ.3 ( พิเศษ ) สร้าง พ. ศ. 2532 งบประมาณ 272,000 บาท

19 รั้ว ความยาว 200 เมตร สร้าง พ. ศ. 2542 งบประมาณ 400,000 บาท

20 ถนน ความยาว 220 เมตร สร้าง พ. ศ. 2552 งบประมาณ 600,000 บาท

21 ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.30 ( พิเศษ ) สร้าง พ. ศ. 2524 งบประมาณ 40,000 บาท ความจุ 700 ลบ. ม.

22 เรือนเพาะชำ

23 แปลง เกษตร

24 กิจกรรม เรียนปนเล่น บูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้เกม กีฬา ตามบทเรียน Right to play

25

26 กิจกรรม นวดฝ่าเท้า

27


ดาวน์โหลด ppt ยินดี ต้อนรับ สู่ค่ ะ. นายดุรงค์ จันวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกดวิจิตร วิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google