งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Blue Ocean Strategy แนวความคิดยุทธศาสตร์ทาง ธุรกิจ ของ W. Chan Kim and Renee Mauborgne, 2005 โดย นายอุกกฤษฐ์ หมื่นยุทธ์ วิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Blue Ocean Strategy แนวความคิดยุทธศาสตร์ทาง ธุรกิจ ของ W. Chan Kim and Renee Mauborgne, 2005 โดย นายอุกกฤษฐ์ หมื่นยุทธ์ วิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Blue Ocean Strategy แนวความคิดยุทธศาสตร์ทาง ธุรกิจ ของ W. Chan Kim and Renee Mauborgne, 2005 โดย นายอุกกฤษฐ์ หมื่นยุทธ์ วิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 59

2 ยุทธศาสตร์ทางธุกิจ Blue Ocean Strategy หรือ กลยุทธ์ทะเลสีน้ำงิน  เป็นศัพท์ใหม่จากยุทธศาสตร์ทางธุกิจ Red Ocean  Innovation ใหม่ - Value Innovation  สร้าง New Demand  มอง Non-customer  เครื่องมือสนับสนุนมาก แนวความคิดยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แนวความคิดยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ Blue Ocean Strategy ของ W. Chan Kim and Renee Mauborgne, 2005

3 ลักษณะของตลาดที่ใช้กลยุทธ์แบบทะเลสีน้ำเงิน  เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มีอยู่ในปัจจุบันและไม่ทราบมาก่อนว่า มีอุตสาหกรรมประเภทนี้อยู่ด้วย  สร้างอุปสงค์ใหม่ขึ้นมา ทำให้มีโอกาสเติบโต และมีสัดส่วน กำไรที่มากขึ้น  ไม่มุ่งเน้นแข่งขันกับคู่แข่งขัน ไม่เปรียบเทียบกัน  สามารถใช้ได้ทั้งกลยุทธ์ด้านราคา และสร้างความแตกต่างไป พร้อมกันซึ่งจะทำให้เกิดนวัตกรรมที่มีคุณค่า (Value Innovation)  มองภาพใหญ่ โดยไม่มุ่งเน้นเรื่องจำนวน และไม่ยึดติดกับผล การวิเคราะห์  ใช้แรงจูงใจนการทำงานไม่ใช่แรงผลักดันจากรอบข้าง แนวความคิดยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แนวความคิดยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ Blue Ocean Strategy ของ W. Chan Kim and Renee Mauborgne, 2005

4 สร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่า (Value Innovation) จับตาดูคู่แข่งขันแต่อย่าเอามาเป็นมาตรวัด ไม่ใส่ใจกับการ แข่งขันมากนัก ต้องไม่เสนอลูกเล่นพิเศษต่างๆเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการให้แก่ ลูกค้า ที่เกิดจากแรงกดดันของการแข่งขัน ลองคิดอะไรใหม่ๆนอกกรอบ ไม่ควรให้ข้อจำกัดมาขัดขวางการ สร้างความแตกต่าง ต้องมองในองค์รวม(Holistic) และสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่าง แท้จริง แทนที่จะเสนอแต่สิ่งที่เดิมๆที่อุตสาหกรรมได้เคยทำ แนวความคิดยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แนวความคิดยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ Blue Ocean Strategy ของ W. Chan Kim and Renee Mauborgne, 2005

5 แนวความคิด ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ Blue Ocean Strategy ของ W. Chan Kim and Renee Mauborgne 2005

6 แนวความคิดยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แนวความคิดยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ Blue Ocean Strategy ของ W. Chan Kim and Renee Mauborgne, 2005

7 สรุป กลยุทธ์ทะเลสีน้ำเงิน (Blue Ocean Strategy) เปรียบเหมือน “การเปลี่ยนการหาปลาใน หนองน้ำในหมู่บ้าน ไปสู่การหาปลาในมหาสมุทร” ซึ่งเป็นเรื่องของ”การคิดนอก กรอบ” หรือการสร้างนวัตกรรมใหม่จึงเป็นอาวุธสำคัญในการทำลายกำแพงวัฒนธรรม การทำตลาดแบบเดิม (ดร.เบน เอ็ม บองซาอู, อาจารย์จากมหาวิทยาลัยนานาชาติ สมาชิกเครือข่ายกลยุทธ์ Blue Ocean) การที่จะนำกลยุทธ์อะไรก็ตามมาใช้ ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย หากไม่ ทำการศึกษาวิเคราะห์ก่อนย่อมจะทำให้ไม่เห็นผล อีกทั้งการทำธุรกิจนั้นก็ยังไม่มี กฏเกณฑ์ที่ตายตัวและไม่มีกลยุทธ์ใดที่จะสามารถช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ ได้เหมือนกันหมด ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร ความเหมาะสม และความพร้อมในการ นำกลยุทธ์ต่างๆมาใช้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการบริหารองค์กรด้วย ดังนั้นลยุทธ์ทะเลสี น้ำเงิน (Blue Ocean Strategy)นี้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเท่านั้น การที่จะนำไปปรับ ใช้หรือไม่ อย่างไร แค่ไหนนั้น ก็ย่อมขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้นำและผู้บริหาร องค์กรนั้นๆเองว่า “บ้า หรือ กล้าที่จะเปลี่ยน” หรือไม่.

8 เอกสารอ้างอิง กลยุทธ์ทะเลสีน้ำเงิน (Blue Ocean Strategy) เรียบเรียงโดย กนกพร ทวีพันธ์ สมาคมสโมสรนักลงทุน รวมบมความ หลักพื้นฐานด้านยุทธศาสตร์ (เล่มที่ ๑) หลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก www.positioningmag.commagazine/printnews.aspx?id=62728 http://experivis.com/2013/01/visual-book-review-blue-ocean-strategyw- chan-kim-rene-mauborgne/ http://experivis.com/2013/01/visual-book-review-blue-ocean-strategyw- chan-kim-rene-mauborgne/

9 แนวความคิดยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แนวความคิดยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ Blue Ocean Strategy ของ W. Chan Kim and Renee Mauborgne, 2005 The End


ดาวน์โหลด ppt Blue Ocean Strategy แนวความคิดยุทธศาสตร์ทาง ธุรกิจ ของ W. Chan Kim and Renee Mauborgne, 2005 โดย นายอุกกฤษฐ์ หมื่นยุทธ์ วิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google