งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ (Name) : รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ (Name) : รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ (Name) : รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์

2 ชื่อ (Name) : ผัก รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์

3 ตัวอย่าง (Example) : ผัก
ได้แก่ รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์

4 ผักกาด มะนาว ชะอม ต้นหอม มะพร้าว ผักชี
ต้นหอม มะพร้าว ผักชี รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์

5 เป็นตัวอย่างที่ “ใช่” ของผัก
ผักกาด ชะอม มะนาว ผักชี ต้นหอม เป็นตัวอย่างที่ “ใช่” ของผัก “Example” รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์

6 เป็นตัวอย่างที่ “ไม่ใช่” ของผัก
สน ทุเรียน โกสน มะพร้าว เป็นตัวอย่างที่ “ไม่ใช่” ของผัก “Non example” รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์

7 เป็น พืช (ทุกตัวอย่างเป็นพืช)
ผักกาด ชะอม ฝัก แฟง แตงกวา มะกรูด มะนาว ฯลฯ เป็น พืช (ทุกตัวอย่างเป็นพืช) ดังนั้น ผัก เป็นพืช รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์

8 ∴ ผักเป็นพืชที่กินได้
ทุกตัวอย่าง กินได้ ∴ ผักเป็นพืชที่กินได้ รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์

9 อาหารแบบต่างๆ ก่อนกิน
ทุกอย่าง นำไปปรุงหรือประกอบเป็น อาหารแบบต่างๆ ก่อนกิน ∴ ผักเป็นพืชที่กินได้ โดยนำไปประกอบเป็นอาหาร เป็นสำรับ หรือเป็นชุดอาหารก่อนกิน รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์

10 ผัดกาด กินทั้งต้นได้เกือบทุกส่วน ยกเว้น ราก ผักชี กินทั้งต้น
ผัดกาด กินทั้งต้นได้เกือบทุกส่วน ยกเว้น ราก ผักชี กินทั้งต้น มะนาว กินทั้งผล (ทำมะนาวดอง) หรือน้ำจากผล แค กินดอก และใบยอดอ่อน ชะอม กินใบ และยอดอ่อน หอม กินหัว หรือ โคนก้านใบ มันเทศ กินราก รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์

11 จากลักษณะเฉพาะ (ร่วม) ข้างต้น
อธิบายได้ว่า ผักเป็นพืชที่กินส่วนต่างๆ ของต้นพืชนั้นๆ ได้เช่น กินได้ทั้งต้น กินใบ กินยอดอ่อน กินผล กินราก ∴ ผักเป็นพืชที่มักกินส่วนต่างๆ ได้หลายส่วน เช่น ทั้งต้น ใบ ดอก ผล ยอดราก รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์

12 ลักษณะไม่สำคัญ (Non essential attributes)
ของผัก คือ เป็นพืชที่กินได้ โดยนำไปปรุงเป็นอาหาร หรือสำรับอาหาร ลักษณะไม่สำคัญ (Non essential attributes) ของผัก คือ ส่วนของผักที่กินได้ อาจเป็นต้น ยอด ใบ ดอก ผล ราก รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์

13 THE END รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ (Name) : รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google