งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรัพยากรสารสนเทศ ในห้องสมุด วิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรัพยากรสารสนเทศ ในห้องสมุด วิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรัพยากรสารสนเทศ ในห้องสมุด วิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา 2550

2 หนังสือ ใหม่

3 พจนานุกรม จีน - ไทย ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ แพทย์ เสี่ยวลุ่ย ครั้งที่พิมพ์ 5 ปีพิมพ์ 2549

4 ฝึกสนทนา ภาษาอังกฤษ 101 ชั่วโมง ผู้แต่ง ยุวนาฏ คุ้ม ขาว ปีพิมพ์ 2549

5 เรียน ภาษาอังกฤษ อย่างตั้งใจ ต้องพูดให้ได้ สักที แต่งโดย ปรีชา เถาว์ งาม และคณะ ครั้งที่พิมพ์ 15 ปีที่พิมพ์ 2548 สำนักพิมพ์ ห้าง หุ้นส่วนสามัญนิติ บุคคล ชิด ชบา ( ประเทศไทย )

6 เรียนพูด ภาษาอังกฤษ 130 ชั่วโมง ผู้เรียบเรียง ครูหลิน นลิน บลูม ปีที่พิมพ์ 2548 สำนักพิมพ์ บริษัท สารสาร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

7 Improve ทักษะ การเรียนรู้ English ภาษาอังกฤษ หลักสูตร อินเตอร์ ผู้แต่ง ยุวนาฏ คุ้ม ขาว ปีที่พิมพ์ 2550 สำนักพิมพ์ ดี ดี

8 ภาษาอังกฤษ ร้ายสาระ ผู้แต่ง มารพิณ พิมพ์ครั้งที่ 5 ปีที่พิมพ์ 2550 สำนักพิมพ์ บุ๊คส์ ค่าเฟ่

9 รวมสูตรการ ผสม ค็อกเทล นานาชาติ โดย สำนักพิมพ์เพชร กะรัต ปีที่พิมพ์ 2550 สำนักพิมพ์เพชรกะรัต

10 ศิลปะการผูก ผ้า ผู้แต่ง ฉัตต์ปทุม ปีที่พิมพ์ 2546 สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ

11 คัมภีร์ ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ เครือข่าย Cisco เ ล่ม 1 ผู้แต่ง วรินทร์ เมฆ ประดิษฐสิน ปีที่พิมพ์ 2550 สำนักพิมพ์ซีเอ็ด ยูเคชั่น

12 สร้างงาน Character Animation Character Studio ผู้แต่ง อนัน วาโซะ ปีที่พิมพ์ 2550 สำนักพิมพ์ไอดีซี มี CD ประกอบ

13 Intro to Animation คู่มือสำหรับ การเรียนรู้ แอนนิเมชั่น เบื้องต้น ผู้แต่ง ธรรมปพน ลี อำนวยโชค ปีที่พิมพ์ 2550 สำนักพิมพ์ ฐานบุ๊คส์

14 สื่อการสอน มัลติมีเดีย ( การ ผลิตสื่อการสอน มัลติมีเดียด้วย โปรแกรม Microsoft Producer ผู้แต่ง นพพล เผ่า สวัสดิ์ ปีที่พิมพ์ 2549 สำนักพิมพ์คณะ แพทยศาสตร์ งาน ตำราวารสารและ สิ่งพิมพ์สถาบัน เทคโนโลยีการศึกษา แพทยศาสตร์

15 Simplicity จาก Web HA ผู้แต่ง สถาบันพัฒนา และรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล ปีที่พิมพ์ 2545 สำนักพิมพ์สถาบัน พัฒนาและรับรอง คุณภาพโรงพยาบาล

16 เภสัชกรรม แผนไทย ผู้แต่ง แพทย์ หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ พิมพ์ครั้งที่ 2 ปีที่พิมพ์ 2547 สำนักพิมพ์สาม เจริญพาณิชย์

17 กดจุดหยุด โรค ผู้แต่ง บาร์, แฟรงค์ ผู้แปลและเรียบ เรียง ลลิดา อาชานานุ ภาพ นพ. สุรเกียรติ อาชานานุภาพ พิมพ์ครั้งที่ 11 ปีที่พิมพ์ 2549 สำนักพิมพ์หมอ ชาวบ้าน


ดาวน์โหลด ppt ทรัพยากรสารสนเทศ ในห้องสมุด วิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google