งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 1 ชื่อ (Name) :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 1 ชื่อ (Name) :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 1 ชื่อ (Name) :

2 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 2 ชื่อ (Name) : ผัก

3 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 3 ตัวอย่าง (Example) : ผัก ได้แก่

4 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 4 ผักก าด ชะอ ม มะนา ว ผักชี ต้นห อม มะพร้ าว 

5 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 5 ผักก าด ชะ อม มะน าว ผัก ชี ต้นห อม เป็นตัวอย่างที่ “ ใช่ ” ของผัก “Example”

6 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 6 มะพ ร้าว ทุเรี ยน สน โกส น เป็นตัวอย่างที่ “ ไม่ใช่ ” ของผัก “Non example”

7 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 7 ผักก าด ชะ อม มะน าว แตง กวา มะก รูด เป็น พืช ( ทุก ตัวอย่างเป็นพืช ) ดังนั้น ผัก เป็นพืช ฝัก แ ฟง ฯลฯฯลฯ ฯลฯฯลฯ

8 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 8 ทุกตัวอย่าง กิน ได้ ∴ ผักเป็นพืชที่กิน ได้ ทุกตัวอย่าง กิน ได้ ∴ ผักเป็นพืชที่กิน ได้

9 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 9 ทุกอย่าง นำไปปรุงหรือ ประกอบเป็น อาหารแบบต่างๆ ก่อนกิน ∴ ผักเป็นพืชที่กินได้ โดย นำไปประกอบเป็นอาหาร เป็นสำรับ หรือเป็นชุด อาหารก่อนกิน ทุกอย่าง นำไปปรุงหรือ ประกอบเป็น อาหารแบบต่างๆ ก่อนกิน ∴ ผักเป็นพืชที่กินได้ โดย นำไปประกอบเป็นอาหาร เป็นสำรับ หรือเป็นชุด อาหารก่อนกิน

10 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 10 ผัดกาด กินทั้งต้นได้เกือบทุก ส่วน ยกเว้น ราก ผักชี กินทั้งต้น มะนาว กินทั้งผล ( ทำมะนาวดอง ) หรือน้ำจากผล แค กินดอก และใบยอดอ่อน ชะอม กินใบ และยอดอ่อน หอม กินหัว หรือ โคนก้าน ใบ มันเทศ กินราก

11 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 11 อธิบายได้ว่า ผักเป็นพืชที่กินส่วน ต่างๆ ของต้นพืชนั้นๆ ได้เช่น กินได้ ทั้งต้น กินใบ กินยอดอ่อน กินผล กินราก ∴ ผักเป็นพืชที่มักกินส่วนต่างๆ ได้ หลายส่วน เช่น ทั้งต้น ใบ ดอก ผล ยอดราก

12 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 12 ลักษณะสำคัญ (Essential attributes) ของ ผัก คือ เป็นพืชที่กินได้ โดย นำไปปรุงเป็นอาหาร หรือสำรับ อาหาร ลักษณะไม่สำคัญ (Non essential attributes) ของ ผัก คือ ส่วนของผักที่กินได้ อาจเป็นต้น ยอด ใบ ดอก ผล ราก

13 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 13


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 1 ชื่อ (Name) :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google