งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนวดไทยแบบราชสำนัก เรียบเรียงโดย พลอยชนก ปทุมานนท์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัย บูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนวดไทยแบบราชสำนัก เรียบเรียงโดย พลอยชนก ปทุมานนท์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัย บูรพา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนวดไทยแบบราชสำนัก เรียบเรียงโดย พลอยชนก ปทุมานนท์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัย บูรพา

2 ความหมายการนวดไทยแบบราช สำนัก  การใช้นิ้วมือและมือกดนวดบริเวณ ร่างกายมนุษย์ตามศาสตร์ของแพทย์ แผนไทยที่เคยปฏิบัติมาในราชสำนัก  เพื่อบำบัด รักษาโรค ป้องกันโรค ฟื้นฟู สมรรถภาพและสร้างเสริมสุขภาพของ ผู้ป่วย

3 ลักษณะเฉพาะ  ๑. ผู้นวดต้องมีกิริยามารยาทที่สุภาพ ( เดินเข่าหาผู้ป่วย ไหว้ผู้ป่วยก่อนลง มือนวดเพื่อเป็นการขอโทษที่ต้องนวด สัมผัสร่างกายผู้ป่วย ไม่ก้มหน้าหรือ แหงนหน้าจนดูไม่สุภาพ ไม่หายใจรด ผู้ป่วย )  ๒. มีหลักการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค ( ซักถามประวัติและตรวจร่างกายผู้รับการ บำบัดก่อน )

4  ๓. มีความรู้ที่จะทำให้การนวดมีผลต่อ อวัยวะและเนื้อเยื่อที่อยู่ภายใน ( ความรู้ ทางหัตถเวชกรรมแผนไทย กายวิภาค ศาสตร์ สรีรวิทยา และพยาธิวิทยา )  ๔. ผู้นวดบำบัดใช้เฉพาะมือและนิ้วมือ เท่านั้น

5 ประโยชน์  ๑. กระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด น้ำเหลือง และระบบประสาทให้ทำงานดี ขึ้น  ๒. ช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว ( ลดอาการ ปวด ตึง ล้าตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย )  ๓. ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่เกิด จากโรคหรือภาวะผิดปกติ เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต

6 โรคที่รักษาด้วยการนวดแบบราชสำนัก  นิ้วไกปืน  หัวไหล่ติด  ไมเกรน  คอตกหมอน  ข้อเท้าแพลง  อัมพฤกษ์ อัมพาต

7 ข้อห้ามและข้อควรระวังในการนวด  ๑. ผู้ป่วยที่มีไข้สูงเกิน ๓๘. ๕ องศา เซลเซียส  ๒. ผู้ที่กำลังป่วยด้วยโรคติดเชื้อ เฉียบพลัน  ๓. มีความดันโลหิตสูงเกิน ๑๔๐ / ๙๐ มิลลิเมตรปรอท  ๔. หน้ามืด ใจสั่น อาเจียน เพิ่ง รับประทานอาหารอิ่มใหม่ ๆ

8  ๕. กระดูกแตก ปริ หัก ร้าว ผ่าตัดใส่ เหล็กหรือข้อเทียม  ๖. บริเวณที่มีแผลเปิด เป็นมะเร็ง โรค ผิวหนังที่สามารถ ติดต่อได้  ๗. หากต้องนวดหญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน กระดูกพรุน ข้อต่อหลวมข้อเคลื่อน ต้อง ระมัดระวังเป็นพิเศษ

9 เอกสารอ้างอิง  มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ โรงเรียนอายุรเวท. หัตถเวชกรรมแผน ไทย ( นวดแบบราชสำนัก ). กรุงเทพฯ : พิฆเณศ พริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด, ๒๕๔๘.


ดาวน์โหลด ppt การนวดไทยแบบราชสำนัก เรียบเรียงโดย พลอยชนก ปทุมานนท์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัย บูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google