งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นอกจากบรรณานุกรมดังกล่าว แล้ว ยังแบ่งบรรณานุกรมโดยแยก ย่อยได้ เช่น จำกัดตามเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ประเภทใด ประเภทหนึ่ง ตามระดับผู้อ่าน ตามระดับคุณสมบัติของห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นอกจากบรรณานุกรมดังกล่าว แล้ว ยังแบ่งบรรณานุกรมโดยแยก ย่อยได้ เช่น จำกัดตามเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ประเภทใด ประเภทหนึ่ง ตามระดับผู้อ่าน ตามระดับคุณสมบัติของห้องสมุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นอกจากบรรณานุกรมดังกล่าว แล้ว ยังแบ่งบรรณานุกรมโดยแยก ย่อยได้ เช่น จำกัดตามเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ประเภทใด ประเภทหนึ่ง ตามระดับผู้อ่าน ตามระดับคุณสมบัติของห้องสมุด ตามรูปแบบสิ่งพิมพ์ ตามระยะเวลาหรือปีที่พิมพ์ ตามผู้แต่งคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง

2 การประเมินค่าบรรณานุกรม ผู้ผลิต วัตถุประสงค์ ขอบเขตของบรรณานุกรม ระยะเวลาของบรรณานุกรม รายการที่ลงมีความถูกต้อง

3 โฆษณาและแจ้งความ เป็นการโฆษณาหนังสือและสิ่งพิมพ์ ของสำนักพิมพ์ ผู้ผลิตหรือร้าน จำหน่ายหนังสือ การโฆษณาและแจ้งความดังกล่าว จะ ให้รายละเอียดทางบรรณานุกรม ราคา การติดต่อสั่งซื้อ บางครั้งอาจมีภาพ หน้าปก และบรรณนิทัศน์ ความดีเด่น และประโยชน์ของสิ่งพิมพ์นั้นๆด้วย

4 รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ จัดทำโดยร้านค้า สำนักพิมพ์หรือร้านจำหน่ายหนังสือ มักจะจัดพิมพ์รายชื่อสิ่งพิมพ์ที่ตน จัดพิมพ์หรือจัดจำหน่ายออกเผยแพร่ แก่ผู้ที่สนใจ สำหรับสำนักพิมพ์ของ ไทย จะจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มบางๆแบบ จุลสาร อาจให้ข้อมูลแตกต่างกัน

5 บทวิจารณ์และแนะนำทรัพยากร ที่มีในท้องตลาด วารสารหรือนิตยสารทั่วไป หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ของห้องสมุด

6 ประเภทของหนังสือที่แนะนำมักจะ เป็นไปตามประเภทของนิตยสารหรือ วารสารนั้น รายละเอียดที่ให้ เป็นเพียง แนะนำให้รู้ว่า เรื่องอะไร ใครเขียน มี สาระสำคัญย่อๆ ว่าอย่างไร เพื่อผู้อ่านจะ พอตัดสินใจได้ว่าควรหาอ่านหรือซื้ออ่าน หรือไม่ เป็นการแนะนำชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สาระของ หนังสือ ตลอดจนวิจารณ์อย่างละเอียด บอกทั้งข้อดีและข้อเสีย เสนอข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของ นักเขียนและตลาดหนังสือ

7 รายชื่อทรัพยากรห้องสมุดต่างๆ ปัจจุบันใช้การสืบค้นผ่านทาง website ห้องสมุดต่างๆ หากห้องสมุดมีงบประมาณจำกัด อาจ ใช้วิธีการยืมระหว่างห้องสมุดได้ หากห้องสมุดใดมีการจัดทำวารสาร หรือจุลสาร ก็จะมีการตีพิมพ์รายชื่อ ทรัพยากรใหม่ของห้องสมุดลงไปด้วย ห้องสมุดบางแห่งอาจจัดทำรายชื่อ ทรัพยากรห้องสมุดในรูปของเอกสาร อัดสำเนา

8 แหล่งอื่นๆ บรรณานุกรมที่อยู่ตอนท้ายของบท หรือตอนท้ายของหนังสือ รายชื่อทรัพยากรที่ผู้สอนหรือผู้ทำวิจัย เสนอแนะให้ห้องสมุดจัดหาเข้ามายัง ห้องสมุด รายการแนะนำหรือสนทนาเกี่ยวกับ หนังสือ เว็บไซต์ร้านหนังสือ สำนักพิมพ์ต่างๆ และห้องสมุดต่างๆ

9 เว็บไซต์ร้านหนังสือและสำนักพิมพ์ เป็นเว็บไซต์เพื่อการค้า จูงใจเพื่อให้ ซื้อสินค้า ข้อมูลที่ให้ จะเป็นการแนะนำหนังสือ หรือทรัพยากรอื่นๆที่ร้านหนังสือหรือ สำนักพิมพ์นั้นมีจำหน่ายเท่านั้น ร้านหนังสือแต่ละแห่งจะเน้นสาขาวิชา หรือเนื้อหาของทรัพยากรไม่เหมือนกัน ให้ความสำคัญต่างกัน เนื่องจาก เหตุผลทางการค้า

10 การวิจารณ์หรือแนะนำ จะชี้ให้เห็น เฉพาะด้านดีเท่านั้น ควรพิจารณาความน่าเชื่อถือ การ บริการ ของร้านหนังสือหรือสำนักพิมพ์ นั้นด้วย เปรียบเทียบราคาและส่วนลด ของร้าน หนังสือหรือสำนักพิมพ์แต่ละแห่ง

11 เว็บไซต์ห้องสมุด เพื่อศึกษาทรัพยากรที่ห้องสมุดแต่ละ แห่งมี โดยเฉพาะห้องสมุดที่เน้นทาง สาขาใดสาขาหนึ่ง เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกทรัพยากร สารสนเทศสาขาวิชานั้นๆ เพื่อเป็นแหล่งในการใช้บริการยืม ระหว่างห้องสมุด ตรวจสอบรายการบรรณานุกรม ปีที่ พิมพ์ สำนักพิมพ์ เพื่อความถูกต้อง เพื่อพิจารณาว่านักวิจัย / ผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชานั้นๆแนะนำทรัพยากร ใดบ้าง


ดาวน์โหลด ppt นอกจากบรรณานุกรมดังกล่าว แล้ว ยังแบ่งบรรณานุกรมโดยแยก ย่อยได้ เช่น จำกัดตามเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ประเภทใด ประเภทหนึ่ง ตามระดับผู้อ่าน ตามระดับคุณสมบัติของห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google