งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 3 แบบจำลองข้อมูล3204-2104 การเขียนโปรแกรมจัดการ ฐานข้อมูล อาจารย์ศราวุฒิ ศรีนนท์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ แผนกวิชา คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 3 แบบจำลองข้อมูล3204-2104 การเขียนโปรแกรมจัดการ ฐานข้อมูล อาจารย์ศราวุฒิ ศรีนนท์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ แผนกวิชา คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 3 แบบจำลองข้อมูล3204-2104 การเขียนโปรแกรมจัดการ ฐานข้อมูล อาจารย์ศราวุฒิ ศรีนนท์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ แผนกวิชา คอมพิวเตอร์

2 Title and Content Layout with List Add your first bullet point here Add your second bullet point here Add your third bullet point here

3 Title and Content Layout with Chart

4 Two Content Layout with Table First bullet point here Second bullet point here Third bullet point here Group 1Group 2 Class 18295 Class 27688 Class 38490

5 Title and Content Layout with SmartArt Step 1 Title Task description Step 2 Title Task description Step 3 Title Task description

6

7

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 3 แบบจำลองข้อมูล3204-2104 การเขียนโปรแกรมจัดการ ฐานข้อมูล อาจารย์ศราวุฒิ ศรีนนท์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ แผนกวิชา คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google