งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด วิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด วิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา 2550"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด วิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา 2550
ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด วิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา 2550

2 หนังสือใหม่

3 พจนานุกรมจีน-ไทย ผู้แต่ง ศาสตราจารย์แพทย์ เสี่ยวลุ่ย ครั้งที่พิมพ์ 5 ปีพิมพ์ 2549

4 ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ 101 ชั่วโมง ผู้แต่ง ยุวนาฏ คุ้มขาว ปีพิมพ์ 2549
ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ 101 ชั่วโมง ผู้แต่ง ยุวนาฏ คุ้มขาว ปีพิมพ์ 2549

5 เรียนภาษาอังกฤษอย่างตั้งใจต้องพูดให้ได้สักที แต่งโดย ปรีชา เถาว์งาม และคณะ ครั้งที่พิมพ์ 15 ปีที่พิมพ์ 2548 สำนักพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ชิด ชบา (ประเทศไทย)

6 เรียนพูดภาษาอังกฤษ 130 ชั่วโมง ผู้เรียบเรียง ครูหลิน นลิน บลูม ปีที่พิมพ์ 2548 สำนักพิมพ์ บริษัท สารสาร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

7 Improve ทักษะการเรียนรู้ English ภาษาอังกฤษหลักสูตรอินเตอร์ ผู้แต่ง ยุวนาฏ คุ้มขาว ปีที่พิมพ์ 2550 สำนักพิมพ์ ดี ดี

8 ภาษาอังกฤษร้ายสาระ ผู้แต่ง มารพิณ พิมพ์ครั้งที่ 5 ปีที่พิมพ์ 2550 สำนักพิมพ์ บุ๊คส์ ค่าเฟ่

9 รวมสูตรการผสม ค็อกเทลนานาชาติ โดย สำนักพิมพ์เพชรกะรัต ปีที่พิมพ์ 2550
ปีที่พิมพ์ 2550 สำนักพิมพ์เพชรกะรัต

10 ศิลปะการผูกผ้า ผู้แต่ง ฉัตต์ปทุม ปีที่พิมพ์ 2546 สำนักพิมพ์สุขภาพใจ

11 คัมภีร์ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย Cisco เล่ม 1 ผู้แต่ง วรินทร์ เมฆประดิษฐสิน ปีที่พิมพ์ 2550 สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น

12 สร้างงาน Character Animation Character Studio ผู้แต่ง อนัน วาโซะ ปีที่พิมพ์ 2550 สำนักพิมพ์ไอดีซี มี CD ประกอบ

13 Intro to Animation คู่มือสำหรับการเรียนรู้ แอนนิเมชั่นเบื้องต้น ผู้แต่ง ธรรมปพน ลีอำนวยโชค ปีที่พิมพ์ 2550 สำนักพิมพ์ฐานบุ๊คส์

14 สื่อการสอนมัลติมีเดีย(การผลิตสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Microsoft Producer ผู้แต่ง นพพล เผ่าสวัสดิ์ ปีที่พิมพ์ 2549 สำนักพิมพ์คณะแพทยศาสตร์ งานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

15 Simplicity จาก Web HA ผู้แต่ง สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ปีที่พิมพ์ 2545 สำนักพิมพ์สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

16 เภสัชกรรมแผนไทย ผู้แต่ง แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ พิมพ์ครั้งที่ 2 ปีที่พิมพ์ 2547 สำนักพิมพ์สามเจริญพาณิชย์

17 กดจุดหยุดโรค ผู้แต่ง บาร์,แฟรงค์ ผู้แปลและเรียบเรียง ลลิดา อาชานานุภาพ นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ พิมพ์ครั้งที่ 11 ปีที่พิมพ์ 2549 สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน


ดาวน์โหลด ppt ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด วิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google